www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Van binnenuit
Werkelijke verandering is mogelijk
Larry Crabb
Novapres, 270 pagina's
Ä 14,95
ISBN 9789063182137
Dit boek bestellen...

Van binnenuit is een bestseller geworden, omdat veel christenen moe zijn van het ophouden van de schijn dat het-wel-goed met hen gaat.
Daarom hebben zij het sterke verlangen om Christus dieper te leren kennen en om echt een ander mens te worden. Ze willen de realiteit van hun leven eerlijk onder ogen zien zonder het allemaal zelf te moeten doen. Anderen liefhebben, ook als de risicoís groot zijn. Je niet langer laten zoethouden met geesteljike oppervlakkigheden. Waarheid en echtheid verkiezen. Met hoop en opbeuring. Kortom: werkelijke verandering van binnenuit.
ĎEr staan veel goede dingen in Crabbs boek. Het sterkste vond ik het hoofdstuk waarin hij uiteenzet dat mensen zich ongelukkig maken door in het leven, en eigenlijk ook tegenover God, een eisende houding in te nemen.í 
Dr. A. A. Spijkerboer in het dagblad Trouw.

ĎEen werkelijk formidabel boek.í Alpha/IFES


1. Uitdaging - 1 november 2007

Werkelijke verandering is mogelijk

Boekrecensie door Els van Dijk, directeur van de Evangelische Hogeschool in Amersfoort.

Al jarenlang zie ik mensen soms wanhopig worstelen met een negatief zelfbeeld en minderwaardigheidsgevoelens. Weer anderen doen allerlei pogingen om te breken met gewoontezonden of blijven maar last houden van negatieve eigenschappen. Nu zijn we in onze tijd gezegend met allerlei zelfhulpboekjes, stappenplannen, congressen en symposia die mensen moeten helpen en stimuleren om te werken aan zichzelf. Daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt, maar lang niet altijd met het gewenste resultaat. De vraag is natuurlijk hoe dat komt.
Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour

Ik denk dat dit te maken heeft met het feit dat mensen veelal aan de verkeerde kant beginnen: met zichzelf. Dan wordt het vechten tegen zichzelf en dat is meestal een hopeloze strijd. Jaren geleden constateerde Watchman Nee al dat het speciale werk dat satan en de boze geesten onder hem in de eindtijd zullen verrichten, het handel drijven in de zielskracht van de mens is. Satan is erop uit de verlossing door Christus te vervangen door psychische kracht. En dat werkt verlammend. We zijn zwak en kwetsbaar in ons persoonlijk functioneren als het diepere werk van het kruis niet toegepast wordt op ons zondig leven en als er door de Heilige Geest geen echte levenseenheid met Christus tot stand wordt gebracht.

Larry Crabb laat in zijn boek op heel heldere wijze zien dat mensen aan symptoombestrijding doen als zij niet van binnenuit veranderen. Hij haalt daarbij ook de woorden van Jezus aan, die tegen de FarizeeŽrs zei: 'Wee u, want gij reinigt de buitenzijde van de beker en de schotel, maar van binnen zijn zij vol roof en onmatigheid."

Als we de nadruk blijven leggen op meetbaar, uiterlijk gedrag en daarmee de aandacht afleiden van onze innerlijke vragen en onzekerheden, dan blijft elke verandering aan de buitenkant. Ze voltrekt zich niet van binnenuit en voert niet tot een gevoel van vrijheid, maar juist tot permanente druk. Nogmaals: allerlei zelfwerkzaamheidsgroepen, stappenplannen en therapieŽn zijn gericht op de symptomen en niet op de onderliggende drijfveren en neigingen van het hart. Psychotherapie biedt vaak geen oplossing voor problemen die van geestelijke aard zijn.

In zijn boek schetst Crabb drie categorieŽn verlangens. Allereerst onze primaire verlangens. We zijn geschapen om te leven in een relatie met Iemand die onoverwinnelijk sterk is, die ons liefdevol aanvaardt en ons de kracht geeft het belangrijke werk te doen dat Hij ons opdraagt. Ons primaire verlangen is ons verlangen naar God, leven in vrede met Hem.

Onze secundaire verlangens zijn die naar relaties met diepgang, terwijl onze tertiaire verlangens de meest oppervlakkige zijn. Die richten zich voornamelijk op ons lichamelijk en materieel welzijn, voedsel, veiligheid, mooie spulletjes en dergelijke. We zijn ons vaak het meest bewust van onze minder belangrijke verlangens en we maken ons dan ook het meest druk om die te bevredigen. Dat is de symptoombestrijding. De fout die wij maken, is dat we vaak in allerlei dingen onze vreugde zoeken, behalve in onze relatie met God. Het gevolg is onvermijdelijk een diepe teleurstelling. Om te kunnen veranderen van binnenuit zal de blik ook naar binnen moeten. Wat zijn onze onvervulde verlangens? En welke zelfbeschermingsmechanismen hebben we in het leven geroepen om die maar niet onder ogen te hoeven komen?

Gebrekkige liefde is de oorzaak van de meeste problemen. Ik geef al jaren colleges naar aanleiding van dit boek van Crabb en het heeft vele studenten de opening gegeven naar werkelijke verandering en innerlijke vrede.

www.vergadering.nu