www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

3 RECENSIES


De lastige leer van de liefde van God
Onze gedachten over Gods liefde ... en Gods gedachten over Zijn liefde
Donald Carson
paperback met flappen
studieboek 80 pag.
9789063533663
Prijs.€ 9,95
Uitgeverij Medema, Vaassen 2001

Onze gedachten over Gods liefde en Gods gedachten over zijn liefde. Carson roept vragen op, opent dan met zijn lezers de Bijbel, en zoekt een antwoord.
Eerst wordt het lastig, want er zijn heel moeilijke vragen. Prof. dr. Donald Carson is hoogleraar en onderzoeker van het Nieuwe Testament aan Trinity Evangelical Divinity School in Deerfield, Ill. (USA). Hij is de auteur van vele boeken. Dit is zijn eerste boek dat in het Nederlands vertaald is.
Bijna alle mensen die in God geloven, zien Hem als een liefhebbende Persoon. Maar dat is nu precies wat deze leer zo lastig maakt. Het enige aspect van Gods karakter waar de wereld nog wel in wil geloven, is zijn liefde. Gods heiligheid, Gods soevereiniteit, Gods toorn worden vaak afgewezen. Zo kan God niet zijn, want Hij is toch liefde? Maar Hij is die Hij is, en niet wat wij graag van Hem maken.
God is liefde. Maar je kunt niet zeggen: God is lief. Gods liefde is heel wat anders dan wat wij ervan gemaakt hebben in de populaire cultuur van de eenentwintigste eeuw. Alle clichés en platvloerse waarheden worden in dit boek naar het rijk van de fabelen verwezen. De echte Goddelijke liefde, zoals die in Gods Woord is geopenbaard, is onverminderd de kern van het evangelie.'De lastige leer van de liefde van God'... Merkwaardige titel, denkt u. Ten eerste zijn er nauwelijks twee woorden die voor ons gevoel zo ver uit elkaar staan als 'leer' en 'liefde'. Ten tweede kunnen we ons bij een 'lastige leer' nog wel iets voorstellen, maar dan bijvoorbeeld als het over de uitverkiezing gaat, of over de Drie-eenheid. En tenslotte is de liefde van God toch juist het meest vanzelfsprekende aspect van het evangelie?
Natuurlijk heeft God ons lief, wat is daar lastig aan? Natuurlijk vergeeft God - zoals Catharina de Grote moet hebben gezegd - want dat is toch zijn vak, daar is Hij toch voor?
Donald Carson roept vragen op, opent dan met zijn lezers de Bijbel, en zoekt een antwoord. Eerst wordt het lastig, want er zijn inderdaad heel moeilijke vragen. Dan ontstaat er, voorzichtig maar duidelijk, een bijbels beeld, en leren we begrijpen waar het om gaat in het bijbelse onderwijs over Gods liefde. En daar gaat het om: niet onze ideeën over Gods liefde, maar Gods eigen geopenbaarde gedachten zijn doorslaggevend.


CV-Koers - FEBRUARI 2002

Door AAD KAMSTEEG

In het najaar van 1994 maakten twee vrienden en ik samen een reis naar Noord-Amerikaanse theologen van wie hun boeken ons sterk hadden aangesproken. Een van die auteurs was D.A. Carson met A Call to Spiritual Reformation, priorities from Paul and his prayers. In dat boek werkt Carson uit dat "bidden het actief beoefenen is van de verhouding die je hebt met de levende God en Zijn Zoon Jezus Christus".

Carson maakte toen indruk op ons, reden waarom ik nieuwsgierig was naar wat de hoogleraar Nieuwe Testament aan de Trinity Evangelical Divinity School in Illinois (VS) nu over de liefde van God te zeggen heeft. Bij het lezen van dergelijke boeken pleeg ik kernzinnen te onderstrepen. Als ik Carsons boekje - publicatie van vier lezingen - nu doorblader, zie ik dat onder erg veel zinnen strepen staan. Kennelijk was ik van a tot z hevig geboeid.

Waarom is volgens Carson de leer van de liefde van God 'lastig'? In de eerste plaats omdat Gods liefde in onze cultuur is gezuiverd van alles wat die cultuur onaangenaam vindt. Ook christenen worden daardoor beïnvloed. Veel mensen vinden het bijvoorbeeld volstrekt natuurlijk dat God van hen houdt. Maar zij blijken geen God meer te kennen die soeverein is, heilig en Die toornt over zonde. Carson zet zorgvuldig uiteen hoe al die elementen zich met elkaar verhouden.

Carson behandelt vijf verschillende manieren waarop de Bijbel spreekt over de liefde van God. Hij toont overtuigend aan wat de negatieve gevolgen zijn als een van die manieren absoluut wordt gemaakt en op alle situatie toegepast. Carson aarzelt geen moment om bij evangelisatie te zeggen dat God van alle mensen houdt. Maar die liefde voor de wereld (Johannes 3:16) is anders dan die voor de uitverkorenen: 'Ik heb jullie al vóór de grondlegging van de wereld liefgehad, niet omdat jullie wijzer of beter of sterker zijn dan anderen, maar omdat Ik er in genade voor heb gekozen om van jullie te houden'.

Carson beschrijft hoe christenen gemakkelijk clichématig over Gods liefde spreken: 'Gods liefde is onvoorwaardelijke', en: 'God haat de zonde maar heeft de zondaar lief.' Hij bespreekt wat arminianen en (hyper)calvinisten geloven over de reikwijdte van Christus' sterven en concludeert zelf dat"de verlossing afdoende is voor iedereen en dat ze effectief is voor de uitverkorenen'. Het is een misvatting Carsons geschrift af te doen als 'moeilijk theologisch gepraat'. Het gaat over essentiële elementen van ons christelijk geloof.


Vrije Evangelisatie Zwolle ( De Dageraad ) www.vezwolle.com - Boekbespreking - april 2002

DE LASTIGE LEER VAN DE LIEFDE VAN GOD
Donald Carson

Onze gedachten over Gods liefde en Gods gedachten over zijn liefde.
Carson roept vragen op, opent dan met zijn lezers de Bijbel, en zoekt een antwoord. Eerst wordt het lastig, want er zijn heel moeilijke vragen.

Prof. dr. Donald Carson is hoogleraar en onderzoeker van het Nieuwe Testament aan Trinity Evangelical Divinity School in Deerfield, 111. (USA). Hij is de auteur van vele boeken. Dit is zijn eerste boek dat in het Nederlands vertaald is.

Bijna alle mensen die in God geloven, zien Hem als een liefhebbende Persoon. Maar dat is nu precies wat deze leer zo lastig maakt. Het enige aspect van Gods karakter waar de wereld nog wel in wil geloven, is zijn liefde. Gods heiligheid, Gods soevereiniteit, Gods toorn worden vaak afgewezen. Zo kan God niet zijn, want Hij is toch liefde? Maar Hij is die Hij is, en niet wat wij graag van Hem maken. God is liefde. Maar je kunt niet zeggen: God is lief. Gods liefde is heel wat anders dan wat wij ervan gemaakt hebben in de populaire cultuur van de eenentwintigste eeuw.

Alle clichés en platvloerse waarheden worden in dit boek naar het rijk van de fabelen verwezen. De echte Goddelijke liefde, zoals die in Gods Woord is geopenbaard, is onverminderd de kern van het evangelie.

'De lastige leer van de liefde van God'... Merkwaardige titel, denkt u. Ten eerste zijn er nauwelijks twee woorden die voor ons gevoel zo ver uit elkaar staan als 'leer' en 'liefde'. Ten tweede kunnen we ons bij een 'lastige leer' nog wel iets voorstellen, maar dan bijvoorbeeld als het over de uitverkiezing gaat, of over de Drie-eenheid. En tenslotte is de liefde van God toch juist het meest vanzelfsprekende aspect van het evangelie? Natuurlijk heeft God ons lief, wat is daar lastig aan? Natuurlijk vergeeft God - zoals Catharina de Grote moet hebben gezegd - want dat is toch zijn vak, daar is Hij toch voor?

Donald Carson roept vragen op, opent dan met zijn lezers de Bijbel, en zoekt een antwoord. Eerst wordt het lastig, want er zijn inderdaad heel moeilijke vragen. Dan ontstaat er, voorzichtig maar duidelijk, een bijbels beeld, en leren we begrijpen waar het om gaat in het bijbelse onderwijs over Gods liefde. En daar gaat het om: niet onze ideeën over Gods liefde, maar Gods eigen geopenbaarde gedachten zijn doorslaggevend.


EO-Visie - 13 januari 2002

Boekbespreking

'De lastige leer van de liefde van God, onze gedachten over Gods liefde en Gods gedachten over Zijn liefde' door Donald Carson; Uitgeverij Medema; 80 blz.,

De liefde van God een lastige leer? Ja, volgens Donald Carson wel. ,,Want," zo schrijft hij, ,,bijna alle mensen die in God geloven, zien Hem als een liefhebbende Persoon. Maar dat is nu precies wat deze leer zo lastig maakt. Want God is liefde, maar je kunt niet zeggen: 'God is lief'. Gods liefde is heel wat anders dat wat wij ervan gemaakt hebben in de populaire cultuur van de eenentwintigste eeuw." De schrijver probeert dat in vier hoofdstukken duidelijk te maken. Hij geeft aan dat vandaag de dag de meeste mensen er meer moeite mee hebben te geloven in de gerechtigheid van God, de toorn van God en de
waarachtigheid van een alwetende God. ,,Maar blijft de liefde van God overeind staan wanneer de betekenis van God steeds vager wordt?" zo vraagt hij zich terecht af.
Het boekje is fraai vormgegeven en daardoor lijkt het ook voor jongeren een toegankelijk boek. Toch is het boek best pittig. De lezer moet zich goed inspannen om de lijn vast te blijven houden in de soms ingewikkelde zinnen en moeilijke woordkeuze. Desalniettemin een aanrader voor wie het beeld van God dusdanig heeft geromantiseerd, dat er weinig overblijft van de bijbelse leer van de liefde van God.


www.vergadering.nu