www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

4 RECENSIES


Bestellen bij de Fakkel?  Klik !GEBROKEN DROMEN
Larry Crabb
fraaie paperback met flappen, 200 pag.

9789063533991
Prijs: EUR 15,95

Geloof is geen toverij, niet een maniertje: je bidt, en God verandert de dingen. Er is een verkeerd soort christendom dat daarop drijft dat je God schaakmat zet door het gebed, want Hij moet wel doen wat jij Hem hebt gevraagd. Maar het ware christendom is een relatie met God Zelf, een zoeken naar Gods hart. De mooie dingen die wij zouden willen, blokkeren soms het allermooiste: dat wat God met ons voorheeft. En daarom voedt Hij ons op, laat Hij in ons leven niets heel van wat de volle openbaring van zijn liefde in de weg zou kunnen staan.
In de laatste boeken van Larry Crabb zit een lijn die zijn geestelijke ontwikkeling weerspiegelt. In Zoektocht naar God benadrukt hij dat het een mens om God moet gaan, en niet om de dingen die je kunt krijgen, zelfs niet de dingen die je van God krijgt. In Verbondenheid legt hij uit hoe de christelijke gemeenschap daarin een vitale rol speelt. Vervolgens komt dit boek, Gebroken dromen. Daarin gaat het erom dat wij God moeten toestaan zelfs onze eigen dromen die we zo kunnen koesteren te verbreken. God doet dat namelijk vaak. Niet om het leven voor ons zwaar te maken, maar omdat Hij iets veel mooiers voor ons heeft dan wij ooit zouden kunnen dromen. Hij wil ons hart, onszelf; en Hij wil zijn hart, Zichzelf, aan ons geven.

4 RECENSIES


4. EO-Visie - november 2003 


3. De Oogst - juni 2003 

Gebroken dromen

Recensie door M.J. de Haan

Toen ik ter oriŽntatie de omslag van Gebroken dromen doorlas, lukte het mij niet om een duidelijk beeld te krijgen van de inhoud van het boek. Bovendien sprak de informatie die hier werd aangereikt, mij absoluut niet aan. Als ik het niet moest recenseren, had ik het waarschijnlijk ongeÔnteresseerd weggelegd. En dat zou heel erg jammer geweest zijn, want het is een steengoed boek!

Aantekeningen van Harry Sleijster
Lees dit even uit deze enthousiaste(!) recensies:
Larry Crabb zegt: niet bidden om genezing en een goed leven. dat doen we, maar dat is niet goed. We moeten dichter bij God komen in het lijden. En ook in het lijden moeten daar nog meer om bidden, ook dan omdat Hij 'iets mooiers' heeft. Dus niet om genezing, hij weet niet van de NT gaven van de geest, zoals de gave van genezing. 
Crabb zegt: "Het moet je zelfs niet gaan om de dingen die je van God krijgt." God staat huilend naast ons ziekbed. Maar eerst moeten onze dromen gebroken worden. Crabb meent: "De kanker is teruggekomen, ik ben mijn baan kwijtgeraakt en mijn vrouw heeft echtscheiding aangevraagd. Ik voel me vreselijk. Maar ik wil God blijven vertrouwen. Meer dan ooit verlang ik naar Hem. Dat geeft me intense vreugde.''
NB: bid niet om genezing of herstel.
Dit is een boek van de Vergadering uit 2003 (Medema). Dus in de tijd dat Ouweneel "Genees de zieken!" schreef en bij Medema uitgaf, gaf Henk Medema zo'n anti-genezing-boek uit.
Deze nieuwste pennenvrucht van de bekende auteur en psycholoog Larry Crabb gaat over het moeilijke en veelbesproken thema van 'het lijden'. Geen filosofische en afstandelijke verhandeling over het lijden in het algemeen, maar een diepgravende en betrokken worsteling met het lijden dat een oprecht en toegewijd kind van God kan overkomen. Ten diepste handelt het boek over de vraag wat God nu eigenlijk doet met Zijn macht en waarom het zo vaak lijkt alsof Hij er voor Zijn kinderen niet is. In deze tijd, die wel het tijdperk van de godsverduistering wordt genoemd, is dit voor velen, inclusief mijzelf, een brandende vraag. 

Crabb kiest het oudtestamentische boek Ruth als rode draad om tot een antwoord te komen. Hij herkent in Naomi een godvrezende vrouw die ondanks deze houding in haar leven veel tegenslagen heeft gekend. Gebroken dromen, noemt hij ze. Geen van deze tegenslagen worden door God hersteld en toch kan Naomi, wanneer zij oud geworden is, terugzien op een 'vervuld' leven. Wat is haar geheim? Daarvoor moet u het boek lezen. Crabbs boodschap is opbouwend, vertroostend, maar ook vermanend. Hij laat er geen twijfel over bestaan, dat velen in hun voel je goed christendom een verkeerde kijk op hun eigen geestelijke reis hebben gekregen. Ik ben bang dat hij gelijk heeft...


2. CV-Koers - 1 mei 2003 - 

Recensie door Aad Kamsteeg

Laat ik mezelf op de proef stellen. Ik denk aan een weegschaal. Op de linker schaal leg ik alle zegeningen die ik van God kreeg of nog dolgraag wil ontvangen. Zo, ik ben klaar. Nu leg ik mijn verlangen naar een intieme band met God op de rechter schaal. Hoe slaat mijn weegschaal uit? Weegt wat rechts ligt onbetwistbaar zwaarder? Nee? Dan is de volgende vraag of ik God ruimte wil geven om mijn verlangen naar Hem (Joh. 17:3) te vergroten. Zelfs dwars door gebroken dromen heen.

Ik denk dat de psycholoog Larry Crabb een indrukwekkend en herkenbaar boek schreef. Het heeft me aangegrepen. Is onze voornaamste drang niet ervoor te zorgen dat we geen pijn lijden? We menen toch recht te hebben op een aangenaam bestaan? Bidden we zo niet? 'HERE, het is Uw taak ons een goed leven te geven.' En als idealen dan toch verbrijzeld worden? Als God niet lijkt te antwoorden op ons hulpgeroep? Achten we het dan mogelijk dat God juist gebroken dromen wil gebruiken om ons te brengen bij vervulling van de allermooiste droom: de ontmoeting met Hem

Ik heb 'Gebroken dromen' op mijzelf toegepast. Ik ben de Heilige Geest dankbaar dat ik weet waarover Crabb het heeft. Vooral dankzij puriteinen als Jonathan Edwards, Martyn Lloyd-Jones, Packer en Keller ervaar ik soms dat niets vreugdevoller is dan het kennen van God. Maar hoe stabiel ben ik daarin? Stel dat ik zou horen dat ik kanker heb en het gebed om genezing niet wordt verhoord? Of, erger nog, als dit een van mijn (klein)kinderen overkomt? Acht ik het dan mogelijk dat, terwijl ik dicht bij het opgeven van God kom, Hij mij laat ontdekken wat volledige overgave is?

Nee, God vindt het niet prettig als wij lijden. De Here Jezus staat als het ware huilend naast ons ziekbed. Maar is ons probleem niet dat onze dromen over Gods 'goedheid' zoveel minder zijn dan de Zijne? Moeten dromen soms niet eerst gebroken worden om ons daarvan bewust te worden? Crabb schrijft dat hij maar weinig gelovigen met een innige relatie met God kent, die niet door gebroken dromen zijn heengegaan. Zelf heb zulke christenen in de huiskerken van China gezien. In hun lijden ervaren zij dat God hartstochtelijk van hen houdt.

Crabb schrijft dat je uit HebreeŽn 11 de indruk krijgt dat God de voorkeur geeft aan iemand die zegt: ,,De kanker is teruggekomen, ik ben mijn baan kwijtgeraakt en mijn vrouw heeft echtscheiding aangevraagd. Ik voel me vreselijk. Maar ik wil God blijven vertrouwen. Meer dan ooit verlang ik naar Hem. Dat geeft me intense vreugde.''


1. EO.nl / Mijn geloof / Nieuws  - 26 -2 -2003
De droom van Jezus


Jarenlang hebben we het christendom gepresenteerd als net even iets meer dan een manier om aan de hel te ontsnappen. Het kennen van Jezus werd gereduceerd tot een eenmalige beslissing die de kans garandeert altijd te leven in een perfecte en pijnloze wereld.


Het christendom gaat inderdaad over de vraag hoe wij naar de hemel kunnen gaan, maar dat is niet de kern van Jezus' goedheid voor ons.


Het christendom draait ook niet om de mogelijkheid een bevredigend, betekenisvol leven te leiden. Terugkeren naar de handleiding van onze Schepper en bijbelse principes volgen om onze huwelijken gelukkig te laten zijn, onze kinderen te laten slagen in het leven en onze bankrekeningen comfortabel te laten uitpuilen, dat is niet Gods plan voor ons leven.


We hebben het christendom verschrompeld tot een handig pakketje vol zegeningen. Als we dat openen, kunnen we onszelf goed voelen en ons zelfs beter voelen in het hiernamaals.


Jezus liet Zijn mooiste droom zien voor al Zijn discipelen toen Hij in gebed het ware overgegeven leven onder woorden bracht: 'Dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt' (Joh. 17: 3).


Uit 'Gebroken dromen', door Larry Crabb
Uitgeverij Henk Medema - www.medema.nl 


www.vergadering.nu