www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De gave van profetie
Opbouwen, troosten en bemoedigen
Jack Deere
Uitgeverij Inside Out Publishers, Amersfoort 2008
9789077992074
148 blz., € 14,95.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van de profetie. Dat is wat Paulus gebiedt in 1 Korintiërs 14:1. Doen wij christenen dat ook in de praktijk? Mogen we inderdaad streven naar de gave van profetie? Of is dat gevaarlijk? Op deze vragen geeft Jack Deere heldere en Bijbels onderbouwde antwoorden. Deere vertelt over zijn eigen wantrouwen ten opzichte van profeten en over zijn persoonlijke ervaringen met profeten. Hij laat zien welke rol profetie in zijn leven is gaan spelen en geeft veel voorbeelden uit de praktijk. Dit boek levert een belangrijke bijdrage aan het gezond functioneren van deze onmisbare gave voor de gemeente. Voor wie een stap verder wil gaan en zelf de gave in praktijk wil gebruiken geeft het boek Bijbelse richtlijnen. 

Jack Deere is voorganger van de Wellspring Church (Fort Worth, Texas), voormalig professor Oude Testament aan het Dallas Theological Seminary. Hij is auteur van de wereldwijde bestsellers Surprised by the Power of the Spirit en Surprised by the Voice of God.

1. CV-Koers - oktober 2008


De gave van profetie


Recensie door Bram Neerhof


Israël, eindtijd, Jesaja – goede kans dat deze begrippen bovenkomen als de gemiddelde kerkbezoeker de vraag krijgt waar hij aan denkt bij het begrip 'profetie'. `Opbouwen, troosten en bemoedigen', dat is de ondertitel die de uitgever heeft meegegeven aan de Nederlandse vertaling van The Gift of Prophecy van Jack Deere, voormalig hoogleraar Oude Testament aan het Dallas Theological Seminary. En dat past inderdaad erg goed bij de inhoud.


Waar wij bij profeteren wellicht snel aan toekomstvoorspellingen of oordeel denken, maakt Deere vanuit de Schrift én vanuit zijn eigen ervaring duidelijk dat Jezus de gave van profetie aan zijn lichaam geeft om elkaar op te bouwen, om belemmeringen tot groei op te ruimen en ons in te schakelen bij de bouw van zijn Koninkrijk.


Deere vertelt over zijn eigen wantrouwen ten opzichte van profeten en over zijn persoonlijke ervaringen met profeten. Hij laat zien welke rol profetie in zijn leven is gaan spelen en geeft veel voorbeelden uit de praktijk. Maar ook zijn bijbelse onderbouwing is overtuigend. Bijvoorbeeld waar hij laat zien hoe in het Oude Testament bij profetie de nadruk lag op woorden voor grote groepen (volken), en hoe vervolgens in het Nieuwe Testament de focus verschuift naar individuen.


Profetische bediening komt dan vaker voor onder 'gewone' gemeenteleden, en minder onder gemeenteleiders. Volgens Deere is dat heel gezond omdat verwarring van profetie en gezag ongezonde verhoudingen in de hand werkt.


Dit boek is bedoeld als een praktisch handboek voor de hedendaagse profetische bediening, en dat is het ook daadwerkelijk geworden. Uiterst concreet gaat Deere in op aspecten als leren zien hoe God zich openbaart, Gods stem onderscheiden en het (zorgvuldig) doorgeven van profetische woorden.


De toon van het boek is uitnodigend; Deere is niet leerstellig en polemisch – hoewel dat laatste met dit onderwerp zeker niet moeilijk zou zijn – maar nodigt uit een leerproces aan te gaan. Deere maakt duidelijk dat dit groeiproces een leven lang doorgaat; we zijn op dit terrein allemaal beginners. Dat geeft ook ruimte om `fouten' te maken; wie een 'verkeerd' woord doorgeeft, wordt niet meteen geschaard onder de categorie 'valse profeten', maar leert opnieuw dat het werken met deze gave bescheidenheid vraagt.


Kortom, een evenwichtig, inspirerend en uitdagend boek. Een aanrader om te lezen, maar vooral ook om mee aan de slag te gaan, tot opbouw van de gemeente.

www.vergadering.nu