www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Het getuigenis van de sterren
Bullinger, E.W.
2019, Everread, Wijk bij Duurstede, 2de druk
206 pagina’s
€ 17,95
ISBN: 9789066944343
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Astrologie en horoscopen hebben de ‘vertelling’ van God in de sterren (zie Psalm 19:2) verduisterd en zelfs moreel en gevoelsmatig ontoegankelijk gemaakt voor vele gelovigen. Het is echter Gods schepping (en niet die van Gods tegenstander!) en Hij heeft er Zijn bedoeling mee. Dit boek bespreekt de in de Bijbel genoemde sterrenbeelden als de Orion, de Beer en de Pleiaden. Maar de Bijbel blijkt ook andere sterrenbeelden te vermelden. Beginnend bij de Maagd en eindigend bij de Leeuw, heeft de Heere aan de hand van sterren en sterrenbeelden een indrukwekkend profetisch getuigenis gegeven van het lijden van Christus en al de heerlijkheid daarna. Voorzien van vele afbeeldingen; bijbelteksten in Statenvertaling; met een losse sterrenkaart van 32 x 32 cm.
Deze 2e Nederlandse druk is opnieuw geredigeerd en aangepast aan de Herziene Statenvertaling.

..


1. - 26 maart 2020 - www.uitdaging.nl 

Sterrenbeelden die het Evangelie verkondigen

Recensie door Marco van Putten

Volgens de Bijbel verkondigt het heelal Gods majesteit. Maar in het boek ‘Het getuigenis van de sterren’ gaat Ethelbert Bullinger veel verder en werkt hij deze verkondiging uit aan de hand van de sterrenbeelden. Hoe doet hij dat?


Sterrenbeelden
In de oudheid zijn sterrenbeelden (sterrenpatronen) vastgesteld waaraan betekenissen werden gegeven. Zo werd astronomie (sterrenonderzoek) tot astrologie (leer over invloed van de sterren op de wereld en de individuele mens). In de christenheid is astrologie terecht verworpen als occult en magie. Maar volgens Bullinger (1837-1913) is daardoor het kind met het badwater weggeworpen.

Boekanalyse
Dit boek is een moderne vertaling van het Engelse origineel uit 1893. Na een Voorwoord van de Uitgever en de schrijver volgt een Inleiding op het onderwerp. Daarna behandelt Bullinger de drie veronderstelde ‘Hemelboeken’ elk in vier hoofdstukken. Zijn boek eindigt met een Epiloog en twee appendices. Bijbelcitaten komen uit de HSV. Bullinger besteedt de meeste aandacht aan de sterrenbeelden Maagd en Stier en de Eindtijd (Appendix 1). Het boek eindigt met een Inhoudsopgave van de opgenomen illustraties. Bijgevoegd is een losse hemelkaart met de sterrenbeelden.

Kerstening van mythologie
Vanaf de Griekse bemoeienis met de sterrenbeelden zou de interpretatie ervan krom zijn geraakt zodat tegenwoordig niet meer begrepen wordt wat ze van Godswege zouden betekenen. Maar er zouden nog sporen van de Bijbelse waarheid in de Grieks/Romeinse sterrenbeelden te vinden zijn. Daarom houdt Bullinger meestal die Grieks/Romeinse benamingen aan. Toch valt hij terug op oudere ‘kennis’ over de sterrenbeelden uit Mesopotamië, Egypte en andere oude culturen. Dit zou deels overgeleverd zijn door Arabieren en Joden. Maar dat betekent niet dat die heidense culturen geen eigen mythologische duiding eraan gaven. Bullinger hecht er toch grote waarde aan en probeert aan te tonen welke Bijbelse waarheden erachter schuil zouden gaan door de Messias en zijn strijd tegen satan erin centraal te stellen.

Volgens Bullinger openbaart God op twee manieren zijn Heilsplan. Eerst via sterrenbeelden en later via de Bijbel. Tegenwoordig wordt alleen nog van de Bijbel uitgegaan. Daardoor hebben de meeste christenen geen weet van de veronderstelde openbaring van Gods Heilsplan in de sterrenbeelden. Alle belangrijke sterren worden genoemd en hoe sterrenbeelden met elkaar in verband zouden staan.

Evaluatie
Dit boek probeert sterrenbeelden onder christenen te populariseren, maar doet dat problematisch. Zo wordt uitgegaan van nogal wat voorkennis over het onderwerp. Het negeert ernstige vragen, zoals waarom gelovigen nog een andere openbaring nodig hebben naast de Bijbel en of de fysieke Schepping (dus ook de sterrenbeelden) niet gecorrumpeerd zijn door satan? In dit boek worden veel verwarrende veronderstellingen gedaan die ‘uit de lucht vallen’ (allegorie). Ook worden veel astronomische zaken genoemd, zoals dubbelsterren, supernova’s en pulsars, maar niet uitgelegd. Misschien is dat bedoeld om het mysterieuze van het onderwerp te vergroten, maar dit komt niet ten goede aan de aannemelijkheid. Sommige Bijbelse en historische beweringen zijn onjuist. Een zoekregister ontbreekt.

www.vergadering.nu