www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu


Gids van de toekomst
Brian R. Coffey
Uitgeverij Medema, Vaassen, 1999, 96 blz.
9789063533304

'Handige en makkelijke gids voor bijbelse profetie'; dat bedoelt de inhoud van het boekje 'Gids van de toekomst' te zijn.

2 RECENSIES


Oogst, maandblad van de Vereniging tot heil des Volks
Recensie door W.A.
Handig is het werkje zeker, want je stopt het zo in je binnenzak als je moet overstappen. Als je op reis bent is dat erg makkelijk. En reizen doen we allemaal: we zijn op weg naar de eeuwigheid. Dit kleine, maar fijne geschriftje heeft me erg bemoedigd. De schrijver wijst erop dat bijvoorbeeld de profetieŽn over het lijden en sterven van de Heiland allemaal zoals voorzegd zijn uitgekomen. Daarom mogen wij ook zeker weten dat wat de Bijbel over de verdere toekomst zegt ook zeker zal uitkomen. Dat wordt allemaal heel duidelijk uitgelegd. Alle genoemde bijbelteksten worden volledig geciteerd. Dat heeft denk ik een speciale reden: als je het boekje hebt gelezen, kun je het aan je (niet-christelijke) buren geven die misschien geen Bijbel hebben. Het is echt met de intentie geschreven dat niet-christenen tot verandering komen en gaan geloven in de God van verleden, heden en toekomst. Tal van voorbeelden verhelderen het betoog. Een voorbeeld sprak mij in het bijzonder aan: In 1980 raakte een boer bij het graven op zijn land een springader. Sindsdien stroomde het water met 60 liter per minuut naar buiten. Dat is 90.000 liter per dag en dat al meer dan een eeuw lang! En dat is nog maar de schepping, maar de Here Jezus is Zelf het levende water! En wie in Hem gelooft gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien!

Conclusie: lezen dit boek. De zeven bladzijden tellende appendix vond ik iets minder geslaagd; daar zou beter een tweede boekje van gemaakt worden. Het is een stevige, overzichtelijke uitgave geworden.
Zwolse Courant - 1april 2000
Recensie door ds. Jenno Sijtsma

Gids voor de toekomst, door B.R. Coffey (Medema)

Dit boekje dient zich aan als een handige en makkelijke gids voor bijbelse profetie. Henk Medema heeft het zelf uit het Engels vertaald en hij zegt: dit is de boodschap. Geen ingewikkelde schema's, geen theologie behalve het hoognodige, Christus' komst, en dan direct gekoppeld aan de kern van het evangelie.
Het boekje zet in grote lijnen uiteen wat iedereen van een toegewijd christen tot iemand die geestelijk nieuwsgierig is, of zelfs een complete agnost, moet weten over bijbelse profetie. Jezus is de sleutel voor ieder mens en daarom is het van het allergrootste belang de profetieŽn over Jezus en Zijn wederkomst te kennen.
Het is een uitstekend boekje, helder geschreven, zeer informatief, waarschuwend, maar niet minder bemoedigend.


www.vergadering.nu