www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Lucas, de heelmeester
Taylor Caldwell
Uitg, Barnabas, Heerenveen 2008
535 blz, € 22,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Dit is een roman over het leven van de bijbelse figuur Lucas, die evangelist en arts was. Het verhaal speelt zich zo’n tweeduizend jaar geleden af in een bijbelse context, tegen de fascinerende achtergrond van de worsteling tussen de decadente Romeinen en de nieuwe wereld die door het christendom werd ingeluid.

Lucas (of: Lucanus) wordt door zijn stiefvader, de Romeinse gouverneur van Antiochië, naar Alexandrië gestuurd om medicijnen te gaan studeren. Als hij jaren later is uitgegroeid tot een van de grootste doktoren van de oude wereld, trekt hij door het Middellandse Zeegebied. Op zijn reis geneest hij zieken en probeert hij het lot van slaven te verlichten. Dan hoort hij van het leven en sterven van Christus. Vanaf dat ogenblik bezoekt hij de plaatsen waar Jezus en zijn volgelingen zijn geweest. Hij spreekt met verschillende mensen uit Jezus’ leven: Pontius Pilatus, Herodes en Maria, de moeder van Jezus. Het verhaal dat hij hier later over schreef, kennen wij nu als het Evangelie naar Lucas.


2. Reformatorisch Dagblad - 18 maart 2009 - www.refdag.nl

Geneesheer komt tot geloof

Nu de stroom Amerikaanse Bijbels historische romans wat lijkt af te nemen, zoeken uitgevers naar mogelijkheden om hun publiek verder te bedienen. En als je dan op een roman uit 1959 stuit, die precies de liefhebbers van dat genre kan dienen, is de keuze snel gemaakt. Zo kwam het tot een Nederlandse uitgave van ”Lucas, de heelmeester” van de Engels Amerikaanse schrijver Taylor Caldwell.

Lucas, in het boek Lucanus genoemd, wordt geboren in het gezin van de vrijgelaten slaaf Aenaeas in Antiochië. Zijn vader is als boekhouder in dienst bij de tribuun Diodorus, een eerlijke Romein van de oude stempel, die de decadentie en praalzucht van de huidige generatie Romeinen verafschuwt.

/>

 

Lucanus is bevriend met Diodorus’ dochter Rubria, die aan een geheimzinnige ziekte lijdt. Al vroeg is hij geïnteresseerd in geneeskunde. Met een bijzondere steen weet hij Rubria voor korte tijd te ‘genezen’. Keptah, de arts van de Romeinse tribuun, neemt hem daarop onder zijn hoede om hem het een en ander over de geneeskunst bij te brengen. Omdat ook Diodorus onder de indruk is van zijn verstand en leergierigheid, geeft hij hem de gelegenheid te gaan studeren aan de universiteit van Alexandrië.

Voordat hij daar gaat studeren, ziet Lucanus op een nacht de ster van de wijzen en vertelt Keptah hem dat de Chaldeeën een kruis vereren. Hij geeft hem een gouden kruis en zegt: „Het is het licht van de wereld. Eens zul je dat weten.”

Aanvankelijk is Lucanus daarvan erg onder de indruk, maar als Rubria, de dochter van Diodorus, toch sterft, gelooft hij dat God een vijand van de mensen is. Zijn enige reden om nog heelmeester te worden, is om het gevecht met God aan te gaan; Hem in de strijd om een mensenleven te slim af te zijn.....
Lees het hele artikel...


1. Nederlands Dagblad - 24 december 2008 - www.nd.nl


Lucas en Jozef


Recensie door Marianne Hoksbergen


Geneesheer

Nu in deze tijd van het jaar met name het Lucasevangelie in de belangstelling staat, is het wellicht aardig de roman Lucas, de heelmeester van de Amerikaanse schrijfster Taylor Caldwell te lezen. Dit boek uit 1959 is opnieuw uitgegeven. Lucanus - Lukas - is het zoontje van Aeneas en Iris, slaven van de Romein Diodorus, gouverneur van Antiochië. De vriendelijke jongen wordt het kameraadje van diens dochtertje Rubria. Wanneer het meisje ziek wordt, geneest Lucanus haar met behulp van een bijzondere steen. Dit trekt de aandacht van de huisgeneesheer, Keptah. Als hij op een nacht de jongen ziet kijken naar een bijzondere Ster, vertelt de Chaldeeër hem over God. Hij laat een gouden kruis zien, dat oplicht: „Het is het Licht van de wereld. Eens zul je dat weten." (blz. 51)


Als Lucanus opgroeit, stuurt Diodorus de jongeman naar Alexandrië om medicijnen te studeren. Daar ontwikkelt hij zich tot een zeer knappe dokter. Ook ontmoet hij er de Jood Jozef ben Gamliël, die vertelt over de enige God. Lucanus heeft echter, na een zeer verdrietige ervaring, geen boodschap meer aan welke god dan ook. Hij wordt een enigszins wrokkige eenling. Maar God laat hem niet los. Uiteindelijk gaat hij op zoek naar mensen die de Joodse rabbi Jezus hebben gekend. Hij spreekt met Jezus' moeder, Pontius Pilatus, Herodes, en schrijft alles op wat hij hoort.


Lucas, de heelmeester is geen makkelijk, wel een boeiend boek. De schrijfstijl is gedragen, maar past wel bij het soort verhaal. De vermelde Bijbelteksten zijn uit de Statenvertaling. Dat de auteur van rooms-katholieken huize is, blijkt met name uit de beschrijving van Maria op bladzijde 502: ‘jong en lenig’ (nota bene na de dood van haar Zoon, die 33 jaar werd), donkerblauw kleed met witte hoofddoek, 'de liefste blauwe ogen van de wereld', `lokken
goudblond haar'. Dat alles past in het rooms-katholieke beeld dat Maria altijd een jonge maagd is gebleven. De in de Bijbel genoemde broers van Jezus komen in dit verhaal dan ook niet voor. Opvallend is verder dat Lucanus volgens dit verhaal als kind de Ster ziet, terwijl hij dat in zijn eigen evangelie niet noemt.www.vergadering.nu