www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Make over
Hoe partners veranderen door begrip
Gary Chapman
113 blz.; prijs € 12,50
Uitgeverij Kok, Kampen, 2007
9789043513753
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl


Slechte eigenschappen en gewoontes kunnen een relatie verzieken. Gary Chapman laat in dit praktische zelfhulpboek zien dat deze gang van zaken vermeden kan worden. Met hulp van een beetje kennis van de ander en inzicht in veranderingsprocessen, kan zelfs de meest verstokte partner veranderen. 
Dit is het tweede deel in een serie boeken over het huwelijk: de Samen Sterk-reeks. Parallel aan deze serie verschijnen vier romans van Gary Chapman en Catherine Palmer waarin dezelfde thema’s aan de orde komen: Vier seizoenen.
Dr. Gary Chapman is een bekende huwelijkstherapeut. Als expert op het gebied van relaties heeft hij door zijn boeken en voordrachten talloze mensen geholpen.


1. Oogst - mei 2008
Make over

Recensie door Pieter de Boer

Denkt u dat ook regelmatig: als mijn partner dit en dat anders zou doen, dan zou onze relatie een stuk beter zijn? En dan ben ik ook wel bereid een aantal dingen te veranderen? De auteur, Gary Chapman, is vooral bekend geworden door zijn boek 'De 5 talen van de liefde'. In het boek 'Make over' past hij deze methode toe op het huwelijk. Vaak hoor je mensen zeggen: ik heb van alles geprobeerd, maar mijn partner verandert niet, dus zit er niets anders op dan te scheiden.

Chapman geeft aan dat dit een onjuiste redenering is. Hij stelt dat de meeste echtgenoten willen dat hun partner verandert, terwijl ze daarbij vergeten de balk uit hun eigen oog te halen. Wil je een beter huwelijk, zeker in deze tijd waarin zoveel onnodige echtscheidingen voorkomen, dan zul je een bewuste keuze moeten maken. Je zult bij jezelf moeten beginnen. Daarbij moet je uit zijn op het welzijn van de ander. Ook als je partner niet mee wil werken, kun je je relatie verbeteren.

Uit de ervaring van Chapman blijkt dat in de meeste gevallen de andere partner na verloop van tijd zelf ook dingen wil veranderen. 

Als je wilt datje partner verandert, dan is het wel de kunst dat zonder manipulatie te doen. Manipulatie geeft alleen maar tijdelijke veranderingen en wekt meestal haat op, waarbij we nog verder in de problemen raken. Dit boekje is praktisch van opzet, met een stappenplan en concrete actiepunten om aan te werken.

Het is een goed zelfhulpboekje. Als partners de handreikingen uit dit boekje toepassen, zou het aantal scheidingen drastisch verminderen.

www.vergadering.nu