www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu


DE DRUK VAN DE KETEL
Larry Crabb 
ISBN 9789063534202
fraai uitgevoerd met flappen
264 pag. Prijs: EUR 17,95

Er is een andere manier van leven: de nieuwheid van de Geest, zo noemt Romeinen 7 die. Het ritme van de Geest nodigt ons uit tot een heilige dans. We mogen alles verwachten, ons hart mag op hol slaan, net als bij kinderen op de dag voor Sinterklaas. Er is een nieuwe manier om te leven. Het is de weg van de Geest. Laten we onze mooiste dromen durven dromen. Ze zullen niet uiteenspatten!

5 RECENSIES


Oogst - 8 oktober 2004

Recensie door Hans Frinsel

Het valt op dat er de laatste tijd regelmatig boeken uitkomen die terug willen naar waar het in het Evangelie nu in wezen om gaat. Zijn wij moe geworden van alle succesformules en onfeilbare (maar vaak onbereikbare) voorwaarden die ons leiden naar totaal geluk?

Dit nieuwste boek van Larry Crabb is er zo een. Een verademing. Wie door de jaren heen de ontwikkeling van Crabb's denken heeft gevolgd, heeft kunnen waarnemen dat hij opgeschoven is van een puur psychologische benadering met een christelijk karakter, naar een bijbelse benadering, waaraan zijn psychologische inzichten onderworpen zijn. Dit boek gaat helemaal terug naar het fundament. Ons doel in het leven moet niet zijn voorspoed, geluk en zelfverwerkelijking. ons doel moet zijn een relatie met God. Alleen dat maakt ons uiteindelijk gelukkig. Wie streeft naar 'het Betere Leven' door het krampachtig volgen van de juiste principes, leeft in feite volgens de oude weg van de wet. Streven naar een perfect en gelukkig leven voor onszelf door het doen van de juiste dingen en volgen van de correcte principes is in feite een garantie voor wanhoop, want het gaat voorbij aan de diepte van onze gebrokenheid.
Ons doel moet zijn de 'Betere Hoop', de relatie met God, die ons niet een beter leven nu garandeert, maar wel een vervuld leven, ondanks alle moeite, lijden en tegenslagen, en een eeuwigheid met Hem. Eén moment van intiem contact met Hem is beter dan een heel leven van tijdelijk geluk. Dit doel nastreven is wandelen in de nieuwheid des levens en geeft echt rust. Van harte aanbevolen.


EO/EVA - september 2004

Recensie door: Willy Bakker-Huizinga

Volgens Crabb zeggen talloze christenen dat ze van God houden, maar in wezen houden ze van de zegeningen die God hen geeft. We worden wat dat betreft dikwijls misleid in christelijke lectuur, meditaties, preken en therapieën, Die houden ons vaak voor hoe wij een goed leven kunnen hebben, in plaats van dat we God steeds beter leren kennen, Dit verschijnsel heeft epidemische vormen aangenomen, meent de auteur. Zijn beschuldiging is zowel generaliserend als confronterend en zet je in elk geval aan het denken.
Crabb sluit zich aan bij invloedrijke personen uit de kerkgeschiedenis zoals Augustinus, Spurgeon en Bunyan. Net als Bunyan houdt hij christenen een spiegel voor. Stel jezelf in alles wat je bezighoudt de vraag of je je op de Oude of op de Nieuwe Weg bevindt. Ga je op de Nieuwe Weg en vertrouw je in alles op God, dan zal dat je veel kosten, Maar dan leef je vrijer en 'de druk is van de ketel'. (De titel is wat gezocht en kan verkeerde verwachtingen wekken.)

Het tweede deel van dit boek draagt Crabb op aan die mensen voor wie het leven een grote desillusie is geworden. Hij stelt zich uiterst kwetsbaar op door over eigen moeiten en geloofsworsteling te vertellen.


Uitdaging - juli/augustus 2004

Aanwezigheid van Papa moet genoeg zijn

door Henk Jan Kamsteeg

Niet wijzelf, maar God moet in ons leven centraal staan. In zijn nieuwste boek 'De druk van de ketel' beschrijft dr. Larry Crabb de nieuwe weg die christenen door het Nieuwe Verbond mogen gaan. Een weg die vrijheid brengt. En rust.

Met het uitbrengen van zijn boek 'Gebroken Dromen' lanceerde de Amerikaan Larry Crabb 'New Way Ministries'. Doel is aandacht te vragen voor een nieuwe reformatie, de reformatie van heiliging. Met zijn nieuwste boek 'De druk van de ketel' (uitgave Medema, 270 pagina's, € 7,95 ISBN 90 6353 420 5) gaat de christen psycholoog in op de nieuwe weg die christenen door het Nieuwe Verbond mogen gaan. Een weg waarin niet wij, maar God centraal staat.

Crabb, in Nederland vooral bekend door zijn boeken 'Zoektocht naar God' en 'Van Binnenuit', beschrijft twee wegen die christenen kunnen gaan: de Oude en de Nieuwe Weg. In de eerste draait het leven om onszelf en gebruiken we God, bewust of onbewust, voor onze eigen doeleinden. Als ik maar dit doe of dat doe, dan moet God me zegenen. Dit is volgens Crabb de Wet van de Rechtlijnigheid. Er is een A, een strategie die leidt naar elke B, het doel. "Ons leven wordt dan een voortdurende poging om te ontdekken volgens welke principes we een even leven kunnen krijgen waarbij we lekker in ons vel zitten", aldus Crabb.

Maar wat wanneer we te maken krijgen met gebroken dromen? Wat wanneer je dochter, ondanks de keurige opvoeding, een seksueel losbandig leven leidt? Wat wanneer je, ondanks je onvermoeibare inzet voor je werkgever, plotseling ontslagen wordt? Wat als? Wat als God niet geeft waar je ondanks je gehoorzame en ijverige houding recht op denkt te hebben?

Onze geestelijke reis heeft volgens de auteur niets, te maken met hard werken om alles voor elkaar te krijgen zodat we ons aan God kunnen presenteren om de zegeningen te ontvangen waarnaar we verlangen. "Het heeft alles te maken met tot Hem komen zoals we zijn, eerlijk en zonder pretenties, met een groeiende overtuiging dat we niets voor elkaar krijgen door zo goed mogelijk ons best te doen, en dan luisteren naar de fluisterende stem van de heilige Geest: 'Welkom! Je bent thuis, Ik houd van je'."

Het is moeilijker ons te verheugen in God dan in zijn zegeningen. Wat heeft een klein kind liever met Kerst? Dat zijn papa thuis is en er geen cadeautjes zijn of dat papa niet thuis is, maar er wel talloze pakketjes onder de kerstboom staan? Het kind zou volgens Crabb best wel eens voor de cadeautjes kunnen kiezen. Hoe herkenbaar. Verlangen we immers niet vaker naar de presentjes van God dan naar zijn presentie? We willen kinderen van God zijn omdat we verlangen naar een goed leven. Niet omdat we verlangen dichtbij Hem te leven.

Crabb benadrukt dat in Christus meer voor ons beschikbaar is dan we ons kunnen voorstellen. Maar we merken zo weinig van Hem wanneer we Hem alleen maar met verzoeken benaderen. "Wanneer we tot Hem komen om een uitweg te vinden uit onze tegenspoed in plaats van een weg te vinden om in zijn tegenwoordigheid te komen, dan zullen we weinig ervaren van de vreugde die ons in ons lijden overeind houdt en van de hoop waarin we steun vinden als onze dromen worden stukgeslagen."

Crabb stimuleert zijn lezers te genieten van God. Dwars door al ons lijden en onze moeilijkheden heen. Hij is de grootste schat die wij bezitten. Een schat die we, zoals de auteur in Gebroken Dromen benadrukte, misschien juist door ons lijden leren waarderen. Dan leren we bidden 'Uw wil geschiede' in plaats van 'mijn wil geschiede'. Dit vertrouwen geeft rust. De druk is van de ketel. We hebben een Papa die van ons houdt en er voor ons wil zijn. Zijn aanwezigheid moet genoeg zijn. Ook als we niet de cadeaus krijgen waar we zo naar verlangen.


CV-Koers - juni 2004
boekrecensie door Aad Kamsteeg

"Ik beloof niets", zei de Leeuw. De passage komt uit De Zilveren Stoel, een van de Kronieken van Narnia van C.S. Lewis. De Leeuw is bij Lewis de Christusfiguur, van Wie wij zo vaak denken dat Hij ons beloften deed, die Hij in werkelijkheid nooit gaf.

Herkenbaar toch? 'Als ik goed leef, zal Hij mij zegenen met gezondheid, een goed huwelijk, een fijne baan. 'Maar Aslan, de Leeuw, zou antwoorden: 'Welnee, uiteindelijk heb je alleen God nodig.'

Net als het voorlaatste boek van de christenpsycholoog Crabb, Gebroken Dromen, wekt De druk van de ketel een diep verlangen bij mij op. Geen wonder. De na de zondeval in elke menselijke ziel aanwezige hunker naar méér, kan alleen worden vervuld door intimiteit met God. Zoeken we die vervulling niet of te weinig bij Hem, dan zullen we onvermijdelijk op jacht gaan naar 'een beter leven' en dan krijgen ook de genoegens van de zonde grote aantrekkingskracht.

Niet dat Larry Crabb 'een beter leven' minacht en een wereldvreemde kluizenaar is geworden. Maar God wil zoveel méér met ons, zegt hij. Die gedachte is voluit bijbels. "Zoek éérst het Koninkrijk van God", zegt de Here Jezus. En na dit 'meerdere' zult u dat 'mindere' dat 'betere leven' wellicht ook toegeworpen krijgen. Niets in het Nieuwe Testament wijst erop dat God als een automaat is waarin we het juiste bedrag (het volgen van de geboden) kunnen stoppen om vervolgens de zoete zegeningen (van een 'beter leven') uit de bak te kunnen halen.

Tegenover God kunnen we trouwens nooit aan onze verplichtingen voldoen, aldus Crabb. Alleen door te vertrouwen op de gekomen Verlosser kunnen we nader tot God komen (Hebreeën 7: 18,19) en raakt de druk van de ketel. In dat geval zal Hij die het Levende Water is, onze echte dorst lessen. Kiezen voor de Oude (levens)Weg betekent dat we een God zoeken die ons helpt van allerlei moeilijkheden af te komen. Die weg leidt ons van Christus af. Op de Nieuwe Weg daarentegen bidden we om genezing en werken we aan een gelukkig gezin, maar eisen we absoluut niets.

Larry Crabb, die op goed leesbare manier opnieuw een wezenlijk boek schreef, stelt ons vijf kernvragen die als gids kunnen dienen om de 'grootste schat: genieten van God', te vinden. Ze hebben ten doel ons verlangen ernaar te vergroten. Het verschil met alle huidige nadruk op welvaart en gezondheid is een bijbelse verademing.


Nederlands Dagblad - www.nd.nl - 18 juni 2004

De druk van de ketel. Leven kan ook anders
Larry Crabb. Uitg. Medema Vaassen, 2004; 269 blz., € 17,75

Larry Crabb, Amerikaan, psycholoog en christen, schetst twee manieren van leven: de oude en de nieuwe weg. De oude weg is een "voor wat hoort wat regeling met God": als je doet wat je moet doen, dan krijg je een beter leven. Wil je kinderen die zich goed gedragen, voed ze dan op volgens christelijke principes; wil je intieme vrienden, leer dan jezelf te aanvaarden. Deze weg brengt geen verlossing. want een mens houdt zich nooit helemaal aan de afspraak. De nieuwe weg is volgens Crabb: ernaar verlangen God te leren kennen en te worden als Christus. Crabb gelooft daarom niet meer, zoals hij vroeger deed, dat hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende dat God hem een beter leven geeft als hij daarom vraagt. Waar Jakobus biddende christenen maant te geloven en niet te twijfelen, slaat dat volgens Crabb op bidden volgens de nieuwe weg: je concentreren op het verlangen God te mogen kennen en te mogen worden zoals Hij. De druk van de ketel sluit aan bij eerdere boeken van de psycholoog.

 

www.vergadering.nu