www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Gods stem horen
Buitengewoon avontuur voor gewone mensen
Hanneke van Dam
Paperback, 144 pag., € 13,50
Uitg. Gideon
9789059990678
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Geloven is meer dan het onderschrijven van een serie leerstellingen over God en Jezus. God verlangt naar een intieme relatie met ons. Een relatie waarin we zijn aanwezigheid ervaren en zijn stem horen. En er gehoor aan geven. Is zo’n leven weggelegd voor gewone mensen? En zo ja, hoe spreekt de Schepper van hemel en aarde dan tot mij

Vanuit de Bijbel en vanuit haar eigen leven laat Hanneke van Dam in dit boek zien dat het mogelijk is. Ze legt uit waarom het van levensbelang is dat wij Gods stem verstaan. Ze toont aan hoe God spreekt en hoe we ons gehoor op zijn spreken kunnen afstemmen. Ook vertelt ze welke dingen ons kunnen hinderen in het luisteren en bovenal laat ze zien hoe we een levensstijl kunnen ontwikkelen waarin intimiteit met God een belangrijke plaats heeft.

God stem horen is een heel praktisch boek. De hoofdstukken zijn toegankelijk en kort, en de vragen aan het einde van elk hoofdstuk maken het uitermate geschikt voor persoonlijke toepassing of voor gebruik samen met anderen, bijvoorbeeld op een kring.

Je hoeft geen oudtestamentische profeet of priester te zijn, of een nieuwtestamentische apostel, om Gods stem te kunnen horen. Het is mogelijk voor jou. In deze tijd!


Hanneke van Dam (1963) vertrok in 2000 naar Mongolië, nadat ze duidelijk Gods stem daarover had gehoord. Over haar 12 jaren daar schreef ze het boek Alles opgeven en rijk worden. Hanneke trouwde in 2012 met de Engelse voorganger Hugo van Driel en woont sindsdien in Engeland.

..


2. - mei 2013 - www.uitdaging.nl 

Op avontuur

Recensie door de redactie Uitdaging

Er zijn al heel wat boeken geschreven over het spreken van God. Is dat spreken er nu nog en is het 'horen van Gods stem' ook voor gewone mensen bereikbaar? Bijzonder aan een nieuw verschenen boek over dit thema is dat het geen stevig theologisch werk is, dat de polemiek met andere uitleggingen zoekt. Gods stem horen is meer een soort verslag van een ontdekkingsreis dat de lezer zaken aanreikt, zo van: let hier eens op en: als je dit ziet, is dan niet ook ... van belang?

Schrijfster is Hanneke van Dam. Eerder schreef zij Alles opgeven en rijk worden, een verslag van haar vertrek naar en ervaringen in Mongolië waar zij twaalf jaar als zendeling werkte. Zij ging er niet zomaar naar toe, ze 'had daarover Gods stem gehoord'. Het nieuwe boek is hier een vervolg op, met als ondertitel: Buitengewoon avontuur voor gewone mensen.

Stevig
Mooi aan dit boek is dat Hanneke van Dam het verhaal dat zij wil vertellen
zorgvuldig en 'langzaam' opbouwt. Hoewel ze in het eerste hoofdstuk stevig inzet: 'Christen zijn zonder Gods stem te horen en met Hem te spreken, is als getrouwd zijn zonder met je partner te praten. Daarna volgt de zorgvuldige opbouw, van het Bijbelse spreken over 'aanwijzingen die God geeft, via een duidelijk exposé over waar jij je in jouw leven door laat leiden (is dat de Geest van God of zijn dit toch vooral allerlei menselijke zaken?) tot de vraag: Wat is dan precies het horen van de stem van God?

'Irritante storing'
Vraag bij dit alles blijft natuurlijk: Hoe weet je of iets van God komt? Of, in een vraag die tv-presentator Andries Knevel recent aan de schrijfster stelde: 'Hoe komt het dat jij wel Gods stem hoort en anderen niet?' Van Dam: 'Ik geloof dat veel mensen Gods stem horen, maar niet beseffen dat Hij het is'. Ze geeft hier een voorbeeld van, namelijk het binnenkomen, in de Tweede Wereldoorlog, van morsetekens via de radio. De ene persoon zal die tekens een 'irritante storing' vinden, een ander kent de tekens en hoort er een boodschap in. Zo ongeveer is het volgens Van Dam ook rond het horen van Gods stem: je moet 'aandachtig luisteren, (...) afstemmen op de juiste frequentie en de taal kennen, zodat het gehoorde betekenis krijgt.'

Obstakels
Hierna volgen hoofdstukken over zaken die bij dit horen van Gods stem van levensbelang zijn: het werk van de Heilige Geest; de Geestesgaven; de gemeente en vooral ook de Bijbel, het Woord van God dat volgens Van Dam 'de absolute richtlijn is waaraan we alle andere vormen van leiding moeten toetsen'. Na een opsomming van obstakels, die jou zomaar kunnen verhinderen om Gods Geest echt in je te laten werken, volgt een slotgedeelte met praktische aanwijzingen en tips om je op God te richten. Elk hoofdstukje wordt afgesloten met een paar vragen 'om over na te denken'.


1. CIP - 19 mei 2014 - www.cip.nl

Gods stem horen is niet moeilijk

Recensie door Rik Bokelman

Buitengewoon avontuur voor gewone mensen

"Je hoeft geen oudtestamentische profeet of priester te zijn of een nieuw-testamentische apostel om Gods stem te kunnen horen. Het is mogelijk voor jou." Dat zegt Hanneke van Dam naar aanleiding van haar nieuwe boek 'Gods stem verstaan'. "Het horen en verstaan van Gods stem is niet moeilijk. Jezus zei: Mijn schapen horen mijn stem. Het is dus een natuurlijk gevolg van onze relatie met God dat we Hem beginnen te horen. Hoe meer we groeien in onze relatie met Hem en ons voeden met Gods Woord, hoe meer we Hem gaan horen. Het probleem voor de meeste christenen is meer dat we vaak niet door hebben dat hetgeen we horen van God komt. Het komt vaak op een natuurlijk manier en we denken dan dat het onze eigen gedachten zijn."


Hanneke van Dam heeft zelf moeten leren om Gods stem te verstaan. "Jaren geleden las ik het boek 'Is that really You, God?', het verhaal van Loren Cunningham, de oprichter van Youth with a Mission. Ik herinner me dat dit verhaal en de getui-genissen van andere christenen me inspireerden meer te zoeken naar God en naar Hem te luisteren. Ik begon God te vragen tot me te spreken en tijd te nemen voor gebed en luisteren naar Hem. Ik bad, nam dan tijd van stilte en schreef op wat in me opkwam. Niet alles was helder voor me maar ik begon steeds meer Gods leiding te ervaren in mijn dagelijks leven. Ik kreeg in die tijd bijvoorbeeld de indruk dat ik een DTS moest gaan volgen bij Youth with a Mission en heb dat ook gedaan. Door de jaren heen is het horen van Gods stem en ervaren van zijn leiding een belangrijk deel van mijn dagelijks leven geworden. Er zijn dus talloze voorbeelden. Het kan kleine dingen betreffen, bijvoorbeeld een concrete gedachte voor een cadeautje voor iemand, dat een schot in de roos blijkt te zijn. Of iets groots zoals het feit dat ik bij mijn eerste gesprek met Hugo wist dat dit de man was waarmee ik zou gaan trouwen."

Hoe kun je als christen Gods stem verstaan? "Iedere persoon is uniek en God heeft met iedereen zijn eigen manier van communiceren. Sommige mensen krijgen beelden, anderen dromen. Anderen horen Gods stem in hun gedachten. Er zijn meerdere manieren waarop God spreekt. Het is wel heel belangrijk dat we de Bijbel als uitgangspunt en toetssteen nemen. Niet elke ingeving komt van God. Het is dus belangrijk dat we zijn woord en kennen en ons daarmee voeden."

Het is belangrijk om je te realiseren dat het horen van Gods stem "voor alle christenen is weggelegd," vertelt Hanneke. "Ik weet dat God trouwens ook spreekt tot mensen die Hem nog niet kennen of erkennen als God en dat Hij dit doet om mensen tot Hem te trekken. Om Hem continue te blijven horen is het belangrijk dat we gehoor geven aan Zijn stem. Dat moet je ook leren. Het is een groeiproces waarbij we ons soms ook vergissen of niet zeker zijn waar een bepaalde gedachte of indruk vandaan komt. In bepaalde gevallen was ik absoluut zeker van het feit dat God tot me sprak. In andere gevallen weer niet. Als je niet zeker bent, is het goed hierover te bidden en God om duidelijkheid te vragen. Het lezen van de Bijbel en het delen van je gedachten met ervaren christenen helpt je om je weg te vinden. En in sommige gevallen is het iets dat pas in loop der tijd duidelijk wordt. Wanneer je oprecht op zoek bent naar Gods wil, hoef je niet bang te zijn om fouten te maken."

Hanneke van Dam: "Het verstaan van Gods stem brengt je geloof echt tot leven en maakt het tot een persoonlijk en avontuurlijk gebeuren. God heeft ons niet gemaakt voor dode religie maar voor een levende relatie met Hem. God is geïnteresseerd in elke persoon en heeft betere plannen voor ons dan we ons kunnen voorstellen. Ik heb de indruk dat mijn geloofsleven pas echt begon toen ik besefte en ervoer dat God persoonlijk tot mij sprak. En dat voorrecht is voor elke christen weggelegd!"

www.vergadering.nu