www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

3 RECENSIES


Nou moet je eens goed naar me luisteren
Hoe voer je gesprekken die je liever vermijdt?
Henry Cloud
en John Townsend
Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer 2008
255 blz., € 17,50.
9789023922704


Voor al diegenen die een eerlijk gesprek van levensbelang achten voor hun relaties

Communiceren kan lastig zijn. In gewone gesprekken treedt al snel miscommunicatie op als iemand er niet in slaagt zijn ideeën of bedoelingen onder woorden te brengen. Nog lastiger is het om ‘moeilijke gesprekken’ te voeren: gesprekken waarin je iemand wilt aanspreken op bijvoorbeeld de gevolgen van zijn of haar gedrag, keuzes of levensstijl. ‘Nou moet je eens goed naar me luisteren’ is een handleiding voor het voeren van juist dat soort gesprekken; met je partner, je kind, een familielid, je werkgever of collega, met een vriend(in) of iemand van de kerk. Doel van het boek is om misverstanden weg te nemen, problemen op te
lossen en relaties te verbeteren.
De auteurs geven heldere adviezen om goed voorbereid de confrontatie aan te gaan, de lijn van het gesprek vast te houden en duidelijk te reageren. Ze baseren hun adviezen op bijbelse principes en geven er veel voorbeelden uit de praktijk bij.


3. Bodem - 5 januari 2010

'Nou moet je eens goed naar me luisteren'

Boekrecensie door Marjolijn Kool

De titel zeg het al, moeilijke gesprekken zijn niet te vermijden. Maar wel te voeren, aldus Cloud & Townsend. Toch voel ik enige weerstand bij de start van het lezen van dit boek. Ik voel namelijk wel aankomen wat Cloud & Townsend mij gaan vertellen: dat ik die moeilijke gesprekken toch echt niet mag vermijden... Dit boek wordt opgedragen aan al diegenen die een eerlijk gesprek van levensbelang achten voor hun relaties. Dat veronderstelt naar mijn idee een besef van het belang van eerlijke gesprekken. Ik sputter nog even tegen maar ben na het lezen van deel I (waarom dat moeilijke gesprek echt nodig is) overtuigd van het belang van het voeren van eerlijke gesprekken. 

Cloud & Townsend maken duidelijk dat als je een probleem ervaart, je zelf ook degene kunt of zelfs moet zijn die dit probleem bespreekbaar maakt. Het lijkt een open deur maar dat is het niet. Ga eens bij jezelf na hoe je omgaat met irritaties of strubbelingen in je relaties met anderen. Hoe vaak laat je het voor wat het is in de hoop dat de situatie vanzelf verandert? 

Cloud & Townsend maken duidelijk dat een confronterend gesprek uit liefde (en ter bescherming ervan) gevoerd wordt. Hoewel je eerste gevoel misschien zegt dat jouw confronterende woorden de ander boos zullen maken (wat ook zo kan zijn, natuurlijk), is de bedoeling van je confrontatie juist het tegenovergestelde. Het aangeven van grenzen, het benoemen van irritaties, het uitspreken van teleurstellingen en van verwachtingen zijn nodig en staan ten dienste van het behoud van de relatie, aldus Cloud en Townsend. De relatie wordt op deze manier beschermd tegen dat wat haar bedreigt, zoals patronen of eigenschappen als controlerend gedrag, egoïsme, onverschilligheid en verdedigingsmechanismen. 

Om de lezer op weg te helpen dit moeilijke gesprek aan te gaan, nemen Cloud & Townsend in deel twee ruim de tijd voor het bespreken van de kenmerken van een goed gesprek. Ze gaan uitgebreid in op onderwerpen als de afbakening tussen ‘jij’ en ‘ik’, het helder omschrijven van een probleem, waardering geven aan de ander, vergeving vragen voor je eigen aandeel. 
In deel drie en vijf komen diverse praktijkvoorbeelden aan de orde, die illustreren in welke situaties veel van ons vast blijven zitten. De voorbeelden worden goed uitgewerkt en Cloud & Townsend geven duidelijke adviezen voor het bespreekbaar maken van het probleem. Het gaat hierbij niet alleen om de kleine huis, tuin en keuken irritaties. Ook problemen als de verleiding van porno en verslavingsproblematiek worden benoemd. Daarnaast worden ook relationele problemen met collega’s, ouders, (volwassen) kinderen besproken. 

Dit boek bevat ontzettend veel informatie, op een praktische manier uiteengezet. Wat mij betreft een prachtig bewaarexemplaar, om uit de kast te halen als een relatie moeilijk verloopt. Hoewel het voeren van een moeilijk gesprek nooit mijn hobby zal worden, kijk ik er wel naar uit om de tips van Cloud & Townsend in praktijk te gaan brengen. Als leuk extraatje kunnen er discussievragen gedownload worden van de site van het Boekencentrum. Misschien een idee om dit boek in groepsverband (bijv. met een gemeentekring) te bespreken?


2. Reformatorisch Dagblad - 20 augustus 2008 - www.refdag.nl

Lastige gesprekken binnen relaties

Boekrecensie door Kees Roest

Het belang van assertiviteit is groot. In elke therapie of training wordt het benadrukt. Laat anderen niet raden naar wat voor jou belangrijk is, maar zeg het! En zeg het op een duidelijke, maar ook respectvolle manier. Hoe belangrijk deze vaardigheid ook is, er zijn nog niet zo heel veel goede christelijke boeken over geschreven. Het is daarom een goed idee geweest van uitgeverij Boekencentrum een Amerikaans assertiviteitsboek te vertalen. 

”Nou moet je eens goed naar me luisteren” is niet zomaar een assertiviteitsboek. Het gaat heel specifiek over het voeren van lastige gesprekken binnen een relatie. Wat te doen wanneer je man of vrouw dingen doet die de relatie in gevaar kunnen brengen? Je man besteedt weinig tijd aan het gezin en je accepteert dat niet langer. Of je vrouw geeft te veel geld uit en je wilt daar een serieus gesprek over hebben.
De auteurs zijn beiden klinisch psycholoog en als zodanig deskundig op het vlak van de menselijke geest. Het boek ontstijgt daarmee een bepaalde oppervlakkigheid die Amerikaanse boeken soms eigen is. Een sterk punt is dat het boek gereedschap aanreikt waarmee je zelf je relatie kunt verbeteren, zelfs wanneer de partner niet wil meedoen. Het is een hefboom voor verandering, die je alleen bedienen kunt. Of, zoals het in een van de vele kadertjes staat omschreven: „Verandering is mogelijk als de persoon die lijdt onder het probleem het initiatief neemt om er iets aan te doen.”

 Klik hier...

 


1. CV-Koers - juli-augustus 2008


Nou moet je eens goed naar me luisteren

Recensie door Marleen Ramaker

Nou moet je eens goed naar me luisteren, geschreven door klinisch psycholoog dr. Henry Cloud en klinisch psycholoog en relatietherapeut dr. John Townsend, gaat op een praktische manier in op de vraag hoe je moeilijke gesprekken 'handen en voeten’ kunt geven. 

Het is een pleidooi om in confronterende gesprekken te kiezen voor liefde en waarheid. Relaties met anderen zijn immers het sterkst als ze oprecht zijn en als er sprake is van respect. Dan kan de ander zich de moeite waard voelen en bevestiging ontvangen. Maar het vraagt oefening om elkaar vast te houden in liefde en waarheid. Je moet allereerst eerlijk leren omgaan met eigen angsten en remmingen die een open gesprek in de weg kunnen staan. De auteurs geven hiervan een aantal voorbeelden, zoals de angst om de ander te verliezen doordat iemand zich emotioneel terugtrekt. Of de angst om met boosheid geconfronteerd te worden, met gevoelens die kunnen kwetsen, met afwijzing of afkeuring.

Toch bepleiten de auteurs het liefdevolle, moedige gesprek, omdat het uiteindelijk de relatie goed zal doen: "Vergelijk het eens met tuinieren. Als u uw planten graag in goede conditie ziet overleven, dan moet u meer doen dan alleen water geven en bemesten. U moet ze ook beschermen tegen slecht weer, insecten en ziekten. Zo kunnen patronen of eigenschappen als controlegedrag, egoïsme, onverschilligheid en verdedigingsmechanismen de hele relatie verzieken of besmetten."

God verlangt ernaar dat relaties integer zijn en dat mensen met hun sterke en kwetsbare kanten, met hun verlangens en vragen, bij elkaar terecht kunnen om door elkaar gestimuleerd en bevestigd te worden. Dan zal er sprake zijn van groeiende diepte en betekenis. Confrontatie levert volgens de auteurs nog meer op: geestelijke groei en vrucht. “Wanneer wij vriendschap sluiten met de waarheid wil God onze gesprekken ( ... ) gebruiken om ons tot rijpheid te brengen.”

Dit boek is een aanrader voor iedereen die wil groeien in onderlinge communicatie.


www.vergadering.nu