www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


De boycot van IsraŽl
BDS - Demoniseren, Delegitimeren, Discrimineren
Kees Broer
Paperback
Uitg. Aspect, Soesterberg
9789464248074
Druk: 1 oktober 2021
328 pagina's, 
19,95 euro
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Dit indringende boek beschrijft de achtergronden, het taalgebruik, de motivaties en methodes van de BDS-beweging, de internationale boycot van Israel. Uit verschillende interviews blijkt hoe de boycot van een klein land in het Midden-Oosten zware gevolgen heeft gehad voor de levens van mensen in Nederland. Kees Broer studeerde culturele antropologie aan de Vrije Universiteit en bestudeert al tien jaar de pro-Palestijnse beweging in Nederland. Hij gaat naar demonstraties en bijeenkomsten om door participerende observatie erachter te komen wat de activisten beweegt. Nog nooit kwamen de activisten tegen IsraŽl zo dichtbij. Dit indringende boek beschrijft de achtergronden, het taalgebruik, de motivaties en methodes van de BDS-beweging, de internationale boycot tegen IsraŽl. Kees Broer studeerde culturele antropologie aan de Vrije Universiteit en bestudeert al tien jaar de pro-Palestijnse beweging in Nederland. Hij gaat naar demonstraties en bijeenkomsten om door participerende observatie erachter te komen wat de activisten beweegt. In zijn eerste boek Vijftig Jaar Palestina Komitee bespreekt hij vooral de relatie van deze groep met terrorisme. In dit tweede boek van Broer gaat het over de wereldwijde boycot van IsraŽl en de weerslag daarvan in Nederland. In dit boek staan ook interviews met direct betrokkenen, zoals voormalig politicus Harry van Bommel, die tijdens een demonstratie opzien baarde met de kreet ĎIntifada intifada, Palestina vrijí. Roger van Oordt van het IsraŽl Producten Centrum in Nijkerk vertelt over de succesvolle jarenlange campagne tegen hem. Uit verschillende interviews blijkt hoe de boycot van een klein land in het Midden-Oosten zware gevolgen heeft gehad voor de levens van mensen in Nederland.

..


2. - 14 november 2022 - www.uitdaging.nl 

Haat zaaien tegen IsraŽl

Recensie door Marco van Putten


De oprichting van de Staat IsraŽl had voorstanders en tegenstanders, maar de voorstanders hadden toen de meerderheid. Dat betekent helaas niet dat de tegenstanders dat hebben geaccepteerd. Kees Broer beschrijft in zijn boek ĎDe boycot van IsraŽlí de in 2005 opgerichte BDS-beweging. Hoe deed hij dat?

Boekanalyse
Broer studeerde culturele antropologie aan de Vrije Universiteit. Hij volgt al 10 jaar de pro-Palestijnse beweging in Nederland en bezoekt hun demonstraties en bijeenkomsten. Hij schreef eerder een boek over dit onderwerp. Hij zou Ďkennerí zijn van deze beweging.

Dit zou een indringend boek zijn dat voor het eerst zo objectief mogelijk de activiteiten van de BDS-beweging (Boycot, Desinvesteren, Sancties (tegen de Staat IsraŽl)) beschrijft. De achtergronden, hun taalgebruik, motivaties en methodes worden uitgewerkt. Deze beschrijvingen worden afgewisseld door interviews met betrokkenen en slachtoffers. Het zou zich richten tot een breed publiek en oproepen tot discussie.

Na een voorwoord en inleiding volgen 23 hoofdstukken. De langste hoofdstukken gaan over de BDS-beweging in Nederland en hun ideologie. Voetnoten geven hoofdzakelijk broninformatie. Tabellen, grafieken en zwart-wit fotoís/plaatjes zijn bij de tekst geplaatst. Het boek sluit af met een korte persoonsbeschrijving van de auteur.

CIDI
Dit boek komt uit in de informatiereeks van het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie IsraŽl). Doel van het CIDI is begrip te creŽren bij politici en de samenleving voor IsraŽls beweegredenen en een reŽel beeld te geven van IsraŽl in de geopolitieke context.

Breed ingezet
Broer betoogt dat de BDS-beweging zich op veel meer richt dan alleen de Staat IsraŽl, maar ook tegen het Joodse volk. Dat wordt gedaan door bedrijven, instellingen, de culturele wereld en toeristen te beÔnvloeden zich tegen IsraŽl en het Joodse volk te keren.

De achterban is ook breed. Het bestaat niet alleen uit de voor de hand liggende fundamentalistische Mohammedanen, maar ook uit (extreem-)linkse personen en organisaties, zoals de vakbond. Verder heeft het ook aanhangers in de christenheid, zoals progressieve christenen.

Hij concludeert dan ook dat zoín brede aanpak zich niet beperkt tot oplossing van het Palestijnse vraagstuk, terwijl het ook helemaal geen oplossing voor het laatste zou bieden. Uiteindelijk zou het gewoon een haat-beweging tegen Joden zijn.

Serieus nemen
Broer maakt duidelijk dat hun achterban hopeloos verdeeld en tegenstrijdig is en ook nogal irrationele (naÔeve) doelen nastreeft. Waarom zich er dan druk over maken en het simpelweg negeren? IsraŽl heeft besloten dat niet te doen, omdat ze nogal wat ernstig kwaad veroorzaken. Dat is, onwaarheden en onjuistheden verkondigen en goede initiatieven tegenwerken.

Evaluatie
Dit is een belangrijk en interessant boek over IsraŽls vijanden. Het brengt hun overtuigingen en werkwijze in beeld, maar ook hoe hun sleutelpersonen verweven zijn met de overheid en allerlei andere (pro-Palestijnse) organisaties, waaronder terroristische groeperingen.

Helaas heeft dit boek geen zoekregister of literatuurlijst. Er komen onvertaalde Engelse teksten voor en afkortingen zonder uitleg. Soms valt Broer in herhaling. Dit boek wordt aangeraden.


1. Likoed Nederland - 11 januari 2022 - https://likoed.nl

De boycot van IsraŽl

Boekrecensie/Opinie-artikel van Likoed Nederland


Van Kees Broer verscheen recent opnieuw een zeer lezenswaardig boek: ĎDe boycot van IsraŽlí, uitgegeven via het CIDI. Het beschrijft de anti-IsraŽlische boycotbeweging in Nederland.
Eerder schreven wij al een recensie over Kees zijn eerste boek ĎVijftig jaar Palestina Komiteeí

Officieel heet deze beweging BDS (boycot, desinvestering en sancties). Maar zoals Kees Broer ook constateert, is de beweging er niet in geslaagd deze term ingeburgerd te krijgen.

Kees Broer fileert deze anti-IsraŽlische beweging. Het begint er al mee dat de beweging geen duidelijke doelen wil bereiken met de boycot. Feitelijk is de bedoeling het doen verdwijnen van IsraŽl, maar dat zegt de beweging meestal niet al te openlijk.
Er zijn echter genoeg citaten van de leiders van de anti-IsraŽlische boycotbeweging die dit aantonen. Of men zegt het indirect, door te stellen dat vijf miljoen Palestijnen (ďvluchtelingenĒ, in feite hun nakomelingen) in IsraŽl zouden moeten gaan wonen. Dit is strijdig met de tweestatenoplossing en IsraŽl zou simpelweg dan ophouden te bestaan.

Maar ook verder is de anti-IsraŽlische boycotbeweging niet bepaald fris. Zo neem men geen afstand van geweld en terreur. Sterker nog, terreurorganisaties als Hamas en de PFLP hebben zitting in de top van de beweging.
Men schermt met het internationaal recht, maar acht dit niet van toepassing op de Palestijnen. Dat de boycot de banen van Palestijnen mogelijk zelfs harder treft dan die van IsraŽliís, vindt men ook totaal onbelangrijk. Het is ondergeschikt aan het doel: de Joden en de Joodse staat zwart maken.
Het Duitse parlement heeft dan ook in 2019 vastgelegd dat de beweging: ďeen anti-Joodse beweging is die doet denken aan de tijd van het nationaalsocialisme in Duitsland.Ē Duitse overheidssteun werd verboden. Ook onder andere Frankrijk, Groot-BrittanniŽ en de Verenigde Staten hebben anti-boycot wetgeving.

Wat bij de Nederlandse tak opvalt, is dat er nauwelijks Palestijnen actief zijn of in de top zitten.
Zelfs het in het boek geÔnterviewde voormalig SP Tweede Kamerlid Harry van Bommel constateert dat tot zijn grote verbazing. Bij alle andere belangengroepen voor buitenlandse kwesties is dat ondenkbaar. Echter, de beweging bestaat hier uit enkele moslims en verder Ďwitte personení. Blijkbaar allemaal mensen die op de een andere manier haatdragend zijn naar de Joodse staat.

Gelukkig heeft men lachwekkend weinig weten te bereiken.
Van enig effect op de IsraŽlische economie is geen sprake.......................

Lees hier verder...

www.vergadering.nu