www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Huwelijk van je dromen
Gary Chapman
Huwelijk van je dromen
Bouw er samen aan!
Dr. Gary Chapman
Uitvoering: paperback, met flappen
Omvang: 160 pagina's
ISBN13: 9789063534967
Prijs: € 14,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl
Het huwelijk is Gods antwoord op het diepste verlangen van de mens: een verbintenis met een ander. God heeft het huwelijk bedoeld als een hechte, persoonlijke relatie, waarbij twee individuen worden samengevoegd tot een niet te verbreken eenheid die de diepste behoeften van de mens bevredigt, en waarin God zo veel mogelijk tot zijn doel kan komen. Hij heeft daarbij de volledige eenheid van twee levens op intellectueel, sociaal, geestelijk, emotioneel en lichamelijk niveau voor ogen. Maar dat gaat niet vanzelf, daar is toewijding voor nodig.


2. Oogst - mei 2007

Huwelijk van je dromen

Recensie door P.d.B.

Voordat je gaat trouwen, heb je allerlei idealen van het huwelijk. Na enige tijd getrouwd te zijn, kunnen een aantal zaken in je relatie enorm tegenvallen. Soms gaat het zover dat je overweegt te gaan scheiden.

Valt hier wat tegen te doen?

Volgens Chapman is hier heel veel aan te doen, als je daartoe bereid bent; óók als maar één van beide partners eraan wil werken. Het begint met het belijden van je eigen zonden voor God. Je moet dus bij jezelf beginnen: eerst de balk uit je eigen oog, voordat je naar de splinter in het oog van je partner kunt kijken. Om van je partner te houden, heb je liefde nodig.

'De liefde die in 1 Korintiërs 13 wordt beschreven, legt niet de nadruk op gevoel, maar op houding en daadkracht, iets wat wij zelf in de hand hebben.' Wacht daarom niet met het zoeken van hulp tot de problemen je boven het hoofd groeien. Het is goed om regelmatig samen na te denken over de verwachtingen die je hebt van elkaar.

Dit boekje is een praktisch hulpmiddel om samen te werken aan een goede relatie. Elk hoofdstuk bevat een aantal opdrachten om samen te doen. Neem de handreikingen die Chapman geeft ter harte. Dan durf ik als getrouwd man te stellen dat je daarmee bouwt aan het huwelijk van je dromen.


 

1. Uitdaging - april 2007

Knokken om één te zijn en te blijven

Het huwelijk is Gods antwoord op het diepste verlangen van de mens: een verbintenis met een ander om samen één te zijn. En dat is knokken, want het ligt nooit aan ons; we vragen ons vertwijfeld af: 'Waarom verandert hij/zij niet?' De vraag die we onszelf echter moeten stellen is: wat is mijn aandeel in de strijd voor een beter huwelijk?

Recensie door Ronald Koops

Als je de staarten van twee katten aan elkaar vastbindt, zijn ze weliswaar met elkaar verbonden, maar ze vormen geen eenheid. Op die manier is het huwelijk wel een verbintenis, maar geen garantie voor eenheid. Toch is eenheid wel het uiteindelijke doel van het huwelijk zoals God het heeft bedoeld: de eenheid van man en vrouw op het diepste niveau op elk terrein van hun leven. De eenheid in het huwelijk mag een afspiegeling zijn van de Goddelijke eenheid tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Genesis 2:24: "Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt." Het woord 'één' is in dit gedeelte hetzelfde Hebreeuwse woord dat voor God Zelf wordt gebruikt in Deuteronomium 6:4: "Luister, Israël: de Here is onze God; de Here is één!" (NBG). Eén zijn in het huwelijk, betekent niet dat je je eigenheid en je persoonlijkheid moet opgeven. Integendeel! Het is een eenheid waarin je je eigen verscheidenheid tot uitdrukking brengt, terwijl je toch één bent met je man of vrouw.
Als je naar iemand wijst, wijs je met één vinger naar de ander en met drie vingers naar jezelf, aldus een bekende uitdrukking. Ook in het huwelijk hebben veel mensen de neiging vooral naar de ander te wijzen. "Als hij of zij toch eens zou veranderen, zou ons huwelijk een stuk beter zijn!" Jammer genoeg sluiten veel mensen zich voor de waarheid dat hun huwelijk wel degelijk verbeterd kan worden, onafhankelijk van de huwelijkspartner. Jezus leert ons in Mattheüs 7:1 5 het principe om éérst naar je eigen fouten te kijken en je pas dan (eventueel) te richten op de onvolkomenheden van de partner.

Daarnaast geldt een ander principe dat de Bijbel ons leert: belijd je fouten aan God, accepteer Zijn vergeving, zodat je geweten zuiver blijft. Ook tegenover je partner kun je je geweten zuiver houden door je zonde aan hem of haar te belijden. Moeilijk! Maar ontzettend nodig om de communicatie in het huwelijk zuiver en gezond te houden. De volgende stap is wellicht nog moeilijker: accepteren dat je partner niet altijd op jouw kwetsbaarheid zal reageren zoals jij graag zou willen: hij of zij zal niet meteen op de knieën vallen en zijn of haar eigen fouten belijden. Toch ben je niet verantwoordelijk voor de manier waarop een ander reageert. Zelfs als je partner nooit zal toegeven dat hij of zij ook fout zit, ben je vrij om op een positieve manier aan je relatie te werken en deel te zijn van de oplossing in plaats van deel van het probleem.

Binnen het huwelijk is echte liefde wat dat betreft geen fijn gevoel, maar een opdracht. In de Bijbel worden zowel mannen als vrouwen aangespoord hun partner lief te hebben (onder meer Efeziërs 5:25 en Titus 23 4). In 1 Korinthiërs 13:4 8 staat een prachtige en zeer bekende definitie van liefde. De liefde die in dit gedeelte beschreven wordt, legt niet de nadruk op gevoel, maar op houding en daadkracht, iets wat wij zelf in de hand hebben. ook in de liefde is Christus ons voorbeeld: Hij had ons lief tot in de dood, toen wij nog zondaars waren (Romeinen 5:8)! Liefde is dus een wilsdaad, waar de Heilige Geest ons bij wil helpen, net als het omgaan met negatieve gevoelens. Negatieve gevoelens komen spontaan op, daar kun je niets aan doen. Wél aan de manier waarop je ermee omgaat: als ik kies om niet in te gaan op deze negatieve gevoelens, kan ik een kanaal van liefde zijn. Dit geldt ook voor woede: we hebben de mogelijkheid om onze woede te beheersen in plaats van dat de woede ons beheerst. Groeien in zelfbeheersing, groeien in liefde, groeien in geloof: het zijn normale geestelijke principes, net zoals lichamelijke groei, maar het zijn pijnlijke principes: persoonlijke groei wordt nooit bereikt zonder pijn.

Het huwelijk is een eenheid. Dat geldt voor veel zaken zoals beslissingen, omgaan met geld en seksualiteit, het eren van de wederzijdse ouders en het afgrenzen van hen, en zo meer. Er zal geen echtpaar zijn dat de bedoeling heeft het elkaar zo moeilijk mogelijk te maken. We zijn allemaal op zoek naar echte eenheid. De meeste mensen willen een liefdevolle, ondersteunende en begrijpende partner hebben. De beste manier om dat te bereiken is er zelf één te worden.

www.vergadering.nu