www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

5 RECENSIES


En toch zo anders
door Bob Davies en Anita Worthen
Uitgeverij: Medema, Vaassen, 2001,
fraai uitgevoerde paperback met flappen,
9789063533786
224 pag.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Omgaan met homoseksualiteit in je familie- of vriendenkring. De schrijvers weten waar ze het over hebben. Anita heeft een zoon die praktiserend homoseksueel is, en is getrouwd met Frank Worthen, een voormalige homoseksueel. Samen hebben ze vele christenen begeleid die worstelen met homoseksuele en lesbische problemen.

5 RECENSIES


BAND DES VREDES - juni 2002 - 58-STE JAARGANG NUMMER 2
BOEKBESPREKING door Barend Verkerk

... en toch zo anders, omgaan met homoseksualiteit in je familie- of vriendenkring.
Omdat dit boek recentelijk verscheen leek het me goed om, als aanvulling.op de artikelen in de vorige Band, het in deze rubriek te vermelden. Omdat mijn vorige boekbespreking ook een boekje over het onderwerp homoseksualiteit betrof, wil ik hier niet al te uitgebreid op ingaan, maar het boek van harte aanbevelen aan diegenen die behoren tot de kring van lezers die op de omslag genoemd staan: ouders, partners, vrienden die te maken hebben gekregen met homoseksualiteit. Maar ook andere familieleden, predikanten en therapeuten die gezinnen begeleiden die met deze crisis te maken hebben, zullen geholpen zijn met dit boek.

Het is een gemakkelijk leesbaar boek, geschreven vanuit een voluit Bijbels gezichtspunt. Met veel praktijkverhalen die kunnen helpen inzicht te krijgen. Eén van de schrijvers, Anita Worthen, heeft een zoon die momenteel praktiserend homoseksueel is. De andere schrijver, Bob Davies, schrijft vanuit het perspectief van iemand die zelf in zijn eigen leven met het probleem geworsteld heeft.
Er zijn hoofdstukken gewijd aan de verschillende fasen in het omgaan met homoseksualiteit van mensen in je omgeving: de schokkende ontdekking, de emotionele verwarring, de schuldgevoelens, de openheid enz. Voor ouders, echtgenoten en vrienden zijn aparte hoofdstukken geschreven met hele praktische richtlijnen en bemoedigingen.

Een woord van troost en hoop ontbreekt tenslotte ook niet. Misschien denkt u dat het ver van u af staat, maar vrijwel iedereen krijgt er in zijn naaste omgeving mee te maken. En hoe reageren we dan, speciaal als christen. Is dit het einde van de wereld? Of is er een nieuw begin, ook als het erop lijkt dat er niets meer aan kan veranderen?
Boekrecensie uit De Oogst - juni 2002

Als homoseksualiteit dichtbij komt

Ik begrijp het niet maar ik houd van je.

De presentatie van het boek 'En toch zo anders' in de historische Engelse kerk aan de Groenburgwal in Amsterdam, had plaats tegen een sprekende achterrond. Op de achterwand van de kerk staan grote schilden met Het Onze Vader, De Twaalf Artikelen des Geloofs en de Tien Geboden. Bidden, belijden en gehoorzamen, het kwam die middag allemaal aan de orde.

Een klein aantal geïnteresseerden was samen gekomen om kennis te maken met Anita Worthen, medeauteur van het nu ook in het Nederlands verschenen boek over omgaan met homoseksualiteit in je familie- of vriendenkring.

'En toch zo anders', luidt de titel van de Nederlandse vertaling. De Engelse titel van het boek is sprekender en geeft doeltreffend aan waarover het boek handelt: 'Someone I Love is Gay'. Iemand van wie ik houd is homoseksueel. De auteurs, Bob Davies en Anita Worthen weten waar ze het over hebben.

Bob Davies schrijft vanuit het perspectief van iemand die in zijn eigen leven geworsteld heeft met homoseksualiteit en hij put uit een jarenlange ervaring in het begeleiden van honderden familieleden en vrienden van mensen met homoseksuele gevoelens. Anita Worthen heeft een zoon die praktiserend homoseksueel is. Nadat ze als alleenstaande moeder Tony opgevoed had, trouwde ze in 1984 met Frank Worthen, voormalig homoseksueel, en oprichter van 'Love in Action', een hulpverleningsorganisatie voor mensen met homoseksuele problemen.

Behalve dat het een boek van de praktijk is, is het ook een eerlijk boek. Tijden van radeloosheid bij henzelf en hun vrienden worden niet verdoezeld. 'We waren als kinderen die in het donker om ons heen tastten', herinnert een,vrouw zich de eerste tijd nadat haar echtgenoot haar verteld had van zijn gevoelens voor mannen. Er werd ook hevig aan hun geloof geschud. Anita was zo kapot dat ze overwoog haar bijbelgetrouwe geloof overboord te zetten om haar zoon te kunnen helpen. Ze wilde hoe dan ook Tony door deze crisis heen helpen. Door alle fases is ze heen gegaan, maar ze heeft uiteindelijk vastgehouden aan dat wat waar(heid) is.
Dat wil niet zeggen dat het daarmee over en uit was.

Als Anita schrijft over het vinden van de balans in de omgang met haar zoon, die sinds enkele jaren aan aids lijdt, geeft ze eerlijk toe dat ze daar niet altijd in slaagt. 'Zelfs vandaag de dag leg ik rekenschap af tegenover mijn man en vrienden.' De openheid en eerlijkheid waarmee geschreven wordt en de vele voorbeelden uit de praktijk maken het boek buitengewoon instructief en behulpzaam. Familieleden en vrienden van mensen met homoseksuele problemen mogen dit boek niet ongelezen laten.

Amerikanen praten makkelijker en openlijker over hun problemen dan de mensen aan deze kant van de Atlantische Oceaan, maar dat wil niet zeggen dat er in dit boek oplossingen gedicteerd worden. Volgens Anita is elk levensverhaal daarvoor te uniek. 'Je kunt elkaar op sporen zetten, ervaringen uitwisselen, maar iedereen moet biddend en zoekend, met God, zijn of haar eigen weg vinden'.

'En toch zo anders' is daarom geen boek met standaardoplossingen en nog minder een boek met goedkope oplossingen. Het is wel een boek waarin de liefde het wint van de radeloosheid. 'Mijn verantwoordelijkheid was het om lief te hebben, en hem een liefde te geven die zo diep was dat ze niet aangetast werd door zijn daden'. Deze onvoorwaardelijke liefde is de liefde die Christus schenkt aan hen die op Hem durven vertrouwen.

Krijn de jong

N.a.v. En toch zo anders, door Bob Davies en Anita Worthen, 224 blz.
Uitgeverij Medema, Vaassen, 2002.
Het boek is uitgegeven in samenwerking met het Bureau EHAH (Evangelische Hulp Aan Homofielen) en is ook te bestellen bij het Centraal Bureau van de Stichting Tot Heil des Volks.


CV-Koers - mei 2002

...en toch zo anders
Bob Davies en Anita Worthen

,,Ontdekken dat je kind homo is, is hartverscheurend’’, schrijven de auteurs van …en toch zo anders. Hoe ga je met zo’n ontdekking om? Bij bijbelgelovige christenen is er vaak sprake van een regelrecht rouwproces. Daarin kunnen vier fasen worden onderscheiden: shock, verzet, wanorde en reorganisatie. Nu zijn er nogal wat boeken over de vraag wat homoseksualiteit is en – van christelijke zijde – wat de Bijbel erover zegt. Maar ,,aan een boek dat hulp biedt aan mensen die proberen vat te krijgen op de homoseksualiteit van iemand die hen na staat, bestond grote behoefte.’’ Dat boek is er nu.
Anita Worthen ervaart aan den lijve waarover zij schrijft. Zij heeft een zoon die praktiserend homoseksueel is. Bovendien trouwde ze met Frank, een voormalig homoseksueel. Beiden begeleiden nu christenen die worstelen met homoseksuele en lesbische problemen.De andere auteur, Bob Davies, had soortgelijke ervaringen en is momenteel directeur van Exodus International, een Noord-Amerikaanse hulpverleningsinstelling voor homoseksuelen.
In hun boek wijden beiden niet uit over bijbelse gegevens ten aanzien van homoseksualiteit. Maar hun uitgangspunt is duidelijk: ,,De Bijbel is consequent in het verbieden van seksuele activiteit buiten een levenslange heteroseksuele toewijding om.’’ Ook gaan zij nauwelijks in op de vraag of iemand homoseksualiteit kan overwinnen. Zij verwerpen het automatisme van ‘eens homoseksueel, altijd homoseksueel’, maar kennen tegelijk de weerbarstige werkelijkheid van onze gebrokenheid. Anita Worthen schrijft dat haar zoon aids opliep, ernstig verzwakt is en geen verlangen heeft zijn leven aan Christus toe te wijden.
Eerste doel van het boek is ouders, andere gezinsleden, vrienden en kerkleden te helpen bij het christelijk omgaan met iemand van wie zij houden en die homo blijkt te zijn. Vaders en moeders lopen in zo’n geval vaak met schuldgevoelens rond. ,,Geen enkele persoon heeft de macht om de homoseksualiteit van iemand anders te veroorzaken’’, is het antwoord. ,,Op zijn ergst kan een ouder-kind relatie één factor zijn in een heel complex van invloeden.’’ Vaders worden in dat verband aangemoedigd hun kinderen vooral ,,veelvuldig te bevestigen’’. Maar ook als er een direct verband bestaat…, ,,neem het aanbod van Gods vergeving toch aan!’’
De auteurs maken sterke opmerkingen over het onderscheid tussen afkeuring van gedrag en blijvende liefde voor de ander. Ze leggen uit wat het betekent degene van wie je houdt in zekere zin los te laten en over te geven aan God. Ze werken uit dat als een huwelijk niet langer draaglijk is vanwege homoseksualiteit van een van de partners, het wijs kan zijn tijdelijk uit elkaar te gaan. Zoeken van professionele hulp en werken aan verzoening zullen dan hand in hand moeten gaan: ,,God, doet U wat er ook maar nodig is om mijn zoon, man of vrouw, vriend of vriendin, tot U te trekken.’’

Bob Davies en Anita Worthen: …en toch zo anders, Uitgeverij Medema, Vaassen 2002, paperback 224 blz., € 15,95


http://www.eo.nl/home/html/pijlers-news.jsp?getNews=2475429&subName=eo.relaties

EO-website
Boekrecensie door
Eveline Last

...en toch zo anders
Omgaan met homoseksualiteit in je familie- of vriendenkring

Je dacht dat het ver van je bed was. Maar dan vertelt iemand uit je naaste omgeving dat hij of zij "anders" is. De wereld wankelt, jouw wereld. Zijn of haar wereld was al veel eerder omgevallen, maar dat wist je niet.

Hoe gaan we om met homoseksualiteit in onze vriendenkring, in onze familie of de kerk? Hoe reageren we als christenen als er zoiets gebeurt? 

De schrijvers van dit boek weten waarover ze het hebben. Annie Worthen heeft een zoon die momenteel praktiserend homofiel is. Ze is getrouwd met Frank, een voormalig homoseksueel. 

Medeauteur Bob Davies schrijft vanuit het perspectief van iemand die in zijn eigen leven geworsteld heeft met homoseksualtiteit. Beide auteurs begeleiden christenen die worstelen met homoseksuele en lesbische problemen.

Het boek is gebaseerd op de levens van echte mensen en gaat stap voor stap in op de problemen die onstaan bij het ondekken van een homosexuele gerichtheid: de ontdekking, de emotionele verwarring erna, schuldgevoelens en openheid. 

Ook aids en seksueel misbruik komen ter sprake. En: Weer hoop krijgen: er is leven na homoseksualiteit!

In "... en toch zo anders" zijn twee bijlagen gevoegd met verwijzingen naar adressen en literatuur over homoseksualiteit. Annie Worthen en Bob Davies hopen dat lezers inzicht, bemoediging en kracht zullen krijgen. 

Ze schrijven: ,,De maanden van hard werken die het schrijven van dit boek gekost hebben, zijn het meer dan waard als we je zelfs maar een kleine stap vooruit kunnen helpen, op je reis naar begrip en heelwording."


...en toch zo anders
Davies & Worthen
15,95 euro
Uitgeverij Medema
ISBN 90-6353-378-0
http://www.eo.nl/home/html/pijlers-news.jsp?getNews=2472222&subName=

EO-website
Boekrecensie 

Mijn vriend is homo
Recensie "En toch zo anders", omgaan met homoseksualiteit in familie- of vriendenkring

Je dacht dat het ver van je bed was. En dan komt je vriend of vriendin, broer of zus vertellen dat hij/zij ‘anders’ is.

Er zijn al veel christelijke boeken geschreven die gaan over ‘homoseksualiteit en wat de bijbel hierover zegt’. Het zijn boeken die niet anders dan kunnen dan homoseksualiteit veroordelen. Maar hoe ga je als christen om met familie of vrienden die op een dag vertellen dat ze homoseksuele gevoelens hebben?

Anita Worthen, samen met Bob Davies, schrijver van het boek ‘en toch zo anders’ is moeder van een zoon (Tony) die op een dag thuiskomt en vertelt dat hij verkering heeft met een man. Ze vertelt in het boek hoe zij als moeder en christen hier mee om gaat. 

De schrijvers van dit boek leggen zich niet neer bij feit dat iemand zich ‘homoseksueel’ noemt. "De wortels van homoseksualiteit zijn grotendeels emotioneel en draaien om zaken als afgunst, afwijzing en misleiding," staat er op bladzijde 180. Zij zijn er van overtuigd dat iemand van zijn homoseksualiteit af kan komen, als het emotioneel weer ok is.

De schrijvers geloven dat God de emotionele wonden kan genezen. Anita en Bob Davies vertellen zonder enige terughoudendheid een groot aantal waargebeurde verhalen over de ‘genezing’ van homoseksualiteit. 

De schrijvers geloven ook dat Hij je kan helpen bij het omgaan met homoseksuele vrienden en/of familieleden. De verhalen in het boek kunnen je helpen om op een relaxte, eerlijke, niet-veroordelende, bijbelse manier om te gaan met je homoseksuele naaste.

Dit boek is een keuze. Je kiest voor de visie van deze twee therapeuten, een visie die homoseksualiteit als zonde ziet, en gelooft in ‘genezing’ van hiervan. Aan de ene kant een scherp boek dat homoseksualiteit afwijst, aan de andere kant een revolutionair mild en begripvol boek voor mensen met homoseksuele gevoelens.

Het boek kan ouders, vrienden, familie helpen inzien welke sociaal-emotionele worsteling iemand met homoseksuele gevoelens ondergaat. Dit boek zou je ook aan je ouders of vrienden kunnen geven als je hen wil vertellen dat je homoseksuele gevoelens hebt. Het boek helpt mensen begrijpen, en accepteren.

"En toch zo anders" – Bob Davies en Anita
Uitgeverij Telos/ Medema
Prijs 15,95 Euro


www.vergadering.nu