www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Mag je echt niet scheiden?
over echtbreuk, scheiden, echtscheiden en hertrouwen
Drs. J.A. (Koos) van Delden
Uitgave Buijten & Schipperheijn
80 pag., € 11,90
ISBN 9789058816672
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Hoe kun je voorkomen dat huwelijksproblemen uitlopen op een scheiding? En als het toch zover komt, hoe staan we daar dan tegenover? Mag je hertrouwen? Wat kun je doen als omstander?
Koos van Delden constateert dat door onjuiste interpretaties van bijbelteksten soms groot onrecht wordt gedaan aan mensen die met huwelijksproblemen kampen. Daarom onderzoekt hij opnieuw bijbelteksten over echtbreuk, echtscheiding en hertrouwen. Wat dan opvalt, is dat God heel praktische en heldere richtlijnen geeft, die getuigen van wijsheid en inzicht in onze onvolkomenheden.


1. - september 2012 - www.uitdaging.nl 

Mag scheiden echt niet?

Recensie door de redactie Uitdaging

Onjuiste Bijbelvertalingen en onjuiste interpretaties van wat er werkelijk staat, veroorzaken groot onrecht voor mensen me huwelijksproblemen. De Bijbel zegt iets anders over echtscheiding en hertrouwen dan ons gewoonlijk wordt geleerd.
God verbiedt de echtbreuk, maar staat de echtscheiding toe. Hij geeft vervolgens in de Bijbel geen voorschriften hoe het verder moet na een echtscheiding.

Dat betoogt drs. Koos van Delden, docent aan de Evangelische Hogeschool, in een klein boekje (slechts 80 pagina's) met een opvallende inhoud. Van Delden gaat na wat de Schrift zegt over huwelijk en echtscheiding, maar gaat verder dan dat. Zaken als 'hoe bouw je aan een huwelijk' en `vergeven' komen er ook in aan de orde.

Geen lange theologische beschouwingen, maar in begrijpelijke taal en to the point - zo behandelt Van Delden het onderwerp en het is juist die nuchtere toon die van dit boekje iets bijzonders maakt. Van Delden heeft geen stortvloed aan woorden nodig, probeert een punt niet twee of drie keer te scoren, maar laat vooral de Bijbel spreken. Daarbij komt hij tot conclusies die op z'n minst verrassend zijn.


Voor veel christenen is het simpel: Scheiden mag niet. En als je dan toch gescheiden bent, is hertrouwen bepaald geen vanzelfsprekende zaak. Hertrouwen is alleen toegestaan indien je partner is overleden. In alle andere gevallen kleven er op z'n minst ernstige restricties aan.

Voor Van Delden ligt het allemaal heel wat genuanceerder. Hij merkt op dat veel Bijbelvertalingen op dit punt een steekje laten vallen en dat er bovendien verwarring heerst over twee verschillende termen: echtbreuk en echtscheiding.

De echtbreuk, betoogt Van Delden, gaat aan de echtscheiding vooraf. "Echtscheiding is een gevolg van echtbreuk. Het kwaad zit niet in de echtscheiding maar in de breuk die al eerder is ontstaan.'

De onjuiste Bijbelvertalingen op dit punt en de foute interpretatie van wat de Schrift werkelijk zegt, veroorzaken veel leed. Niet zelden wordt dat leed "ongewild, onbewust of onnodig" groter gemaakt. "En dat leed is al zo groot.”

Van Delden schreef het boekje om drie redenen: bezorgdheid, bewogenheid en verontwaardiging. Over die bezorgdheid merkt hij op: "Het is tegenwoordig niet moeilijk meer om te scheiden. Wordt daardoor nog wel op tijd al het mogelijke gedaan om een breuk in de relatie te voorkomen? Richt je niet op het voorkomen van een scheiding, richt je op het voorkomen van een breuk!"

De bewogenheid van Van Delden zit hem in het feit dat hij ziet hoeveel lijden er aan een echtscheiding vooraf gaat. "Daarvoor is vaak te weinig begrip van anderen. Er wordt soms veel te snel geoordeeld in situaties van onvermogen of overmacht."

En dan is er verontwaardiging. "Ik merk dat door onjuiste interpretaties van Bijbelteksten soms groot onrecht gedaan wordt aan mensen. De ellende van een echtscheiding wordt dan vergroot door een traditionele opvatting die geen recht doet aan de Bijbel.'

Die traditionele opvatting luidt dat, ook als de liefde verkild is, je elkaar levenslang trouw moet blijven. "Echtscheiding maakt je tot een echtbreker. Met iemand die gescheiden is, mag je niet hertrouwen, omdat je anders medeplichtig wordt aan echtbreuk”, vat Van Delden samen.

De traditie zit ons op dit terrein soms stevig in de weg. "Veel mensen geven hun mening zonder dat ze er goed over hebben nagedacht. Ze hebben allerlei ondoordachte opvattingen over mensen die scheiden of hertrouwen. Daarmee laten ze zich maar al te vaak leiden door wat anderen zeggen.'

Overboord daarmee. Kom tot een eigen, afgewogen, persoonlijke opvatting. "Je moet bereid zijn vaste overtuigingen overboord te zetten en openstaan voor wat de Bijbel er nu echt over zegt."

Daarbij komt ook, merkt Van Delden op, dat veel christen uitgaan van de normen en waarden van deze tijd. Op grond hiervan passen ze de Bijbel aan of wijzen hem af. "Daarmee maken ze de Bijbel ondergeschikt aan hun eigen wijsheid. Zo maken ze een god die naar hun zin is, een god naar eigen beeld.”

Maar Gods Woord is normatief. "Fundamenteel is dat we uitgaan van het gezag van de Bijbel.” De Bijbel heeft dus het hoogste gezag. "Maar dat geldt niet voor uit hun verband gehaalde teksten. Je moet de Bijbel zo lezen en interpreteren dat je het geheel ervan mee laat wegen. Anders kom je tot wat Paulus noemt `eigenmachtige uitleg'." Het is vooral daartegen dat het boekje waarschuwt.

www.vergadering.nu