www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

RECENSIE


Kracht in zwakheid
Andrew Comiskey
9789063534356
255 blz.; prijs 17,95
Uitgeverij Medema, Vaassen 2004.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Andrew Comiskey is voorganger en is tevens oprichter en leider van Desert Stream Ministries in Anaheim, California, USA. Hij is voorzitter geweest van Exodus International, en is getrouwd met Annette. Uit eigen ervaringen puttend helpt hij mensen in situaties van seksuele gebrokenheid en problemen met hun seksuele identiteit. Andrew Comiskey ziet onze zwakheid als 'een drempel naar heilige kracht' - het punt waar God ons kan tegenkomen om ons te genezen en ons toe te rusten voor dienstbetoon. Dat is werkelijkheid geworden voor hem en voor zijn vrouw Annette, en voor honderden anderen die ze hebben geholpen. Dit boek bevat waar gebeurde levens verhalen van wanhoop, blijvende verandering, en hoop.
Comiskey tekent de fundamenten voor heling van zonde in seksualiteit en relaties. De kern is: kracht in zwakheid. Het is de weg naar het Kruis; het is Gods algenoegzame antwoord in onze diepste noden. Andy is een van die 'gewonde helers' die Christus tonen in een vrijmoedig overwinnend leven.


Herstel de liefde - groeien naar een gezonde genderidentiteit
Mario Bergner
207 blz.; prijs 16,90
9789080758643
Uitgeverij Coconut, Almere 2005.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Sommige christenen veroordelen homoseksualiteit. Anderen accepteren het als een gegeven. Mario Bergner toont een derde weg: herstel van de liefde.
Zijn warme verhaal zal veel mensen die verwarring ervaren rond hun seksuele identiteit hoop geven. Op een grondige manier behandelt hij de diepere oorzaken van identiteitsproblemen zoals innerlijke verdedigingsmechanismen, symbolische verwarring, verstoring van de twee verhaallijnen in ons hart (de relatie met de eigen sekse en die met de andere sekse) en vrouwenhaat.
Dit maakt het boek boeiend voor een breed publiek.


Oogst
september 2005

Boekrecensie door M.J. de Haan

Twee boeken over homoseksualiteit

Vorig jaar is bij onze eigen uitgeverij Oogstpublicaties het boek Keerpunt verschenen over het leven van Richard Oostrum, een gay sporter die tot geloof komt en herstel vindt van zijn seksuele gebrokenheid. Het is een krachtig getuigenis in een tijd waarin homoseksualiteit meer en meer als aangeboren variant van de menselijke geaardheid wordt gezien.

De boeken 'Kracht in zwakheid' en 'Herstel de liefde' bevatten een even krachtig getuigenis, maar gaan dieper in op de achtergronden van homoseksualiteit en de weg naar herstel. Zij zijn daardoor wat minder toegankelijk dan Keerpunt, maar maken indruk door hun diepgang.

Andy Comiskey weet als geen ander de theologie te combineren met psychologische inzichten, terwijl Mario Bergner veel aandacht besteedt aan de psychologie van de homoseksueel. Beide mannen hebben een homoseksuele achtergrond en weten heel goed waarover zij schrijven. Met een grote openheid bespreken zij hun eigen leven, hun vallen en opstaan.

Beiden hebben momenteel een krachtige bediening voor mensen met problemen op het gebied van hun seksuele identiteit. Eigenlijk zou iedereen die op enigerlei wijze bij de problematiek of de discussie omtrent homoseksualiteit betrokken is, deze belangrijke boeken moeten lezen. Zij hebben versterkt in de overtuiging dat er een weg is, die veel rijker is dan die van aanvaarding van onze gebrokenheid.

www.vergadering.nu