www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


De vreemdeling op de weg naar Emmaüs
John R. Cross
Uitgave Grace Publishing House, Veenendaal
360 pag., € 15,00
ISBN 9789077669549
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Het is wel ‘het meest verkeerd begrepen boek uit de geschiedenis’ genoemd.
Uit naam ervan zijn in het verleden oorlogen gevoerd. Politici hebben er beleid op gemaakt, maar dit beleid ook weer veranderd. Theologen hebben het verdedigd en gehoond. Sceptici hebben dit boek op de korrel genomen. En misschien heeft al het ‘gedoe’ rond de Bijbel ook u wel eens versteld doen staan. De vraag blijft: “Wat zegt de Bijbel nu eigenlijk echt?”
U hebt nu een boek in handen dat de grote Bijbelse thema’s duidelijk en logisch uitlegt. In plaats van zich op één onderdeel te focussen – en dan het geheel te missen – verbindt de auteur de gehele tekst chronologisch tot een groot universeel drama en kijkt hij naar gebeurtenissen vanuit het perspectief van degenen die er bij waren toen er geschiedenis werd geschreven. Het resultaat is soms grappig, soms angstaanjagend, maar altijd in overeenstemming met de bedoeling van de tekst.
Als u dit boek uit hebt, gelooft u misschien wel in ‘het Boek’ zoals u nooit eerder hebt gedaan. Of u besluit tot het tegendeel. De objectieve benadering van de auteur laat die beslissing aan u over.
Bij dit boek hoort ook De vreemdeling op de weg naar Emmaüs – werkboek dat uitermate geschikt is voor studiekringen, catechese en middelbare scholen.
‘Hoewel ik al 30 jaar naar de kerk ging had ik nooit iets van de Bijbel begrepen. Het was niet meer dan een bundel losse verhalen. Nu past de Bijbel op een duidelijke, logische manier in elkaar. Het is gewoon ongelooflijk.’
John R. Cross werkte 23 jaar met New Tribes Mission, een zendingsorganisatie gericht op het bereiken van nieuwe stammen. Hij heeft vijf award winning video’s geregisseerd, w.o. die van "EE-TAOW!", en is auteur van vier boeken die in twaalf talen zijn vertaald. Het boek De Vreemdeling op de weg naar Emmaüs is het meest bekend. John is docent en auteur voor GOODSEED International in Canada.


Werkboek bij: De Vreemdeling op de weg naar Emmaüs
Wie was die man? Wat was zijn boodschap?
John R. Cross
88 pag., € 4.95
ISBN 9789077669587
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

De vreemdeling op de weg naar Emmaüs 
   - werkboek bij het boek: ISBN 9789077669549
2 . De Oogst / Habakuk - december 2012 - www.totheildesvolks.nl/nl/de-oogst | www.habakuk.nu

Versteld staan

Recensie door Krijn de Jong

'De Vreemdeling op de weg naar Emmaus'. De titel van het boek is goed gekozen. De schrijver, oud-zendeling John R. Cross, wil ons meenemen op reis door de Bijbel. Hij is daartoe geïnspireerd door de geschiedenis van de Emmaüsgangers.

Deze twee reizigers waren in grote verwarring. Hun hoop was de bodem ingeslagen. Jezus voegt zich bij hen. Hij verwijt Zijn traagheid van begrip. Maar daar laat Hij het niet bij. 'En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hen uit wat in de Schriften over Hem geschreven was.' Stap voor stap liep Hij met hen de Schriften door.

Wandeling door de Schriften
Stapsgewijs de Schriften doorgaan, dat is nog altijd een zinvolle methode. Nog steeds zijn er veel mensen in verwarring, nog steeds zijn er veel mensen zonder hoop.
We mogen hen uitnodigen om met ons een wandeling door de Schriften te maken. Verhaal na verhaal gaan we met hen de Bijbel door.

John Cross. die als zendeling bij New Tribes Mission werkte, wil ons daarbij met zijn boek dienstbaar zijn. Hij doet het op een eenvoudige, aangename manier: ordelijk en chronologisch. Dat heeft iets verrassends. Meestal zijn we met details bezig. Maar bezig zijn met het geheel van de Schrift is vruchtbaarder. Moeilijke onderwerpen zoals reïncarnatie en het bestaan van de hel worden niet gemeden.

Niet dwingend
Telkens laat de schrijver de Bijbel zelf aan het woord. De schrijver gelooft de Schriften, maar is zeker niet dwingend. Hij laat ruimte voor de lezer. Hij verschaft inzicht, verheldert en ordent, maar dat wil niet zeggen dat we alles gaan begrijpen. 'Als we het goed begrijpen is God, zoals Hij zich in de Bijbel openbaart, een God die ons versteld doet staan.'

Bijbelverspreiding is de eerste opdracht. Maar daarmee zijn we er nog lang niet. De Bijbel moet gelezen worden. Maar ook dan is het doel nog niet bereikt. Dat zien we bij een ander bijbels reisgezelschap: Filippus en de kamerling. 'Versta je wat je leest?' vraagt Filippus. Nee, de kamerling begrijpt het niet. 'Over wie heeft Jesaja het?' vraagt hij zich af. En dan begint ook Filippus de Schriften uit te leggen.

Dat moeten we blijven doen. Zeker in een tijd waarin de kennis van de Bijbel afneemt. Het boek 'De Vreemdeling op de weg naar Emmaüs' is daarbij een goede hulp. Bij het boek hoort een werkboek met vragen en antwoorden. Zeker geschikt voor Bijbelstudiegroepen.

Dit soort boeken hebben we nodig. Ze helpen ons bij het uitvoeren van de grote opdracht: 'onderwijs de volkeren.'


1. Uitdaging - mei 2012 - www.uitdaging.nl 

Boekrecensie door redactie Uitdaging
Wat zegt de Bijbel werkelijk?

"Dit is een boek dat iedereen moet lezen," De redactie raakt niet meer onder de indruk van dergelijke aanbevelingen van uitgevers. We horen ze te vaak. Maar als de uitgever er in volle ernst aan toevoegt: "Wij beschouwen dit boek als onze meest belangrijke publicatie", dan is het raadzaam toch even tijd te nemen voor het boek. Uitgever Jan van den Ham van Grace Publishing House blijkt geen woord teveel te hebben gezegd: Dit boek moet iedereen lezen.


Onvolkomen is ons kennen, houdt Paulus de Corinthiërs voor. Maar bij sommige mensen is het wel heel erg onvolkomen. Hun Bijbelkennis houdt niet over. Maar is dat bij anderen veel beter?

John R. Cross meent van niet. De Bijbel is niet alleen voor velen een gesloten boek, het is ook voor velen een niet-begrepen boek. Want wat zegt de Bijbel nu werkelijk?

De Bijbel is wel eens 'het meest verkeerd begrepen boek uit de geschiedenis' genoemd. Uit naam ervan zijn in het verleden oorlogen gevoerd. Politici hebben er beleid op gemaakt en net zo gemakkelijk weer veranderd. Theologen hebben het verdedigd en gehoond. Sceptici hebben het op de korrel genomen. En misschien heeft al het 'gedoe' rond de Bijbel ook u wel eens versteld doen staan. De vraag blijft echter: Wat zegt de Bijbel nu eigenlijk echt?

De Bijbel is heel veel meer dan een serie raadgevingen en een opsomming van ge- en verboden. Door de Bijbel heen loopt een dramatisch verhaal, vanaf de schepping tot in de verre toekomst.

Dat `totale plaatje' wordt door velen niet gezien, laat staan begrepen. In 'De vreemdeling op de weg naar Emmaüs' focust Cross zich daar juist op. Het is een boek dat de grote Bijbelse thema's duidelijk en logisch uitlegt. In plaats van zich op één onderdeel te focussen - en dan het geheel te missen - verbindt de auteur de gehele tekst chronologisch tot een groot universeel drama en kijkt hij naar gebeurtenissen vanuit het perspectief van degenen die erbij waren toen er geschiedenis werd geschreven. Het resultaat is soms grappig, soms angstaanjagend, maar altijd in overeenstemming met de bedoeling van de tekst.

"Als u dit boek uit hebt, gelooft u misschien wel in 'het Boek' zoals u nooit eerder hebt gedaan. Of u besluit tot het tegendeel. De objectieve benadering van de auteur laat die beslissing aan u over”, zegt Jan van der Ham van Grace Publishing House.

Bij het boek hoort ook 'De vreemdeling op de weg naar Emmaüs - werkboek', dat geschikt is voor studiekringen, catechese en middelbare scholen.

Auteur John R. Cross werkte 23 jaar met New Tribes Mission, een zendingsorganisatie gericht op het bereiken van onbereikte, inheemse stammen. Hij heeft vijf award winning video's geregisseerd, waaronder EE-TAOW!, en is auteur van vier boeken die in twaalf talen zijn vertaald. Het boek 'De Vreemdeling op de weg naar Emmaüs' is het meest bekend. Cross is docent en auteur voor Goodseed International in Canada.

www.vergadering.nu