www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Levenswijsheid volgens Prediker
Bijbelstudies over levenskunst
Willem Maarten Dekker
Uitgave IZB/Ark Media
64 pagina's, € 6,95
ISBN 9789033800313
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Wim Dekker schreef acht bijbelstudies over Prediker. 
Hierin gaat hij in op Predikers pessimisme vanwege de moeite en de vergankelijkheid van het leven, maar ook op zijn vreugde over de goede dingen van het leven als gaven van God. Prediker erkent dat God de Schepper is van de wereld. 
In de bijbelstudies komen vragen aan de orde als: 'Hoe geeft het geloven in God als Schepper waarde aan het leven?' en 'Hoe kunnen we door dat geloof meer genieten en meer vreugde beleven?' 
Dr. Willem Maarten Dekker studeerde theologie in Utrecht en Tübingen. Hij is predikant van de Hervormde gemeente Mastenbroek.
 


1. - mei 2013 - www.uitdaging.nl


Levenskunst

Recensie door Heleen Dekens

Willem Maarten Dekker, schrijver van ‘Levenswijsheid volgens Prediker’, is er in geslaagd acht degelijke Bijbelstudies over Prediker samen te stellen. Na een lichtvoetige verkenning - waarbij je als lezer woorden opschrijft waaraan jij het eerste denkt als je het woord 'tijd' hoort - wordt steeds een gedeelte uit Prediker uitgelegd. Vervolgens word je als lezer aan het werk gezet...

In het boek Levenswijsheid volgens Prediker staan heel wat verwerkingsvragen. Daarin gaat het vooral over wat er in de Bijbeltekst staat; tegelijk krijg je de opdracht mee om verschillende Bijbelverzen en -boeken met elkaar te vergelijken. Een enkele keer wordt de vertaalslag naar het alledaagse leven gemaakt. Maar nogal eens blijven de vragen te weinig persoonlijk of confronterend.

Even stil zijn
Vooral daardoor kun je je afvragen of de ondertitel van het boek (Bijbelstudies over levenskunst) wel zo geslaagd is. De schrijver wil de lezer helpen bij het vinden van een 'gelovige levenskunst'. Maar door de uitleg en de weinig persoonlijke verwerkingsvragen wordt het de lezer niet makkelijk gemaakt om zelf na te denken over wat de tekst hem of haar zegt. En is dat niet levenskunst: zelf vragen, ontdekken, verwonderen en leren? Het gedicht aan het einde van elke Bijbelstudie is daarentegen een verademing. Hier mag je even stil zijn, hier mag je ontdekken of jij vergelijkingen ziet met andere gedichten, hier mag je jouw eigen vragen stellen.

www.vergadering.nu