www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Half bewolkt met hier en daar zorgen
Kathy Collard Miller
Uitg. Novapres, Navigatorboeken
192 pagina's

Sneeuw, regen, wind, hagel, mist ... ze hoeven je vertrouwen op God niet door elkaar te schudden. Het kan een uitdaging zijn om in alle weersomstandigheden op onze hemelse Vader te vertrouwen. Als je soms - of vaak- gekweld wordt door zorgen en angst tijdens de stormen van het leven, laat dit boek je dan helpen om de rust te vinden die je zoekt. Dit boek met getuigenissen, praktische voorbeelden en bijbels onderwijs geeft handreikingen die je nodig hebt om te breken met de wurgende greep van zorgen en angst.
1. De Band - 1 december 2007

Half bewolkt met hier en daar zorgen 

Boekrecensie door Barend Verkerk


Toen ik met deze titel ging 'googelen' om een afbeelding bij dit artikel te zoeken, kreeg ik natuurlijk heel wat verwijzingen naar weerberichten en weerstations op mijn scherm. En misschien is de relatie die de schrijfster probeert te leggen tussen verschillende weertypen en de soorten zorgen die wij in het leven kennen nou net het enige minpuntje dat ik in dit boek tegen het lijf liep. Ik vind die relatie vaak wat gekunsteld. De schrijfster heeft heel behartenswaardige dingen te zeggen over hoe we vanuit een christelijke levensvisie zouden kunnen omgaan met zorgen, maar door de invalshoek van de weerberichten die ze heeft gekozen, komt ze soms in wat onnatuurlijke vergelijkingen terecht.
Maar verder niets dan goeds. Dat mag je ook verwachten van een schrijfster die inmiddels bijna 50 bestsellers in Amerika op haar naam heeft staan.

Waar gaat dit boek dan over? Vertrouwen op onze hemelse Vader in allerlei weertypen (lees 'moeilijke fasen in het leven') kan moeilijk zijn. Als je merkt dat je soms of vaak- overweldigd wordt door angst en bezorgdheid in de stormen van het leven, kan dit boek een hulp zijn om de vrede te vinden die je zoekt. Kenmerkend voor dit boek zijn: een losse gespreksstijl, persoonlijke getuigenissen en verhalen uit het dagelijkse 'zorgvolle' leven en als uitgangspunt een Bijbelse visie. Dat zijn immers de ingrediŽnten die we nodig hebben om de invloed van bezorgdheid te doorbreken.

De verschillende hoofdstukken hebben een vast patroon: als basis neemt de auteur een bepaalde weersomstandigheid, die ze vergelijkt met een vaak voorkomend type van zorgen en piekeren. Als het bijvoorbeeld over regen (paraplu) gaat, legt ze uit hoe dankbaarheid je hart beschermt tegen zorgen. Kernwoorden als waardering, aandacht en lofprijzing zijn dan de gereedschappen om de zorgen anders tegemoet te treden, waardoor ze niet zo'n verwoestende uitwerking op je leven kunnen hebben. Vervolgens voert ze een bijbelse hoofdpersoon ten tonele, in dit geval Davids vrouw Mikal, in wier leven dit een rol speelde. En voor het geval je daar dan alleen of met een kring of groep nog eens over na wilt denken, zijn er een aantal gespreksvragen toegevoegd.

Andere weertypen zijn dan bijv. 'buien' die toch ook een goede kant hebben (goed voor de planten), net zoals het ook goed is om iets positiefs achter je problemen te ontdekken. Of 'wolken van het verleden' die een goed zicht op het heden belemmeren.

Het weer is een onderwerp waar we allemaal over mee kunnen praten en wie heeft er nooit met zorgen te kampen? Daarom is 'Halfbewolkt met hier en daar zorgen' een boek waar we allemaal wel iets aan zullen hebben.


1. NBD | Biblion - 2007

Half bewolkt met hier en daar zorgen 

Recensie door Ds. Jenno Sijtsma

Voor veel christenen is het de vraag waarom ze allerlei leed en verdriet in hun leven ervaren en waarom God daar niets aan doet. De auteur kent die vragen en gaat daar diep op in. Ze vertelt op een alleraardigste, directe manier over wat het christendom ten diepste betekent, en dat geloven, overgave aan God antwoord vraagt in de beleving van liefde, vertrouwen, gebed, dankbaarheid, lofprijzing en vergeving. 

Haar boek is doorspekt met veel herkenbare verhalen en ervaringen van haarzelf en anderen. Het is haar bedoeling dat de lezer (waarbij steeds de vrouw wordt aangesproken) door haar betoog de sleutel voor vrede en tevredenheid vindt. Het is opmerkelijk hoe vaak de vrouwen in de beschreven verhalen de stem van God als antwoord vernemen. Dat vraagt nogal veel inleving van de lezer. 

Elk hoofdstuk besluit met een korte bijbelstudie over een vrouw uit de Bijbel, met gespreksvragen en een 'Brief van God', die de studie van de Bijbel, alleen of in een groep, ondersteunen. Het boek is vlot geschreven en laat zich uitstekend lezen. 

www.vergadering.nu