www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


God heeft de onaanraakbaren lief
De wonderen in mijn leven als Indiase Dalit
Elisha Chowtapalli
Uitgever: Toetssteen
Paperback
ISBN: 9789492818126
148 pagina's
Prijs: Ä 16,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

De onaanraakbaren van India
De Dalits in India zijn vrijwel allemaal straatarm en meestal analfabeet. Ze zijn kasteloos en worden ernstig gediscrimineerd door de overige IndiŽrs die allen tot een van de vier kasten behoren.
Men noemt de Dalits wel onaanraakbaren want een hindoe uit een van de kasten wordt onrein bij aanraking door een Dalit en moet zich dan ritueel reinigen. Dalits hebben te maken met allerlei verboden en moeten het smerigste werk doen. Dit boek geeft van binnenuit een beeld van het leven van de Dalits.
Een eind maken aan 3.000 jaar slavernij
Elisha Chowtapalli groeide op in en dorpje in de heuvels van de deelstaat Andra Pradesh waar de Dalits werken in een steengroeve en een kerk is die door Britse zendelingen werd gesticht. Net als Elisha zijn de meeste dorpsbewoners Dalit. Zijn droom is om voor de Dalits een eind te maken aan 3.000 jaar van slavernij die door het kastenstelsel is veroorzaakt.
In dit boek vertelt hij over de opbouw van zijn levenswerk: een weeshuis, een voedselcentrum voor bejaarden en opleidingen voor vrouwen om beter betaald werk te krijgen.
Lessen over een levend geloof
Elisha Chowtapalli laat ons delen in de wonderen die God in zijn leven heeft gedaan. Het grootste wonder voor hem is zijn bekering nadat hij eerder communist was geworden. In een apart hoofdstuk leert hij ons op een indrukwekkende manier wat een levend geloof betekent, hoe God in alles voorziet en hoe je met tegenstand om kunt gaan.

..


1. - mei 2020 - www.uitdaging.nl 
Gods liefde voor de onaanraakbaren


Boekrecensie door Klaas Kuijper

In 'God heeft de onaanraakbaren liefí beschrijft Elisha Chowtapalli zijn leven in India en Gods leiding daarin. Elisha groeit op als Dalit, een bevolkingsgroep die als minderwaardig wordt gezien. In India functioneert nog steeds het kastenstelsel (ook al is deze officieel afgeschaft), en als Dalit sta je onder de kasten. Dalits zijn de untouchables, de onaanraakbaren: iemand uit een kaste wordt onrein als er een aanraking met een Dalit is geweest (een Dalit haalt het niet in zijn hoofd om iemand van een hogere kaste aan te raken). Alleen de schaduw van een Dalit maakt al onrein. Deze verachte mensen, zonder rechten, leven meestal in verschrikkelijke armoede. Ze worden gediscrimineerd en verdrukt. Zo groeit Elisha als Dalit op in een uitzichtloze situatie. Hij beschrijft zijn opgroeiend leven en ziet daar iets van het onrecht dat er heerst door het kastenstelsel. Maar dit boek heeft niet zozeer als doel het onrecht aan de kaak te stellen; het wil vertellen van Gods liefde voor verworpen mensen.

Elisha is christelijk opgevoed, maar verwerpt God en wordt atheÔst, omdat hij niet gelooft dat de Schepper deze armoede zou toelaten. God zet hem echter stil en Elisha geeft zich over aan jezus. Hij volgt een theologische studie en krijgt een droom om een weeshuis op te richten. Met niets begint hij daarmee in zijn eigen ouderlijk huis, met steun van zijn familie en van wat vrienden in AustraliŽ. Hij vertelt hoe de Heer elke keer weer voorziet in wat nodig is. je leest een indrukwekkend verhaal van iemand die zich helemaal overgeeft aan de hemelse Vader, zijn vertrouwen volledig in Hem stelt. We zien Gods werk in zijn leven en Gods liefde voor een volk dat verdrukt wordt. Het is een troost dat onze hemelse Vader niet naar status kijkt en onderscheid maakt, maar ook de onaanraakbare lief heeft. Elisha's doel is om met alle mensen de liefde van jezus te delen. Met het weeshuis, de scholing, de armenzorg wil hij niet alleen liefdadigsheidswerk doen, maar voelt hij zich geroepen om


Gods werk te doen, om mensen te veranderen door Zijn liefde.
Naast dat dit boek een geweldige getuigenis is van iemand die zich laat leiden door de Schepper, en mensen hoop geeft in een uitzichtloze situatie, moedigt dit boekje ook aan om je vertrouwen in de hemelse Vader te stellen en om te zien naar armen en verdrukten. Het laat zien dat met Gods hulp alles mogelijk is, als je Hem vertrouwt. Elisha spoortje aan om je geloof om te zetten in daden: "Geloof is volkomen vertrouwen op Gods Woord en daar naar handelen." Hij spoort je aan om in geloof stappen te zetten en in actie te komen. Niet vertrouwend op eigen plannen, maar wetend dat bij de Schepper alles mogelijk is. "Moge God je helpen om Hem volledig te vertrouwen."

Verkrijgbaar in de christelijke boekhandel en www.pelgrimonline.nl

www.vergadering.nu