www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Het best bewaarde geheim van de hel
Ray Comfort
Uitgeverij Shama,
170 pag.
Prijs: 12,00
ISBN 9789057982606
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Hoeveel zielen heeft u voor Christus gewonnen?
Hoeveel wandelen nog steeds met de Heer?
Allen? Sommigen? Enkelen?
De feiten zijn:
* Evangelisatie is op zijn dieptepunt.
* We produceren meer mensen die terugvallen dan ware bekeerlingen.
* Het percentage van mensen wat terugvalt, van zowel grote campagnes als plaatselijke gemeenten, is tussen de 80 en 90 procent.
Waarom keren zoveel ongelovigen de boodschap van het evangelie de rug toe? Vertelt de Bijbel niet hoe we zondaren tot ware bekering kunnen leiden? Als dat zo is, waarom hebben we dat dan gemist? Het antwoord zal u verbazen.
Ontdek dan hoe de vijand een belangrijke sleutel, die nodig is om het hart van de ongelovige te openen, begraven heeft. Ray Comfort breekt radicaal met de moderne traditie en roept op om terug te kren tot bijbelse evangelisatie.
Als u frustratie ervaart over verloren zielen en teruggevallen gelovigen, kijk dan niet verder: Deze radicale benadering zou de missende dimensie kunnen zijn om onze generatie voor Christus te winnen.


1. Uitdaging - 15 november 2008- www.uitdagingonline.nl

Het best bewaarde geheim van de hel

Geen genade zonder wet, zo schrijft Ray Comfort in zijn nieuwe boek. Maar aan dat laatste ontbreekt het volgens hem in onze evangelisatie. "We hebben geluk in plaats van gerechtigheid tot belangrijkste punt gemaakt."
Recensie door Ruben Hadders


"Kom tot Jezus. Zou u uw hart niet aan Hem willen geven? Hij houdt van u en stierf voor u aan het kruis. Hij wil u liefde, vreugde en vrede geven. Hij zal uw leven gelukkig maken en u geven waar u naar gezocht heeft." Een voorbeeld van hoe predikers tegenwoordig het Evangelie brengen. Maar het Evangelie is volgens Comfort helemaal geen uitnodiging, maar een gebod. "In plaats van de vissen door middel van de Wet in het net te drijven, kiezen zij ervoor om ze te lokken door alleen voordelen van redding voor te houden."


Comfort maakt zich grote zorgen over moderne evangelisatie, omdat die maar weinig vrucht draagt. Maar weinigen komen tot geloof en van degenen die tot geloof komen, vallen later velen weer terug in hun oude leven. Tot een daadwerkelijke bekering is het nooit gekomen. Volgens Comfort omdat deze mensen nooit overtuigd zijn van hun zonde. Hij citeert de bekende negentiende-eeuwse Amerikaanse evangelist Absalom B. Earle: "Uit ervaring heb ik
geleerd dat de onverbiddelijke bedreiging van de Wet van God een prominente plaats inneemt om mensen tot Christus te brengen. Zij moeten zichzelf verloren zien, voordat zij om genade uitroepen. Zij zullen voor het gevaar niet ontsnappen totdat zij het zien."


Calvinistisch en zwartgallig? Dat is het boek zeer zeker niet. Het is een vurig en overtuigend betoog voor radicale evangelisatie. Aanvankelijk was ik erg sceptisch, want is het niet juist de Geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel? En is de Wet geen tuchtmeester geweest tot Christus in termen van tijd? Aan de bedeling der wet is immers een einde gekomen bij de opstanding van Christus. Er ligt echter nog een heel andere betekenis opgesloten in de tekst uit Galaten 5:24: de wet is een tuchtmeester tot Christus omdat
het ons tot Christus en het geloof in Hem heeft gebracht. De Wet is geen verleden tijd, maar een actuele waarheid die God geschreven heeft aan de binnenkant van ons hart, en een onmisbaar wapen in de strijd om zielen die verloren dreigen te gaan.


Hoe moet je denken over de relatie tussen wet en evangelie? Het boek van Comfort heeft mij overtuigd: er is niets mis mee om de Wet te prediken, om hen die verloren dreigen te gaan voor Christus te winnen. Ja, dat roept vrees op en ook daar is niets mis mee. Integendeel, 'de vreze des Heeren is te haten het kwade' (Spr. 8:13). Het is het begin der wijsheid en vermeerdert de dagen (Spr. 9:10; 10:27). En is dat niet waar het allemaal om gaat? Comfort: "Ontsteek die heilige vlam! Dan zullen wij, door genade van God, samen opwekking zien." Een aanrader!

www.vergadering.nu