www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Islam ontsluierd
Ergun M. Caner en Emir F. Caner
296 blz,; prijs € 17,50
9789060679876
uitg. Gideon Hoornaar, 2005.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Als we over de islam spreken, waarover hebben we het dan? Er zijn weinigen die ons een beter inzicht kunnen geven dan Ergun en Emir Caner. Ze werden opgevoed als soennitische moslims - als zonen van een muezzin (geestelijk leider) - en kennen het islamitische leven van binnenuit. Maar op de middelbare school gaven ze zich over aan Jezus Christus.
Beide broers zijn inmiddels professor aan Amerikaanse universiteiten en verkeren in een unieke positie om de islam te ontsluieren. Vriendelijk en eerlijk geven ze een haarscherp beeld van de islam in zijn volle breedte - de gebruiken, de ethiek, de geloofspunten. Ze vertellen wat de jihad is, wat de belangrijkste sekten binnen de islam zijn en hoe de islam wordt gebruikt om geweld te rechtvaardigen.Ze laten zien hoe de islam tegen het christendom en de westerse wereld aankijkt. En christenen krijgen voldoende kennis aangereikt om tot een waardige dialoog met moslims te komen.
Dr. Ergun Mehmet Caner is professor theologie en kerkgeschiedenis.
Dr. Emir Fethi Caner is professor kerkgeschiedenis. Beide broers wonen in de Verenigde Staten en vervullen spreekbeurten over de hele wereld.


2. Archippus Boeken – 2010 – www.archippus.nl

Islam ontsluierd

Recensie door M.J. de Haan

Het is echt al een aantal jaren geleden dat ik dit boek cadeau heb gekregen. Het is op de plank terecht gekomen en ik voelde geen drang erin te beginnen. Ergens verwachtte ik te maken te hebben met een boek dat de islam op een makkelijke manier zou wegzetten. Ik had ongelijk. Islam ontsluierd is een boek dat on drie redenen zeer de moeite waard is om te lezen.

Het boek biedt veel nuttige informatie over de islam en haar geschiedenis.
Het materiaal wordt gepresenteerd door twee broers, die hoogleraar, ex-moslim en... christen zijn.
Er wordt aandacht gegeven aan respectvolle omgang en communicatie met moslims.
Toen de auteurs zelf tot geloof kwamen, zijn zij door hun vader - een moslim-geestelijke - verstoten. Zij zijn met de islam opgegroeid en kennen deze religie en cultuur van binnenuit. Zij willen voor moslims een doeltreffend getuige van Christus zijn en christenen helpen om de islam beter te begrijpen. Om deze reden hebben zij dit boek geschreven.

Zij schrijven vanuit de overtuiging dat er maar één waarheid kan bestaan. Die waarheid is voor hen het evangelie van Jezus Christus. Als ex-moslims weten zij dat dit geen goedkope uitspraak is: "Als u denkt dat foltering en moord vanwege het geloof in Jezus Christus iets uit het verleden is, dan vergist u zich deerlijk." (p. 11)

De islam erkent Jezus als profeet, maar ziet Hem niet als God. De opstandingsverhalen worden verklaard door te stellen dat niet Jezus, maar Judas is gekruisigd. Daardoor was het mogelijk dat Jezus na drie dagen weer verscheen. Omdat zowel christendom als islam een stichter hebben - Jezus en Mohammed - wordt als eerste het leven van Mohammed doorgenomen en vergeleken met dat van Jezus. Hoe is het met de waardigheid van de leider gesteld? Het contrast tussen Jezus en Mohammed spreekt voor zich.............

Lees verder...


1. De Oogst – mei 2006 – www.deoogst.nl 

Islam ontsluierd

Recensie door Hans Frinsel

Uitgeverij Gideon heeft een boeiend boek over de islam uitgebracht, geschreven door twee broers, ex-moslims, maar beide op de middelbare school in de VS tot geloof gekomen. Beide zijn tegenwoordig hoogleraar (theologie en kerkgeschiedenis) en dus in meerdere opzichten zeer gekwalificeerd om over dit onderwerp te schrijven. Het boek is zeer toegankelijk geschreven, geen wetenschappelijke taal maar wel wetenschappelijk verantwoord. Het geeft op boeiende wijze een beeld van de islam, de geschiedenis, de verschillende stromingen binnen de islam, de moslimcultuur, de jihad, enz.

Het geeft ook inzicht hoe de islam tegen het christendom aankijkt en geeft veel praktische aanwijzingen voor een wijze omgang met moslims en voor ons getuigenis aan hen. In dat kader waarschuwen zij ook voor syncretisme door een te nauwe verbinding te veronderstellen tussen de God van de Bijbel en Allah.

Ook wijzen zij het nieuwe fenomeen van 'Messiaanse moslims' (als evenknie van Messiaanse joden) af. Dit zijn moslims die Jezus belijden maar geheel als moslims blijven functioneren in de moskee. Zij wijzen er op dat dit onmogelijk is. Het belijden van Jezus de Messias, de Zoon van God, ligt niet - zoals bij het Oude Testament - in lijn met de koran, maar gaat daar tegenin, en moet dus altijd tot een breuk leiden.

Warm aanbevolen voor ieder die zich in de islam wil verdiepen.

www.vergadering.nu