www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Joden in de Cariben
onder redactie van Julie-Marthe Cohen
WalburgPers, Zutphen
ISBN 9789057303869
Prijs: € 34,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Joden in de Cariben. Vier eeuwen joodse geschiedenis in Suriname en Curaçao vertelt het verhaal van de joodse gemeenschappen die zich vanaf de 17e eeuw vanuit Amsterdam vestigden in een onbekende, nieuwe wereld: in Noordoost-Brazilië, Nieuw-Amsterdam (het latere New York), Suriname en Curaçao. In deze koloniën genoten de joodse gemeenschappen verregaande religieuze en economische vrijheden en kwamen zij tot bloei. Zij droegen bij aan de welvaart van de Republiek en speelden een centrale rol bij de totstandkoming van andere joodse gemeenschappen in het Caribisch gebied en in Noord-Amerika.

In tien spraakmakende hoofdstukken schrijven verschillende auteurs over de betekenis van deze joodse gemeenschappen in de koloniën: over de rechten en privileges die hen werden verleend; over hun aandeel in de goederen- en slavenhandel en hun rol in de plantage-economie; en over het leven in een koloniale samenleving die het jodendom in Suriname en Curaçao vorm gaf. Aan de hand van een selectie van het vele door conservator Julie-Marthe Cohen en haar team verzamelde materiaal worden de vestiging, opbloei en neergang van de joodse gemeenschappen in 'de West' getoond.
Maar dit boek gaat niet alleen over het verleden: acht personen met een (gedeeltelijk) joodse achtergrond vertellen over ervaringen die bepalend zijn geweest voor hun Surinaams-joodse of Curaçao’s-joodse identiteit. De joden in Suriname en op Curaçao zijn op vele manieren met Nederland verbonden; door de Nederlandse taal, door het gebruik van hier gedrukte gebedenboeken, van de vaak in Amsterdam gemaakte grafzerken en van rituele voorwerpen, zoals siertorens op de stokken van Torarollen die door Hollandse zilversmeden zijn gemaakt; door in Nederland opgeleide Rabbijnen en leraren; door hun keuken; door familiebanden en de aanvankelijk van hieruit aangestuurde economie.

De boeiende bijdragen van verschillende gerenommeerde auteurs en de ruim honderd illustraties brengen een rijke culturele en materiële erfenis in beeld en maken dit tot een prachtig, kleurrijk boek.

..


1. Israelaktueel - mei 2013 - www.christenenvoorisrael.nl/israel-aktueel


Joden in de Cariben


Recensie door Ruben Ridderhof


In het Joods Historisch Museum in Amsterdam kunt u tot 14 juni een expositie bekijken over Joden in de Cariben. De tentoonstelling vertelt het verhaal over hoe Joden zich vanaf de zeventiende eeuw vanuit Amsterdam vestigden in Suriname en Curaçao.


Bij de expositie heeft het museum een prachtig vormgegeven boek uitgegeven over de geschiedenis van deze Joden in de Caribische gebieden. Het kleurrijke boek met harde omslag is rijk geïllustreerd met foto's, kaarten en illustraties en persoonlijke verhalen.


Een mooi document van een vrij onbekend stukje geschiedenis, nauw verweven met het Nederlandse Jodendom.


www.vergadering.nu