www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Hoezo Israel?
Gesprekstof voor bijbelkringen
Aart Brons, Michael Mulder en Wilma Wolfswinkel
Omvang 118 pagina's
Prijs 11,90 euro
Uitgever Uitgeverij Boekencentrum
ISBN 9789023970569
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Hoezo nog aparte aandacht voor IsraŽl? Dit boek voor bijbelkringen benadrukt de bijzondere band die God gelegd heeft met het Joodse volk en gaat in op uitdagende actuele vragen die daaruit voortvloeien. Waarom zouden christenen een speciale verbinding moeten hebben met het Joodse volk? En hoe zien we dan onze verhouding met IsraŽl? Met deze vragen zet dit bijbelstudieboek in. De antwoorden worden steeds gezocht in de Bijbel. De bijbelstudies laten zien dat de unieke band die God gelegd heeft met het Joodse volk niet is doorgesneden. Daarom heeft de kerk nog steeds een bijzondere relatie met IsraŽl.
Na deze bezinning laten de auteurs zien dat we veel kunnen leren van de Joodse traditie, als het gaat om het gebed, de omgang met de wet en de feesten. Daarnaast komen spannende vragen aan de orde over bijvoorbeeld de landbelofte en het slepende conflict in het Midden-Oosten.
Een boeiend bijbelstudie- en gespreksboek over IsraŽl en haar verhouding met de kerk. De auteurs zijn verbonden aan het Centrum voor IsraŽlstudies. Ds. Aart Brons woont en werkt in Jeruzalem, dr. Michael Mulder doceert in Nederland en Wilma Wolswinkel MA is diaconaal consulent.

..


1. De Oogst - oktober 2016 - www.totheildesvolks.nl/de-oogst/home

Oogst oktober 2016

Hoezo IsraŽl?


Recensie door Matthijs Guijt

Er bestaat in de Nederlandse theologie een veelheid aan gedachten en meningen over 'IsraŽl'. De visie op de verhouding van de kerk tot haar 'oudste broeder', en op de huidige Joodse staat, en op de invulling van de toekomstverwachting voor het Joodse volk, zijn stuk voor stuk hete hangijzers.

De Bijbel heeft het voortdurend over lsraŽl. De overtuiging dat het Joodse volk christenen ó'gelovigen uit de heidenen' ó nog steeds iets te zeggen heeft, was voor een drietal medewerkers van het Centrum voor IsraŽlstudies (CIS) reden om het bijbelstudieboek 'Hoezo IsraŽl?' te schrijven. Omdat God een eeuwig verbond sloot met het Joodse volk, heeft ook de kerk een bijzondere relatie met IsraŽl.

Een en ander wordt uitgewerkt in elf bijbelstudies. In het eerste deel worden drie prachtige hoofdstukken gewijd aan de vraag wat christenen kunnen leren van de Joodse traditie, wanneer het gaat over het gebed ('de eredienst van het hart'), de omgang met de wet en de jaarlijks terugkerende feesten. In het tweede deel komt de verhouding van de kerk met IsraŽl ter sprake. Naast verschillende visies hierop (vervangingstheorie versus bedelingenleer), krijgt vooral Paulus' verwachting voor IsraŽl (Romeinen 11) veel aandacht.

In het derde deel staat de landbelofte centraal. De huidige staat IsraŽl is ontegenzeggelijk een bijzonder teken van Gods trouw, maar dat betekent volgens de auteurs niet dat lsraŽl het land nu zondermeer 'met bijbels recht' kan claimen. De oudtestamentische profeten maken immers duidelijk dat het land nooit een doel an sich is. Het land is beloofd met een speciale bedoeling: IsraŽl is geroepen om er God te dienen en Zijn stem te gehoorzamen, om er recht en gerechtigheid te betrachten.

In het laatste deel komen twee actuele thema's (de omgang met de vreemdeling en verzoening in het IsraŽlisch-Palestijnse conflict) aan de orde, waarbij het spanningsveld tussen complexe politieke vraagstukken en theologische principes aan het licht komt.

De bijbelstudies met bijbehorende gespreksvragen zijn een prima handreiking voor studiegroepen die zich willen laten inspireren door de Joodse traditie en zich willen verdiepen in het 'hoezo?' van hun verbondenheid met IsraŽl.

www.vergadering.nu