www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Strijdbaar of lijdzaam
De positie van christenen in het publieke domein
door Gijsbert van den Brink en Elco van Burg (red.)
378 blz.; prijs 19,50;
9789058294616
Uitgeverij Groen, Heerenveen, 2006.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl


In de Nederlandse samenleving neemt het christendom een steeds minder prominente plaats in. Zowel de participatie als de acceptatie van christenen in de samenleving lijkt af te nemen. Wat is de positie van (gereformeerde) christenen in onze maatschappij en cultuur? Strijdbaar of lijdzaam zoekt naar antwoorden en analyseert daarvoor eerst de plaats van christenen in de huidige cultuur. Wat zijn oorzaken en gevolgen van secularisatie? Is er sprake van secularisatie of gaat het veel meer om transformatie naar andere vormen van godsdienstigheid? Wat betekent de opkomst van nieuwe religies voor de positie van christenen? Welke invloeden hebben de veranderingen in de theologie? Vanuit deze analyse zoeken de auteurs naar manieren waarop christenen zouden kunnen reageren. Door middel van scenario's worden deze reactie- mogelijkheden geconcretiseerd. De bundel biedt een veelzijdige doordenking van een actuele thematiek.

/>

Deze uitgave verschijnt ter gelegenheid van het elfde lustrum van de Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato(C.S.F.R.). Met bijdragen van dr. G. van den Brink, ir. E. van Burg, dr. J.J. van Dijk, mr. G. Holdijk, dr. V. Kal, dr. H.W. de Knijff, dr. H. Krabbendam, dr. G. Manenschijn, dr. E.P. Meijering, dr. H. Paul, dr. A. Plaisier, dr. E. Sengers, drs. J. Snel, drs. J. Veldman, dr. Sipco Vellenga en ds. W. Visscher.
 


1. Oogst - 1 december 2006

Strijdbaar of lijdzaam

Recensie door M.J. de Haan

Het boek Strijdbaar of lijdzaam, dat samengesteld is door G. van den Brink en E. van Burg, is zeer de moeite waard en bespreekt een onderwerp dat het verdient om later nog eens in een themanummer van De Oogst aan de orde te stellen. Het boek gaat over de positie van christenen in het publieke domein. Met dit laatste wordt de inrichting van onze snel veranderende samenleving bedoeld.

Secularisatie, de opkomst van nieuwe religiositeit, de invloed van de islam, het vermeende einde van de moderniteit en de hedendaagse theologie hebben het karakter van onze samenleving ingrijpend gewijzigd. De vraag waar het in dit boek allemaal om draait, is wat hierin de gewenste houding van christenen is.
De titel 'Strijdbaar of lijdzaam' geeft twee oplossingsrichtingen aan. Andere aansprekende sleutelwoorden die worden genoemd zijn creativiteit en flexibiliteit.

Er worden goede gronden aangereikt voor de stelling dat de ene oplossingsrichting de andere niet hoeft uit te sluiten, maar dat zij elkaar kunnen aanvullen. W. Visscher drukt het in zijn bijdrage mooi uit met de woorden 'strijdbaar waar het kan, verdraagzaam waar het moet'.

Uiteraard komt bij dit alles ook de vraag naar de 'maakbaarheid' van deze wereld bovendrijven. Van een eventuele opdracht voor christenen om het Koninkrijk Gods op deze aarde te bouwen, is weinig meer over. Van den Brink weet met de goede nuance te verwoorden waar het om gaat: 'Christenen hoeven niet de wereld te veroveren, te vernieuwen of haar zelfs maar structureel te verbeteren van die illusie zijn we genezen. Als zij als het zout der aarde maar niet smakeloos worden.' Ik vind het een belangrijk boek!

www.vergadering.nu