www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Zingen in de Nacht
Anneke Companjen
311 blz.; prijs € 12,50
9789060679906
Gideon, Hoornaar; 2006.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Aangrijpende verhalen van vrouwen uit de Vervolgde Kerk die de kracht vonden om hun Heer trouw te blijven.
Vervolgd worden is vreselijk. Het went nooit. Gevaar lopen omdat je in Jezus gelooft - in grote delen van de wereld is dat de 'gewone' gang van zaken. 
Kennelijk kunnen machthebbers de vreedzame volgelingen van Jezus niet verdragen. Het is alsof duisternis probeert het licht de keel af te knijpen. Soms geven christenen toe aan de druk van hun vervolgers. Maar er zijn ook velen die de druk weerstaan en hun Heer niet verloochenen, ondanks vervolging en pijn. `Hoe houden ze het vol?` vroeg Anneke Companjen zich af, als zij vervolgde christenen ontmoette. In het bijzonder: `Hoe houden vrouwen het vol, als hun man of zijzelf gestraft worden vanwege hun toewijding aan Jezus Christus?` 
Anneke Companjen heeft een aantal verhalen van vrouwen uit de Vervolgde Kerk bijeengebracht - meeslepend, aangrijpend en ontroerend. Hoewel onze situatie niet te vergelijken is met die van deze vrouwen, kunnen zij ons leren hoe je als christen staande kunt blijven, ondanks pijn en moeite.

De schrijfster is de vrouw van Johan Companjen, directeur van Open Doors International.


1. Oogst - april 2007

/>

Zingen in de nacht

Recensie door A.L.

Zes jaar geleden verscheen van de hand van Anneke Companjen het boek 'Vergeten vrouwen'. Daarin bracht zij het lijden van de echtgenotes van christenen die vanwege hun geloof gevangen gezet of omgebracht waren onder de aandacht. Haar nieuwe boek 'Zingen in de nacht' gaat ook over vrouwen in de vervolgde kerk, maar heeft een iets andere insteek. Was 'Vergeten vrouwen' een collectie van op zichzelf staande verhalen, in 'Zingen in de nacht' worden korte en lange verhalen afgewisseld met liederen en beschouwende passages en vormen ze één geheel.

De schrijfster probeert de ervaringen van deze vrouwen toegankelijk te maken voor het geloofsleven van hun zusters in het Westen. Ze doet dit onder andere door hoogte- en dieptepunten uit haar eigen geloofsleven te delen en de lessen die ze geleerd heeft van vrouwen uit de lijdende kerk daarop toe te passen. De verhalen zijn bijzonder, en vaak erg indrukwekkend. Een verhaal dat na het lezen bleef hangen, was dat van Grace uit Soedan. Zij en haar man zijn hun roeping trouw gebleven toen ze hun enige kindje verloren door vergiftiging; toen ze moesten vluchten voor oorlog; toen ze gescheiden werden omdat Grace in het leger moest dienen; en toen ze bedreigd werden door moslim fundamentalisten.

De creativiteit waarmee Grace projecten opzet om vrouwen aan een inkomen te helpen, is inspirerend. Dat ze ondanks haar eigen pijn de kracht vindt om anderen te dienen, is niet minder dan een wonder. Anneke Companjen geeft niet de indruk dat deze vrouwen heldinnen zijn die een niveau van geestelijkheid bereikt hebben dat voor gewone vrouwen hier niet te bereiken is. Ze probeert te laten zien hoe Gods genade kan werken in de levens van gewone vrouwen met hun eigen gebreken en verdriet, en zo worden deze verhalen een bemoediging voor de lezers.

Het boek geeft inzicht in de leefwereld van vrouwen in de vervolgde kerk en is een aansporing om God te vertrouwen en Christus radicaal te volgen. De vragen aan het einde van de hoofdstukken doen wat eenvoudig aan en zijn er eerder op gericht om het gelezene te herhalen dan dat ze echt iets toevoegen. Toch biedt het boek ook zonder de vragen na de hoofdstukken voldoende handvaten voor discussie en is het mijns inziens dan ook geschikt om te gebruiken op een huiskring, bijbelstudiegroep of vrouwenvereniging.

Van harte aanbevolen.

www.vergadering.nu