www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Marijke... God heeft een beter plan!
Marijke Brinkhuis
ISBN: 9789076152141
Uitg. De Levensstroom
144 pag.
€ 6,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Marijke... God heeft een beter plan!
Toen Marijke Brinkhuis' eerste kindje te vroeg werd geboren, bad ze in haar wanhoop tot God, die ze nauwelijks kende. Wat was ze dankbaar en blij toen alles goed ging. Marijke wilde niets liever dan een lieve moeder zijn voor haar groeiende gezin en een lieve vrouw voor haar man Hans. Helaas werd dat steeds moeilijker omdat Marijke ziek werd. Ze deed er alles aan om weer beter te worden, maar haar sterke wil en optimistisch karakter waren niet genoeg om de oprukkende spierreuma (fibromyalgie) te stoppen. Marijke werd alsmaar zieker en afhankelijker. De pijn werd erger, de handicap werd groter en de hoop op genezing werd kleiner. Toen Marijke na vele jaren tussen hoop en wanhoop te horen kreeg dat er medisch gezien voor haar geen kans op genezing was, was ze ten einde raad.
Waar was God in dit alles? Marijke ontdekte dat Hij er was op het dieptepunt van haar verdriet en pijn. Op een wonderlijke manier trok Hij haar dichterbij - tot ze niets meer wenste dan bij Hem te zijn. Kort daarna vertelde een vriendin aan Marijke dat evangelist Jan Zijlstra met zieken bad en dat God wonderlijke dingen deed op deze gebeden.  Na enige aarzeling groeide Marijke's geloof dat God haar zou kunnen genezen. Zo belandde Marijke in een genezingsdienst van De Levensstroom. Die avond zou haar leven helemaal anders worden. God had met Marijke een ánder, een béter plan.

www.godheefteenbeterplan.nl


1. Levensstroom - 8 juli 2010 - www.wingsofhealing.nl 

Marijke... God heeft een beter plan!
Boekrecensie (voorwoord) door Jan Zijlstra 

‘Marijke… God heeft een beter plan’ is een bijzonder boek, geschreven door een bijzondere vrouw, die door Jezus Christus op een bijzondere wijze genezen werd. 

In dit gemakkelijk te lezen boek beschrijft ze de lange weg die zij ging tijdens haar twintig jaar ziek zijn. Hoe zij lichamelijk aftakelde en uiteindelijk in een rolstoel terecht kwam. Ze schrijft over haar worsteling, haar strijd en haar verdriet, toen ze van de specialisten hoorde dat er geen enkele hoop op genezing meer was. Maar toen het zo duister werd, kwam de boodschap van hoop in haar leven, die haar uiteindelijk bij Jezus bracht, door wie zij zo wonderlijk en teder werd aangeraakt. Toen Marijke na een lange weg van ziekte en pijn met haar zieke lichaam in een genezingsdienst voor genezing kwam, legde ik haar in Jezus’ naam de handen op, en zag als eerste de grote verbazing op haar gelaat en hoorde haar vervolgens stamelen: ‘De pijn is weg’, om daarna in Jezus’ naam uit haar rolstoel te stappen en te beginnen met lopen.

Tijdens het lezen zult u Marijke zien als een stralende en intens gelukkige vrouw, zoals ik haar menigmaal heb gezien als zij op het podium haar getuigenis gaf. Ze schreef dit boeiende boek vanuit haar hart dat overstroomt van dankbaarheid. In dit prachtige verhaal toont zij haar grote liefde voor de Heer. Het is deze liefde die tijdens haar genezing in haar hart werd uitgestort. 

Jezus toonde het betere plan voor haar leven. Allereerst was dat haar genezing. Met haar geloof in God stapte zij in dat plan en ontving op die gedenkwaardige avond van 14 september 2003 genezing door Jezus. Maar ze ontdekte ook dat God een totaal ander leven voor haar had sinds die avond. Want Marijke begon onmiddellijk haar genezingswonder van de daken te roepen. 

Door de jaren heen heb ik tegen vele duizenden wanhopigen gezegd dat God een beter plan voor hen heeft. Dat hoorde Marijke die avond ook en zij fluisterde zacht: ‘Heer, dit is wat ik wil.’ Dat plan was niet alleen voor genezing, maar ook om Zijn getuige te zijn, om een niet te stoppen boodschapper te zijn van een goede tijding. 
Dat dit boek door velen gelezen zal worden en tot inspiratie en hoop zal zijn, en dat ook zij zullen ontdekken en gaan geloven dat God een beter plan voor hun leven heeft. 

www.vergadering.nu