www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De hoogste prijs...
het verhaal van moslims die christen werden
Emir Fethi Caner en H. Edward Pruitt
Uitg. Barnabas, Heerenveen 2007
9789085200925
205 blz. Ä 14,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl
 
De hoogste prijs bevat twintig verhalen van jonge moslims die zich bekeerden tot het christendom. De verhalen laten zien hoe hoog de prijs is die ze moeten betalen wanneer ze Jezusí gaan volgen. Vaak worden ze door hun familie verstoten, soms zelfs bedreigd. Door de verhalen heen is te lezen hoe groot de worsteling van het loslaten van oude waarheden en van het breken met tradities is.
Maar in de verhalen blijkt ook dat veel van hen op zoek gingen naar de Waarheid, op het moment dat ze een christen in hun omgeving tegenkwamen die het hun voorleefde. En hoe de Bijbel hen uiteindelijk overtuigde van de onbetwistbare waarheid van het christelijk geloof.
  - Emir Fethi Caner is doctor in de psychologie en hoogleraar apologetische en anabaptistische studies aan de Southeastern Baptist Theological Seminary in Wake Forest, North-Carolina. Hij spreekt regelmatig over de kerkelijke geschiedenis en de islam in de gehele wereld.
  - H. Edward Pruitt is mededirecteur van het Centre for Great Commission Studies en adjuncthoogleraar zendingsmissies aan Southeastern Baptist Theological Seminary.
  - Doelgroep: geÔnteresseerden in andere geloofsovertuigingen.


1. Nederlands Dagblad - 22 februari 2008 - www.nd.nl

Als moslim christen worden: een hoge prijs

Boekrecensie door HERMAN TAKKEN

Twintig christenen met een moslimachtergrond, mannen en vrouwen, geven in dit boek hun getuigenis. Het zijn korte verhalen, die zichtbaar maken wat de prijs is om Jezus te gaan volgen als je als moslim bent opgegroeid. Men komt uit landen van het Verre Oosten tot de Maghreb. Om er een aantal te noemen: MaleisiŽ, Bangladesh, Pakistan, Irak, Turkije, Saudi ArabiŽ, Egypte, Marokko.
Hoe verschillend de herkomstlanden en achtergronden ook zijn, alle mensen die in dit boek aan het woord komen hebben gemeenschappelijk dat ze Gods openbaring in Jezus Christus hebben ontdekt. Wat bij velen een rol speelde, is het leren kennen van en optrekken met een christelijke vriend, het lezen van de Bijbel en het door God Zelf 'aangeraakt' zijn door een droom. Zo verhaalt de Marokkaanse Jarnal, die uit een vroom islamitisch gezin komt, dat hij bij zijn studie in de Verenigde Staten in contact kwam met een christenvriend die hem vertelde hoe zijn leven door Christus was veranderd. Voordat Jamal terugkeert naar Marokko ontvangt hij van zijn Amerikaanse vriend een bijbel met een persoonlijke inscriptie: 'Jamal, mijn vriend, moge je de waarheid en vrede voor je ziel vinden in dit Boek'.

'In Marokko ontmoet Jamal zijn oude vriend Ahmed die ook een bijbel blijkt te hebben. Jezus was aan hem verschenen in een droom met de woorden: ďIk hou van je. Leer over Mij. Lees mijn woorden!" Jamal leest dagelijks urenlang in zijn Bijbel. "Uiteindelijk kwam ik bij het evangelie van Johannes dat ik op een avond tweemaal las." Daarna krijgt ook hij een door God ingegeven droom die hem zekerheid en een diepe vrede geeft.

Verstoten
Steeds komt in de verhalen de vraag naar voren wat God doet met islamitische familieleden met wie er een breuk kwam, maar van wie zij nog zielsveel houden. Jamal worstelt daarmee. Hij vertelt, na alle moed verzameld te hebben, zijn ouders van zijn ontdekking. Ze blijken zijn nieuwe geloof weliswaar af te wijzen, maar gelukkig niet hun zoon. Wanneer zijn vader ziek wordt, vindt er in de naam van Jezus een wonder van genezing plaats. Mede hierdoor komen later ook zijn ouders tot geloof. De meeste verhalen laten echter een onherstelbare breuk met de familie zien en dat de navolging van Jezus Christus lijden met zich meebrengt.

Veroordelen
Het slotverhaal is van een vrouw uit KirgiziŽ en beschrijft de vragen die door de hoofden van moslims spoken, wanneer ze geconfronteerd worden met de beweringen over Christus. "Zal ik ter dood veroordeeld worden als ik christen word? Hoe zou ik het mijn familie kunnen vertellen? Hoe zit het met mijn familieleden die al overleden zijn en voor eeuwig van God zijn gescheiden? Zal ik gedwongen worden mijn culturele identiteit op te geven als ik de leer van Jezus volg?" Een hechte band als familie heeft bij veel moslims topprioriteit. "Dus de mogelijkheid om voorgoed verstoten te worden door degenen van wie we houden, veroorzaakt een diepgewortelde angst", aldus deze vrouw.

Het slot van het boek toont de worsteling van deze moslima uit KirgiziŽ die wel in Jezus gelooft, maar de stap om Hem te volgen toch niet neemt: ďIk geloof dat Hij de Zoon van God is, maar ik kan Hem niet aannemen. Want als ik dat doe, dan zal ik mijn grootvader en vader nooit meer terugzien. En als moslim kan ik niet met die gedachte leven."

Het boek geeft een idee van wat christenen met een moslimachtergrond meemaken. Op eenvoudige, eerlijke wijze wordt een wereld beschreven, die voor veel westerse christenen onbekend en vreemd is. Goed om die wereld eens dichterbij te laten komen.

Herman Takken is medewerker van stichting Evangelie & Moslims te Amersfoort.

www.vergadering.nu