www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Onbekend IsraŽl
Ė van David tot vandaag
Steven M. Collins
Uitgave Vlichthus, Oss
487 pag., Ä 23,50
ISBN: 9789080803206
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Historische onwetendheid was lange tijd de voedingsbodem voor het hier en daar opspruiten van meestal goedbedoelde pogingen om de - ten onrechte als verloren beschouwde - stammen van IsraŽl te lokaliseren. Maar een evolutionistische cultuur, die de Bijbelse geschiedenis beschouwt als menselijke verzinsels, behandelt deze pogingen onmiddellijk als onkruid: fantasie, fabels en dwaling.

Steven M. Collins laat zich hierdoor niet hinderen. Zijn vergelijkende studie van de Bijbelse en profane historie stelde hem in staat te komen tot een gedocumenteerde beschrijving van 3000 jaar IsraŽlitische wereldgeschiedenis. De grote verdienste van Collins is, dat hij niet op gebruikelijke wijze een verzameling losse en uiterst smalle theorieŽn geeft, maar een breed samenhangend geheel; wetenschappelijk verantwoord en toch vlot en boeiend geschreven.

Verplichte kost voor allen die de waarheid liefhebben. Na lezing van dit boek zal uw visie op de Bijbel, de geschiedenis en de toekomst niet meer dezelfde zijn.

Meer info: www.vlichthus.nl


1. - juni 2012 - www.uitdaging.nl 


Verloren stammen in beeld

In Glastonbury in Engeland doen hardnekkige verhalen de ronde over bezoeken van Jozef van Arimathea en Jezus.
Steven Collins: 'Koning David dreef handel met, en Jezus bezocht Amerika'

Recensie door Johan Th. Bos

Dunner had van mij gemogen. Die dikke pil over de tien stammen van IsraŽl (487 pagina's) bevat nogal wat herhalingen, kon bondiger geschreven zijn en mist evident de hand van een redacteur. Mogelijk had een compacter boek meer lezers bereikt.

Onbekend IsraŽl, de Nederlandse vertaling (van Celeste van Wijk-Snoek) van ďThe 'Lost' Ten Tribes of Israel... FoundĒ door Steven Collins, is het resultaat van een zoektocht door de geschiedenis van die oorspronkelijke IsraŽlitische meerderheid. Joden, en veel de huidige JudaÔstische staat IsraŽl met hart en ziel steunende christenen, horen daar doorgaans liever niets meer over.

Wie er toch iets over zegt, wordt al snel als aanhanger van de Brits IsraŽl beweging gelabeld, maar daarvan distantieert Collins zich juist, omdat die beweging meent dat het Britse Imperium het koninkrijk Gods op Aarde is. Collins volgde de tien stammen sinds koning David in primair de Bijbel en vervolgens de profane geschiedenis, waarin hij vervulling van profetieŽn ontdekte. Hij constateert dat die stammen er nog steeds (moeten) zijn. Anders zou God Zijn belofte niet nakomen dat (een gelovig overblijfsel van) 'gans IsraŽl' behouden wordt.

Volgens Collins bevindt een fors deel van IsraŽl - in elk geval het nageslacht van Jozefs zonen Manasse en Efraim - zich nu voornamelijk in de Angelsaksische landen, dus het Verenigd Koninkrijk en Amerika. Alle stammen zouden nu volken in de 'nieuwe wereld' zijn. Collins situeert bijvoorbeeld Zebulon in Nederland en Dan in Ierland en Denemarken.

Met zijn argumenten neigt hij soms naar speculatie. Dat, maar ook vermeende verkeerde exegese van bijbelfragmenten, kwam hem in Amerika op kritiek te staan. Ook die is overigens niet volledig overtuigend. Onder meer wordt Collins verweten dat hij de grondtalen van de Bijbel, vooral Hebreeuws, niet kent en inderdaad omvat zijn bibliografie uitsluitend Engelstalige bronnen. Maar daardoor slaat hij niet per definitie alle planken mis. Die bronnen gaan veelal terug op - vertaalde - oudere informatie, zoals van Flavius Josephus. Voor Collins is de Schrift leidinggevend en hij heeft oprecht getracht het spoor van de tien stammen door de (ook latere) eeuwen daaraan te toetsen.

Hij stelt nogal wat denkbeelden van moderne historici aan de kaak, zoals de opvatting dat Amerika pas vele eeuwen na de bijbelse tijd is ontdekt (door Columbus). Collins constateert dat IsraŽlieten al eeuwen voor de geboorte van de Here Jezus handel dreven met Amerika en Koning Davids grote rijk - plus dito leger - ten onrechte is toegeschreven aan de FeniciŽrs.

De Here Jezus zou, gedurende de circa achttien jaar van Zijn aardse leven waarover de Bijbel niets vermeldt, vooral in Engeland (waar zijn oom Jozef van Arimathea tinmijnen had) en waarschijnlijk zelfs in Amerika zijn geweest, als Romeins staatsburger. Zijn critici bestrijden dat, maar Collins verwijst naar de uitspraak van Johannes dat er 'vele andere dingen' zijn die Jezus heeft gedaan. En naar Johannes 10, waar de Heer zegt , nog andere schapen, die niet van deze stal zijn' te hebben. Dat duidt volgens de auteur op Zijn contacten met de tien stammen in de 'nieuwe wereld', waar onmiddellijk na dood en verrijzenis van Christus het christelijke geloof doordrong.

Als de Here Jezus altijd in Nazareth is gebleven, houdt dat in dat Gods Geest, die op Zijn twaalfde jaar zo krachtig in Hem werkte, daarna in slaap viel en pas achttien jaar later weer in Hem ontwaakte, zegt de auteur. Misschien is er af te dingen op delen van het boek, maar niet op de realiteit dat in de Bijbel de tien stammen - volgens Collins uitmondend in soevereine staten - consistent IsraŽl (of EfraÔm) worden genoemd en de twee stammen (het Joodse volk) Juda. De auteur meent de tien allemaal te hebben opgespoord. 'Het wordt tijd de onfeilbaarheid en de nauwkeurigheid van de geschiedenissen en profetieŽn in de Bijbel te erkennen: schrijft hij.

Collins vindt overigens dat iedereen die op bijbelse en seculiere gronden tot andere conclusies komt, moet worden gerespecteerd. Maar wie nog steeds ontkent dat de tien stammen van IsraŽl in de moderne wereld terug zijn te vinden, moet naar zijn mening niet serieus worden genomen. `God belooft in Genesis 49 met stelligheid dat de tien stammen van IsraŽl in de laatste dagen van ons moderne tijdperk herkenbare volken zullen zijn. Degenen die dat ontkennen maken God tot leugenaar.'


www.vergadering.nu