www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

De 5 talen vd liefde | Kinderen | Tieners | Echtscheiding? | Gezond gezin | Liefde helpt | De andere kant | De taal | Huwelijk


De 5 talen van de liefde
Gary Chapman
9789063532598
180 pag.
Uitg. Medema
Dit boek bestellen...


Mensen geven op verschillende manieren uiting aan hun liefde. Volgens 
Gary Chapman zijn er vijf algemene 'talen' van liefde.
We kunnen onze liefde laten blijken
* door het geven van het beste deel van onze tijd;
* door bemoedigende woorden;
* door cadeaus;
* door hulpvaardigheid;
* door lichamelijke aanraking.
Een man heeft (bijvoorbeeld) wel behoefte aan bemoediging, maar zijn vrouw meent dat een extra lekkere maaltijd hem wel goed zal doen. Een vrouw hunkert wellicht naar tijd die haar man voor haar neemt, maar hij denkt dat een bos bloemen haar zal doen opfleuren. Soms spreekt onze partner een taal die wij niet begrijpen. Als de ne huwelijkspartner zich uitdrukt in een 'taal' die de ander niet verstaat, komt de liefde niet over.StudieboekenStudieboeken
Elk mens heeft een eerste liefdestaal, een manier waarop hij of zij de liefde het best verstaat. Dit boek zal u laten zien hoe u de eerste liefdestaal van uw partner kunt herkennen en ontdekken. Breng al de vijf talen van liefde in praktijk en u kunt er zeker van zijn dat uw partner uw liefde voelt.


De Band des Vredes - Filadelphia Zending - www.filadelfia-zending.nl
Boekbespreking door Barend Verkerk

augustus 2001


Een boek zoals Gary Chapman er vanuit zijn deskundigheid als hulpverlener wel meer heeft geschreven. Ook dit boekje lees je gemakkelijk even door, mede door de vele praktijkvoorbeelden, die er in beschreven worden. Die voorbeelden gaan bijna allemaal over huwelijksproblemen, die heel herkenbaar zijn en waarvoor de schrijver een recept heeft, dat in deze voorbeelden wel altijd lijkt te helpen. Dat maakt het soms een beetje onnatuurlijk. Maar aan de andere kant, als je er niet eens serieus over nadenkt

In ieder huwelijk valt wel iets te verbeteren en geen enkele relatie is volmaakt, dus als hier een Bijbels principe wordt uitgewerkt (Lucas 6:27-28,31-32.. ..en gelijk gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun evenzo. En indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat hebt gij vr?) is het zeker de moeite waard erover na te denken.

De basisgedachte van het boek: als twee mensen een verschillende taal spreken, moeten er twee dingen gebeuren: je moet weten wat de moedertaal van de ander is n je moet die taal leren spreken. Het lijkt natuurlijk voldoende als n van beide een andere taal leert, maar dat is schijn, want begrijpen doe je elkaar alleen goed in de taal die je van je vader of moeder hebt geleerd. Zo is het ook met de liefde. Mensen beseffen vaak niet dat het niet genoeg is een relatie te baseren op verliefdheid. Dat gaat over; tenzij je elkaars liefdestaal leert verstaan. Gary Chapman onderscheidt vijf basis (moeder-)talen van liefde:
positieve woorden, samenzijn, cadeaus, dienen en lichamelijk contact. Als n van die vijf speciaal jouw liefdestaal is, zul je liefde ervaren als de ander je op dat gebied tegemoet komt. Dat vult je liefdestank, zoals de schrijver het uitdrukt. Met een gevulde tank kun je weer een heel eind vooruit. Als jij dan ook nog kunt ontdekken wat de liefdestaal van je partner is (en dat hoeft dus niet dezelfde als de jouwe te zijn), dan moet je die leren spreken om ook zijn/ haar tank te vullen. Anders zou je wel eens naast elkaar kunnen gaan leven, zonder dat je elkaars liefde herkent. Met alle gevolgen van dien.

Dat is de boodschap van het boek En gelet op de positieve voorbeelden, zouden we daar iets mee kunnen beginnen. Misschien begint het leren van zo'n liefdestaal wel bij de opvoeding. Vandaar ook een hoofdstuk over kinderen en liefdestalen. Om het nog praktischer te maken: aan het eind vindt u van de hand van James Bell een serie vragen en opdrachten voor echtparen- en groepsbespreking. Een goed boek om als cadeau bij een huwelijk te geven.


De 5 talen vd liefde | Kinderen | Tieners | Echtscheiding? | Gezond gezin | Liefde helpt | De andere kant | De taal | Huwelijk

www.vergadering.nu