www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

3 RECENSIES


Ik zeg Papa
over vertrouwelijk en persoonlijk gebed
dr. Larry Crabb
9789063534905
247 blz., prijs € 15,95
Uitgeverij Medema, Vaassen; 2006.

Wij bidden. Wij vragen: lange lijsten van verlangens. Wij bidden. Bidden wij? Wat wilde onze hemelse Vader eigenlijk, toen Hij zei dat we moesten bidden.? 'Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben... Bid daarom: ... onze Vader.' Bidden is dicht bij God komen, en Hem steeds inniger leren kennen. Genieten van God. Echt zijn voor Hem. Een diepe, vertrouwelijke relatie met de Vader vinden, die ons helemaal doordringt en vervult. Honger kan een weggelopen kind naar huis toe drijven. Maar wat hij nodig heeft, en diep in z'n hart zoekt, is veel meer: zijn ouders. God is meer dan zijn gaven. De Gever Zelf wacht op ons. Bid maar gewoon, zoek Hemzelf. Zeg maar eenvoudig: papa. 


3. Nederlands Dagblad - 9 februari 2007

Ik zeg PAPA.

Recensie door Roel Sikkema

Hoe vaak komt het niet voor dat geliefden overlijden, nadat er aanhoudend voor herstel is gebeden? Dat is vooral schrijnend als het om kinderen gaat. Dat mensen in zo'n situatie niet meer kunnen bidden, is begrijpelijk. De bekende Amerikaanse christenpsycholoog Larry Crabb kent dat dilemma ook. Toch kan het ook anders. Want wat is bidden eigenlijk? In zijn eigen leven stond het smeekgebed centraal, schrijft Crabb. Maar hij heeft geleerd dat in de eerste plaats de relatie tot God als hemelse Vader centraal moet staan.

Gebed moet allereerst een relatiegebed zijn. Pas daarna komen andere elementen, zoals aanbidding, voorbede en smekingen aan de orde. Crabb ontwikkelde daartoe het PAPA gebed. Dat verwijst niet alleen naar de relatie met God de Vader, maar ook naar de vier principes: presentatie, aandacht, puurheid en aankomst. In een aantal leesbare hoofdstukken, met de voor een Amerikaanse schrijver onvermijdelijke anekdotes, legt hij uit hoe hij deze nieuwe manier van bidden zelf heeft moeten leren. Het boek wordt afgesloten met een 'eenvoudig vierdagenplan', waarmee het PAPA gebed in de praktijk kan worden gebracht. Een boek dat tot nadenken stemt en mensen kan helpen in hun gebedsleven.

StudieboekenStudieboeken

2. Oogst - 1 februari 2007

Ik zeg papa

Recensie door P.A. Siebesma

Larry Crabb is vooral bekend als auteur van boeken over pastorale onderwerpen. Dit is zijn eerste boek over het gebed en wel over wat hij noemt het PAPA gebed.

Voordat ik aan dit boek begon, vroeg ik me af of hij hierin niet te zeer de 'softe' kant van God zou benadrukken ten koste van Zijn heiligheid en luister. Dit is echter niet het geval. Integendeel, hij levert kritiek op die vorm van christendom, waarin succes centraal staat en die de mens in het middelpunt zet in plaats van God.

Het PAPA gebed is een relationeel gebed, waarin bidden niet dient om maar alles van God gedaan te krijgen, maar om een inniger relatie met Hem te krijgen en Hem beter te leren kennen. Nu is dat aspect van gebed niet nieuw.

Wat wel nieuw is, is de zeer praktische wijze waarop de auteur dit beschrijft en aangeeft hoe je tot deze vorm van gebed kunt komen, o.a. door middel van een eenvoudig vierdagenplan. Dat klinkt misschien erg Amerikaans, maar ik heb het idee, dat dit toch heel goed kan werken bij christenen voor wie gebed routine is of die het als saai ervaren.

Van harte aanbevolen!

Kijk ok op www.medema.nl...

 1. Camagazine - 31 december 2006

Recensie door Corina de Vos

Wéér een boekje over bidden – en er zijn er al zoveel. Toch biedt 'Ik zeg PAPA' van Larry Crabb nieuwe perspectieven voor het gebedsleven. Aan het begin van het boekje stelt de schrijver een aantal vragen. Vraagt u zich wel eens af of God u hoort? Vindt u bidden saai? Veel christenen begrijpen niet waarom God hun gebed niet altijd verhoort, terwijl Jezus zei: ‘Alles wat je de Vader vraagt in Mijn naam, zal Hij je geven.’

Volgens Larry Crabb leggen christenen veel te veel hun verlanglijstje voor aan God. Maar het belangrijkste doel van het gebed is God leren kennen, dichter bij Hem komen. Daarom moet je volgens hem eerst vragen naar God en dan pas van God.

De thema’s in het boek: Presentate, Aandacht, Puurheid en Aankomst. De eerste letters van de thema's vormen samen het woord 'papa'.

Aan de hand van een schema legt de auteur uit hoe het zogeheten PAPA-gebed moet worden gebeden. Met het woord 'papa' verwijst hij daarnaast op de vertrouwelijke relatie tussen vader en kind. 'Ik zeg PAPA' is een duidelijk en leerzaam boek dat gemakkelijk leest. Dit komt vooral door de interessante voorbeelden die de schrijver regelmatig geeft. Zo vertelt Crabb hoe zijn zoontje in paniek raakte, toen ze eens samen verstoppertje speelden en hij zijn vader niet kon vinden. ‘Hij dacht er op dat moment niet aan dat ik beloofd had om met hem naar de speelgoedwinkel te gaan. Op dat moment wilde hij alleen bij mij zijn.’

Zo moet het volgens Crabb bij bidden ook zijn. De bidder moet eerst een relatie met God hebben, zodat hij God 'papa' kan noemen en daarna mag hij pas met zijn wensenlijstje op de proppen komen.

Aan het eind van het boek staat een eenvoudig vierdagenplan waarmee de lezers het PAPA-gebed gemakkelijk kunnen leren bidden. Met één kanttekening, die Crabb trouwens zelf plaatst: zie het PAPA-gebed vooral niet als goocheltruc waarmee je God kunt 'verleiden'.www.vergadering.nu