www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Vier stappen naar een sterke identiteit
Dr. Henry Cloud
ISBN 9789072698100
Coconut, Almere 2009
304 blz. Prijs € 19,90
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Om volwassen te worden moeten we vier fasen doorlopen: hechting, individuatie, goed en kwaad begrijpen en verantwoordelijkheid nemen. Het boek licht elke stap toe, benoemt de problemen die ontstaan als we deze stap niet zetten en toont welke veranderingen in ons leven nodig zijn om genezing te vinden. Met reflectievragen voor persoonlijk gebruik.
In dit unieke boek neemt dr. Henry Cloud de lezer stap voor stap
mee door de vier basisstappen naar een sterke identiteit:
- gehechtheid aan anderen
- grenzen en individuatie
- inzicht krijgen in goed en kwaad in onszelf en anderen
- verantwoordelijkheid nemen als volwassen persoon
Dr. Cloud licht elke stap toe en benoemt de problemen die ontstaan als we deze stap niet zetten. Hij
toont welke veranderingen in ons leven nodig zijn om genezing te vinden. Het doel is dat ieder mens
tot zijn recht komt als beelddrager van God.
 


1. Bodem - 1 september 2009

Vier stappen naar een sterke identiteit

Recensie door Paulien Vervoorn

Josh McDowell beschrijft op de achterkant van dit boek dat zijn leven door het lezen van Vier stappen naar een sterke identiteit meer beďnvloed is dan door enig ander boek (naast de Bijbel). Dit schept bij mij hoge verwachtingen. Ik moet eerlijk bekennen dat na lezing ervan mijn leven niet drastisch veranderd is. Dat kan met allerlei factoren te maken hebben. Komt het misschien doordat ik al heel wat stappen gezet heb? Of doordat ik menig vergelijkbaar boek gelezen heb? Over het boek Grenzen van dezelfde auteur (samen met Townsend) was ik namelijk wel meteen enorm enthousiast. Dat boek móét je gelezen hebben als je met mensen werkt, is mijn overtuiging en ervaring.
Het thema grenzen speelt ook in dit boek een rol. Het is één van de vier stappen naar een sterke identiteit. Daardoor kan het soms overkomen als ‘meer van hetzelfde’. Wanneer je de andere boeken van Cloud nog niet kent, kan ik me voorstellen dat dit boek wel voor enorme eye-openers zorgt. Op een overzichtelijke manier werkt hij uit hoe hechting (stap 1) werkt vanuit psychologisch en theologisch perspectief. Hetzelfde doet hij bij grenzen (stap 2), inzicht in goed en kwaad (stap 3) en het nemen van verantwoordelijkheid (stap 4). Hij begint ieder deel met een voorbeeld van een christen die moeite heeft met het nemen van deze stap. Door deze voorbeelden kan de lezer zich spiegelen aan de voorbeelden en zal hij zien dat iedere lezer uiteindelijk worstelt met deze vier thema’s. 
Bij alle vier stappen werkt hij uit wat de bijbelse basis is. Soms vind ik dit wat vergezocht om een bepaalde theorie te ondersteunen. Zo geeft Cloud bijvoorbeeld aan dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest gehecht zijn, maar ook hun grenzen hebben doordat ze niet in elkaar opgaan (blz. 104).

Een onderscheid tussen psychische en geestelijke groei maakt Cloud bewust niet. Hij gaat ervan uit dat heiliging te maken heeft met deze vier gebieden waarin de zondeval zijn sporen heeft getrokken. Hij beschrijft steeds hoe het oorspronkelijk bedoeld is, hoe de zondeval dit verstoord heeft, wat de symptomen zijn als het mis gaat en hoe een gezonde ontwikkeling alsnog te leren valt. Genade, waarheid en tijd zijn daarbij drie ingrediënten voor groei.

De studie- of reflectievragen achterin over verleden, heden en toekomst willen een aanzet geven om verder na te denken over deze groei. Mijn vraag is echter even voor wie dit een uitkomst gaat bieden? Ik vraag me af voor wie dit geschreven is? Ik kan me voorstellen dat het niet voor iedere lezer helder is wat je er nu vervolgens mee moet doen. Juist als je al vragen hebt op dit gebied, kunnen deze reflectievragen volgens mij ook voor verwarring zorgen. Naast deze reflectie heb je dan iemand anders nodig die met je meekijkt! 
Als pastoraal werker of hulpverlener krijg je net te weinig handvatten hoe je een ander verder kunt helpen. Wel geeft het vier mogelijke invalshoeken om naar ontwikkelingen te kijken. Dat maakt het wel tot een evenwichtig geheel. 

Het samen doorwerken van dit boek met een maatje lijkt me een goede optie. Ook kan ik me voorstellen dat dit boek in een mentorrelatie een plek kan krijgen, omdat alle thema’s te maken hebben met groei en verandering met het doel om de mens te worden die God bedoeld heeft. Met een paar concrete voorbeelden van jongeren in mijn achterhoofd kan ik me hier wel iets bij voorstellen. Ik begin al enthousiaster te worden. Waarschijnlijk ook door het feit dat voor hen wel veel nieuw zal zijn. Net zo nieuw als het boek Grenzen voor mij ooit was. Al met al een positieve waardering voor dit boek dat op unieke wijze bijbelse lijnen en het omgaan met jezelf en de ander weet te integreren.

www.vergadering.nu