Hoop voor moslimjongeren
Willem van der Deijl en Herman Takken
Amsterdam: Uitg. Buijten & Schipperheijn, Motief, 2005
80 blz. Prijs 8,50
ISBN 9789058812247
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl


Ellips - maart 2006

Hoop voor moslimjongeren

Recensie door Dr. H. Bos
In de publicatiereeks 'Onderweg met moslims' is recent in samenwerking met stichting Evangelie & Moslims een boeiend nieuw deel verschenen. Van der Deijl neemt het leeuwendeel van het boek voor zijn rekening en hij doet dat op deskundige wijze. Het boek is geschreven vanuit kennis van de islamjongeren, hun leefwereld en o.a. de straatcultuur. De media schetsen maar al te vaak een somber beeld, en niet ten onrechte. Toch geeft dit boek aan welke kansen er vanuit de bijbelse visie zijn, ook voor moslimjongeren. Geen gemakkelijke opgave.

Dit boek is beslist de moeite van het lezen waard voor ieder die zich wil verdiepen in de wereld van de islam en de vragen welke motieven er schuilen achter het gedrag van moslimjongeren. Er staat nuttige algemene informatie over de islam in deze uitgave, o.a. betreffende de verschillen tussen Turkse en Marokkaanse moslims en het onderscheid tussen westerse en niet-westerse allochtonen; bovendien moet beseft worden dat niet alle allochtonen moslim zijn.

Van der Deijl weigert de moslimjongeren af te schrijven (7) als een 'verloren generatie'. Ook geeft hij heel praktische voorbeelden (53 e.v.) over de (cultuur)blokkades die een rol spelen bij evangelisatie onder moslims. Hoop bieden aan moslims vraagt om ontmoeting (59) en daar kan dit boekje zeker een goede aanzet toe geven. Van harte aanbevolen.

www.vergadering.nu