www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Bloed aan onze handen
De tragische geschiedenis van de kerk en het Joodse volk
Michael Brown
Paperback
300 pag
9789083269627
Scholten Uitgeverij
Prijs €19,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Gedenken is een groot onderdeel van het Joodse geloof en een opdracht die in de Bijbel vaak terugkomt. Maar om te kunnen gedenken, moeten we weten wat er is gebeurd. Het is tragisch dat juist christenen –die geënt zijn op de olijfboom Israël – bijna niets weten over tweeduizend jaar Joods lijden. Het is juist de christelijke Kerk geweest (‘christelijk’ in naam, maar niet in houding...) die een groot deel van de afschuwelijke geschiedenis van Israël heeft geschreven; en niet met inkt, maar met Joods bloed. Het wordt tijd dat wij, christenen, ons bewust worden van dit verleden. Het boek ‘Bloed aan onze handen’ zou door iedere christen gelezen moeten worden. Gelovigen uit de volken moeten weten wat het Joodse volk in de loop der eeuwen in de naam van Jezus is aangedaan. Het leren kennen van de geschiedenis is pijnlijk, maar broodnodig in de weg naar herstel. Dit boek is geschreven met een brandend (en vaak gebroken) hart, in de hoop dat Gods kinderen in deze tijd radicaal de zonden die de Kerk in het verleden heeft begaan, verwerpen. Alleen dán kan er verzoening komen. Verzoening tussen de Kerk en het Joodse volk en verzoening tussen het Joodse volk en haar Messias.

..


2. Refoweb - augustus 2023 - www.refoweb.nl...

Bloed aan onze handen

Boekbespreking door M.J. Paul
(5 juni 2023)

VRAAG
Aan professor Paul. Kent u het boek “Bloed aan onze handen”? Wat vindt u van dat boek? Een kennis van me leest dit en ik schrok er nogal van toen ik het doorbladerde.

ANTWOORD
Beste vraagsteller,

Je zult bedoelen: Dr. Michael L. Brown, “Bloed aan onze handen. De tragische geschiedenis van de Kerk en van het Joodse volk.” Het Amerikaanse boek is geschreven in 1992, vijfhonderd jaar na de verbanning van alle niet-gedoopte Joden uit Spanje. In 2019 heeft de auteur het werk flink herzien en geactualiseerd. Bij uitgeverij Scholten in Zwolle is deze herschreven versie in 2022 in het Nederlands verschenen.

Het is goed te begrijpen dat je schrok toen je het boek doorbladerde. Het geeft veel citaten van wat er in de loop van de geschiedenis gebeurd is in de verhoudingen tussen Jodendom en Christendom. Het zijn vaak schrijnende citaten, gegeven om de lezer wakker te schudden en tot tranen van berouw en gebed te brengen. De auteur heeft een diep verlangen naar een geestelijke opwekking in Israël en de Kerk. Hij is ervan overtuigd dat het Joodse volk eens Jezus als Messias zal aanvaarden en dat dit wereldwijd tot zegen zal zijn.

De meeste christenen...........

Lees verder...


1. Israelaktueel - februari 2023 - www.christenenvoorisrael.nl/israel-aktueel

Bloed aan onze handen

Boekrecensie door Oscar Lohuis

Michael Brown is een van de meest bekende Jezus-belijdende Joden van doze tijd. Hij kwam in 1971 op 17-jarige leeftijd tot geloof in Jezus, nadat hij enkele jaren als rebel en drugsgebruiker had geleefd. God riep hem tot de bediening van het Woord en hij werd Bijbelleraar. Sindsdien heeft hij meer dan veertig boeken geschreven.

Al in 1992 verscheen zijn boek 'Our hands are stained with blood', dat daarna in twaalf talen is vertaald. In het Nederlands is de titel 'Bloed aan onze handen'; de tragische geschiedenis van de Kerk en het Joodse volk.

Dwaling
Dit boek kreeg ik meer dan twintig jaar geleden in mijn handen geduwd, nadat ik gesproken had op een koffieochtend voor vrouwen in Workum. Pas enkele jaren later ]as ik het. Wat ik las, schokte en ontroerde mij en zette mij stil. Mijn ogen gingen open voor de enorme dwaling in het Christendom, de meest langdurige dwaling uit de kerkgeschiedenis. Een dwaling die heeft geleid tot onnoemelijk veel bloedvergieten.

Anti-joodse houding
Al vroeg na de tijd van de apostelen ontstond er bij de niet-joodse kerkvaders een anti-joodse houding, waarbij het joodse volk en het jodendom als geheel steeds negatiever werden neergezet. De christelijke kerk werd steeds meer gezien als het nieuwe, geestelijke Israel dat de plaats van het natuurlijke Israel had ingenomen als uitverkoren volk. Michael Brown haalt in dit boek veel citaten aan die inzicht geven in hoe dit gedachtengoed zich in de loop van de kerkgeschiedenis heeft ontwikkeld en waar het toe heeft geleid. Zelfs de moord op zes miljoen joden in de Tweede Wereldoorlog staat niet los van de christelijk-theologische wortels van het eeuwenoude antisemitisme in Europa. Daarnaast gaat hij op een degelijke manier inhoudelijk in op kwesties die met het onderwerp Kerk en Israel te maken hebben. Het nu verschenen boek is een compleet herziene uitgave.


Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

www.vergadering.nu