www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Boek van geheimenissen
Jonathan Cahn
Uitgeverij Gideon, 
380 pag.
Prijs: Ä 24,95
ISBN: 9789059991439
Dit boek bestellen...


Het Boek van geheimenissen is een soort schatkist, waaruit je iedere dag nieuwe, verrassende cadeaus kunt opdiepen. Een dagboek waarin je nieuwe dingen leert over God en Zijn woord, vanuit een heel andere invalshoek dan je gewend bent. Rabbi Jonathan Cahn schreef het.

In de woestijn ontmoet je een man, een leraar, die je meeneemt op reis, langs de bergtoppen van het Beloofde Land, naar grotten en spelonken, de tenten van de aartsvaders, met olielampen verlichte kamers vol oude boekrollen en mysterieuze vaten. Iedere dag maakt deze leraar je een nieuw geheimenis vanuit de Schrift bekend.

..


1. -  23 december 2021 - https://libris.nl/westerhofboeken-jufferenwal/

Boek van geheimenissen

Boekrecensie door ds. Jenno Sijtsma

Eerste citaat: 
Een slang is koudbloedig en omdat een mens warmbloedig is, kan hij rennen en blijven rennen. Maar een slang is beperkt in zijn uithoudingsvermogen. Hij kan niet door blijven gaan, dus kun je hem voor blijven. De slang beweegt zich kronkelend voort. En dat is ook het wezen van het kwaad; het kronkelt. Een leugen is een verdraaiing van de waarheid. Het onreine is een verdraaiing van het zuivere. En het kwaad in zichzelf is een verdraaiing van het goede.

StudieboekenStudieboeken


En het kwaad is ook koudbloedig. Dat betekent dat hoewel het kwaad soms de boventoon voert, overwinningen behaalt, zich voortbeweegt en toeslaat Ė het koudbloedig blijft. Het kan dus niet blijven voortduren. Hoe machtig het kwaad ook lijkt te zijn, hoe triomfantelijk en onoverwinnelijk het lijkt, het kan niet blijven voortbestaan. Misleiding is koudbloedig. Dus is de macht van het kwaad er alleen voor de korte termijn en voor het moment. Zijn dagen zijn altijd geteld. En op de lange termijn zal het kwaad altijd falen. En dus zal uiteindelijk het goede het altijd winnen van het kwade. Volhard daarom in het goede, blijf doorgaan met wat waar is en blijf staan voor wat juist is, dan zul je uiteindelijk de overhand krijgen en zegevieren.

Tweede citaat: 
Vlak na de ontmoeting (bij de Jabbok) bouwde Jakob een altaar en noemde dat El Elohai Jisrael, en dat betekent God, de God van IsraŽl. Als Jakob Hem 'God van IsraŽl' noemt dan is dat hetzelfde als Hem Ďde God van mij' noemen. En door de Schriften heen verwijst God naar Zichzelf als de God van IsraŽl. Weet je, het is Gods wil om Zijn naam te verbinden aan de naam van Zijn volk. En de Schriften zeggen dat als je opnieuw geboren wordt, je ook IsraŽl genoemd zult worden. Dus je moet ook jouw naam verbinden aan de naam van God. Hij moet de God van jou worden, de God van ....Ö Vul op de lege plek jouw naam in, want het is Zijn wil dat jouw naam in Zijn naam is en dat Zijn naam verbonden is met die van jou, net zoals Zijn leven is verbonden met jouw leven en Zijn identiteit met jouw identiteit. Het betekent dat Hij de God van jouw bestaan is, jouw leven, de God van jouw verleden, de God van jouw behoeften, de God van jouw wonden. De God van jouw hart. Het betekent dat Hij de God van jou is en van alles wat je bentÖ En voor degenen die Hem werkelijk kennen, is dit de naam die ook zij hebben ontdektÖ de Heilige Naam: de God van jou.

De auteur van dit boek Jonathan David Cahn (1959) is een Messiaans-Joodse voorganger. Hij groeide op in een Joods gezin, als kind van ouders die voor de holocaust waren gevlucht. Op zijn twintigste leerde hij de Here Jezus kennen.

De twee citaten zijn eigenlijk zonder meer een openbaring, waarin hij zijn hart voor God en Jezus opent en laat spreken. Ik kan u verzekeren dat ik, die al meer dan veertig jaar recensent ben en vele tientallen dagboeken gelezen heb diep, zeer diep onder de indruk ben geworden van dit dagboek. Toen het in de middag bij de post was, heb ik het uitgepakt en ben om half tien gaan lezen tot de volgende morgen half een, en dat heb ik de volgende dag weer gedaan. Ik weet het, een dagboek is er voor om elke dag een bladzijde te lezen, maar dit dagboek heeft mij in het hart gegrepen: ik werd soms heel stil, en een woordeloos dankgebed voor zoveel liefde van God welde in mij op. Dat ik deze God mijn God mag noemen maakt me ongelooflijk blij, het is de God van elke dag en van mijn leven, ook na dit moeilijke, trieste en soms pijnlijke aardse bestaan.

Boek van geheimenissen, het legt op elke bladzijde de Schriften open op een verrassende en verrijkende manier. Ik citeer nog een paar oneliners, die mij aanspreken: Vergeet nooit dat je in deze wereld niet thuis bent; God laat alles perfect samenwerken in ruimte en tijd; Het wezen van de natuur is herhaling en verandering; het evangelie moet handelingen voortbrengen; je behoeften zijn niet slecht, ook leegheid is dat niet, het gaat erom wat je ermee doet. En tenslotte op dag 1 lees ik:Ē Alleen door jezelf te openen, kun je te weten komen wat je nog niet weet, want een open hart kan de oneindigheid van God bevatten!

Dit boek is een goudmijn voor elke christen die wil leren en groeien.

www.vergadering.nu