www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu


ONTWIKKELING OF ONTWERP
Bewijs van doelbewust ontwerp en toegevoegde schoonheid in de natuur
Stuart Burgess

ISBN 9789063534172
fraaie, genaaide paperback, met illustraties, groot formaat
188 pag. Prijs: EUR 14,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Dit boek is verfrissend eenvoudig. Dr. Stuart Burgess schrijft in helder verstaanbare taal over de complexiteit en schoonheid van levende schepselen om ons heen. Vanuit zijn wetenschappelijke ervaring en inzicht toont hij aan dat de samenhang van mechanismen alleen te begrijpen is als we inzien dat levende schepselen, net als auto's en vliegtuigen, door Iemand ontworpen zijn. God heeft op de schepping zijn garantiebewijs gedrukt, en dit argument wordt op briljante wijze door dr. Stuart Burgess uiteengezet.


Oogst - 2010

Ontwikkeling of ontwerp

door M.J.de Haan.
Wat ben ik blij, dat er eindelijk weer eens een goed boek over schepping en evolutie is verschenen! Ik krijg de indruk, dat steeds meer jongeren (ook uit christelijke gezinnen) de evolutietheorie aanhangen. Waarom? Omdat deze opvatting vanuit het onderwijs een enorme promotie ontvangt en... omdat wij er als christenen teveel het zwijgen toe doen.

Dat de evolutietheorie beslist geen uitgemaakte zaak is, bewijst het boek van Stuart Burgess, 'Ontwikkeling of ontwerp'. De schrijver stelt, dat er in de natuur samengestelde structuren bestaan, die onmogelijk langs de weg van evolutie kunnen zijn ontstaan, maar die per sé zo moeten zijn gemaakt om als zodanig te kunnen functioneren. Deze samengestelde structuren zijn niet gegroeid, maar ontworpen. En een ontwerp veronderstelt een Ontwerper.

Als voorbeeld van zo'n structuur noemt Burgess het kniegewricht. Het gegeven, dat de knie van zoogdieren ten minste vier ingewikkelde delen nodig heeft, verschaft sterk bewijs, dat de knie zich niet geleidelijk heeft ontwikkeld, maar als een volledig functionerend mechanisme is geschapen. Een ander voorbeeld is het onherleidbare mechanisme achter het vliegvermogen van vogels. Burgess toont aan, dat vogels met zodanig ingewikkelde subsystemen zijn toegerust om te zweven, dat uitgesloten moet worden, dat zij een product van evolutie zijn. Het derde voorbeeld, dat wordt behandeld, betreft het ecosysteem van de aarde. De voedselketen blijkt onderling zo afhankelijk te zijn, dat het niet geëvolueerd kan zijn, maar vanaf het begin volledig geschapen.

Eigenlijk zou iedere jongere dit boek moeten lezen.


www.vergadering.nu