www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Maleachi - deel 4
Serie kleine profeten
A.A. Brugge
Den Hertog, Houten, 2018
85 paginaís, Ä 8,90
ISBN: 9789033129247
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Maleachi is de laatste van de twaalf kleine profeten. Zijn bijbelboek vormt de afsluiting van het Oude Testament. Het is uniek vanwege zijn vorm. Een twistgesprek of dialoog tussen God en degenen die onbewogen zijn onder Zijn Woord, of zelfs tegenstanders van de Heere zijn geworden.
     Maleachi twistte met zowel 'gewone' mensen als priesters. In zijn woorden klinkt grote zorg door over hun ontrouw. Hij wijst in zijn profetie hen, maar ook ons, op de naderende 'dag des Heeren'. Dat is de tijd van het oordeel voor allen die zich hebben misdragen, maar ook een tijd van troost voor degenen die de Heere vrezen.
     De Serie Kleine Profeten is geschreven volgens een vast stramien. Na een algemene inleiding over het bijbelboek (datering, historische context, auteur, enzovoort) volgen hoofdstukken waarin steeds een perikoop dan wel thematische eenheid als volgt behandeld wordt:
1. Wat staat er precies en in welke context? Wat is de oorspronkelijke bedoeling?
2. Wat zijn de lijnen naar de rest van de Schrift? Schrift met Schrift vergelijken.
3. Wat heeft dit ons te zeggen? De brug naar vandaag. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met gespreksvragen.

Ds. A.A. Brugge (1966) is sinds 2015 predikant van de Netherlands Reformed Congregation te Lethbridge. Eerder diende hij de Gereformeerde Gemeenten van Scherpenisse, Dordrecht en Ede.

..


1. - december 2018 - www.uitdaging.nl 

Orthodox gereformeerde uitleg Maleachi

Recensie door Marco van Putten

Maleachi is het laatste boek van het Oude Testament. Het richt zich aan de uit BabyloniŽ teruggekeerde IsraŽlieten. Waarover gaat het? Dominee Brugge uit Canada geeft uitleg. Hoe doet hij dat?

Grondige Bijbelstudies
Ondanks dat dit maar een heel dun Bijbelstudieboekje is, behandelt Brugge het hele Bijbelboek Maleachi erin. Het boekje is de vierde in de serie over de kleine profeten. Het is ontstaan in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten. De Bijbelstudies kunnen toegepast worden voor persoonlijke studie, maar ook in verenigingsverband. Ze hebben een vast stramien: de letterlijke betekenis (ongeveer vers voor vers), overeenkomsten met enkele andere Bijbelboeken (m.n. Nieuwe Testament), betekenis voor vandaag en afsluitend enkele scherpe vragen. Brugge verdeelt het Bijbelboek over zeven hoofdstukken. Hij volgt daarbij de christelijke indeling van tekstgedeelten.


Opmerkelijkheden
Brugge stelt dat Gods woord van levensbelang is om zondaren zalig te maken. Maar veel jongeren lezen amper nog. Dit studieboekje wil Bijbellezen stimuleren en Bijbeluitleg geven. De Bijbel kan immers best een actueel boek zijn. Vooral de profetenboeken. Maleachi gaat over zorg en zonde van de tijd en van IsraŽl. Ook over het komende oordeel en verlossing van God. Dat zijn actuele en belangrijke onderwerpen. In de studie wordt geregeld verwezen naar de kanttekeningen op de StatenBijbel, de Heidebergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. Brugge brengt Maleachiís profetieŽn in verband met het hedendaagse christenleven, maar ook met het functioneren van de christenheid. Hij doet op een voor orthodox gereformeerden typisch scherpe en kritische wijze.

Maleachie
Deze profeet lijkt de profetenboeken af te sluiten en is volgens velen dan ook IsraŽls laatste profeet. De naam van de profeet (In het Hebreeuws MaleĎachie) betekent ĎMijn boodschapperí. De profetieŽn typeren zich door een dialoogstijl (een twistgesprek tussen God en IsraŽl). De profeet is bezorgd over IsraŽls heil. Centraal staat het concept ĎDe dag van de Heerí dat oordeel zal brengen over de weerspannigen tegen God en heil aan de vromen (zij die God vrezen). Deze profeet trad waarschijnlijk in de eerste helft vijfde eeuw v.Chr. op onder de IsraŽlieten die uit de Babylonische ballingschap naar het beloofde Land waren teruggekeerd. Hij noemt namelijk dezelfde zonden van IsraŽl als Ezra en Nehemia. De Bijbelse personen Jakob en Esau gebruikt hij steeds als voorbeeld.

Evaluatie
Dit is een stevige, rechtlijnige kennismaking met het Bijbelboek Maleachi. Alleen wel een met een sterk orthodox gereformeerd stempel. Echter, niet zo dat het begrip of leesbaarheid negatief beÔnvloed. Toch worden er wel enkele merkwaardige en zelfs ook gevaarlijke verbanden gelegd. Een merkwaardigheid is het standpunt dat IsraŽls 10-stammen niet meer zouden bestaan. Gevaarlijk is het vergelijk van de zon met de Here Jezus (Vergelijk: Heidense Sol Invictus en keizer Constantijn). Typisch voor het klassiek katholieke kader ervan. Brugge doet zich voor als Oudtestamenticus, maar zijn observaties zijn speculatief. Het is jammer dat er geen register is opgenomen. Nazoeken is dus ondoenlijk. Dit boekje is een aanrader.

www.vergadering.nu