www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Vergeven
Nancy Leigh DeMoss
Medema, 208 pag.
€ 14,95, ISBN 9789063535179
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Nancy Leigh DeMoss laat ons zien hoe hoog vergeving op Gods agenda staat.
Met Vergeven heeft Nancy Leigh DeMoss een indrukwekkend boek geschreven: confronterend, bijbels, praktisch – en heel vertroostend. Het doet een dringend beroep op ons te doen wat God zo graag wil: elkaar vergeven, zoals wijzelf ook vergeving ontvangen hebben. Anderen vergeven hoeft gelukkig niet in eigen kracht. God komt ons hierin tegemoet. Als je een ander wilt vergeven, heb je namelijk net zoveel genade nodig als om zelf vergeving te ontvangen.
God suggereert niet dat wat er in ons leven is gebeurd, niet van belang is. Als iemand jou op de een of andere manier gekwetst of mishandeld heeft, zegt Hij niet dat je het gewoon maar van je af moet schudden, je moet beheersen, volwassen moet worden en verder moet gaan met je leven. Maar Hij wil deze pijnlijke ervaringen wel gebruiken voor onze geestelijke training. Ze maken deel uit van zijn plan om ons te vormen naar het beeld van Jezus, zodat Hij verheerlijkt kan worden door ons leven.
En wanneer we gekwetst worden, hoe erg of hoe diep ook: God geeft genade en helpt ons om te gaan met de pijn, en de dader te vergeven.

Uit de inhoud:
wat is vergeven – en wat niet?
vergeven: waarom? hoe?
Gods standpunt
de gevolgen van vergeven tegenover niet (willen of kunnen) vergeven
aangrijpende levensverhalen over wat vergevingsgezindheid kan uitwerken
een confronterende blik in de spiegel
vergevingsgezindheid oefenen: de les van verdraagzaamheid
en wat als je jezelf niet kunt vergeven?


2. CV-Koers - mei 2008


Vergeven

Recensie door Marleen Ramaker

Nancy Leigh DeMoss schreef vanuit haar persoonlijke ervaring een helder boek over de bijbelse opdracht om elkaar te vergeven. Ze gaat op veelgestelde, moeilijke vragen in als: Hoe kan ik vergeven als er sprake is van groot onrecht en verwoestende ervaringen? Wat zegt Gods Woord hierover?" God suggereert niet dat wat er in ons leven is gebeurd niet van belang is", schrijft ze. "Als iemand jou op de een of andere manier gekwetst of mishandeld heeft, zegt Hij niet dat je het gewoon maar van je af moet schudden, je moet beheersen, volwassen moet worden en verder moet gaan met je leven.”

Tegelijk benadrukt DeMoss dat God wil dat je pijnlijke situaties leert verwerken met Hem die van alles op de hoogte is en rechtvaardig is. Hij kan de kracht tot vergevingsgezindheid geven. Zijn genade is ertoe in staat.

Maar verwerking vraagt tijd, evenals de keuze om in het eerlijke vraaggesprek met God niet eisend te worden, alsof God ons verantwoording heeft af te leggen. In Gods Woord lees je hoe Hij in zijn ondoorgrondelijke wijsheid moeilijke situaties kan gebruiken ten goede. Volgens de schrijfster kan "onbeteugelde boosheid jegens God" voortkomen uit een verkeerde beeldvorming van Hem. Ook kan het een gevolg zijn van niet uitgekomen dromen, die maken dat je denkt dat Hij je negeert en geen enkele interesse toont. Zij citeert daarbij Jesaja 63:9 waaruit blijkt dat God lijdt onder de gevolgen van verkeerde keuzen van zijn volk. "Wanneer je zijn hart leert kennen en vertrouwen, zul je in staat zijn het kruis onder ogen te zien zoals Christus dit onder ogen zag vanuit de achtervolgende schaduw van Getsemane en zul je nog steeds zeggen, zelfs door de tranen heen:'Niet mijn wil, maar uw wil geschiede.`
Een boek dat recht doet aan vragen en wijst naar wegen van hoop en vrijheid.


1. Uitdaging - februari 2008

“Vind rust door je grootste vijand te vergeven"
De bevrijdende kracht van vergeving

Vergeven is iets wat we herhaaldelijk moeten doen. Iemand doet onaardig, kwetst of zorgt zelfs voor gruwelijke pijn. Vooral bij grote zaken is het moeilijk te vergeven. De boodschap van Nancy Leigh DeMoss in dit mooi opgebouwde boek is om dat toch te doen. Om de bitterheid niet door te laten sudderen in je leven én om de relatie met degene die jou gekwetst heeft te herstellen.

Recensie door Rianne van der Molen
De Nederlandse christelijke Jood Ernest Cassutto miste, waarschijnlijk met de hulp van het verzet, het laatste transport van de Joden naar Duitsland. Hij kwam terecht in de gevangenis van Rotterdam, terwijl zijn verloofde Hetty verdween richting de gaskamers van Auschwitz. In de cel voelde hij dat Jezus naar hem toe kwam. Die vroeg hem: 'Kun je de Duitsers vergeven, Ernie?' Cassutto kon het zelf niet, maar wilde het met de hulp van God wel proberen. Vanaf dat moment vielen langzaam de ketenen van woede, haat en bitterheid van hem af. Ernest zat nog steeds in de gevangenis, maar voelde zich vrij. Vlak na de oorlog kreeg hij een telefoontje. De boosaardige commandant van zijn gevangenis was stervende en wilde dat Ernie hem kwam opzoeken. Die worstelde met het verzoek, maar ging wel. Hij zag zijn wrede heerser doodziek op bed liggen en hoorde een stem: Ga naar hem toe en kus hem. Ernest twijfelde, maar ging. Toen hij zijn oude vijand kuste, barstte die in tranen uit. Het moment zorgde ervoor dat Ernie de gevangenbewaarder naar Jezus kon leiden.

Dit indrukwekkende verhaal is een van de voorbeelden van vergeving die DeMoss aanhaalt. Het is een sterk voorbeeld, want hier wordt duidelijk dat vergeving krijgen niet enkel is voorbehouden aan mensen die zelf om vergeving vragen. De persoon die vergeving geeft wordt ook verlost van de ellende die een ander heeft veroorzaakt. Het zorgt ervoor dat zijn of haar daden je leven niet blijvend verbitteren.

Daarmee is niet gezegd dat het simpel is om een persoon zonder spijt te vergeven. Dat benadrukt de schrijfster regelmatig. Via hartverscheurende voorbeelden laat ze wel zien dat het noodzakelijk is. Ze vertelt over de vrouw die haar dochter geraakt zag worden door een verdwaalde kogel, het stel dat ontvoerd werd op de Filippijnen en de vrouw wier man een minnares bleef houden. De verhalen zijn extreem, maar maken wel duidelijk hoe belangrijk dat kleine woordje 'vergeven' is. Zelfs al lijkt een actie van een ander onvergeeflijk.

DeMoss laat merken dat geen zonde te groot is om te vergeven. In het eerste deel van haar boek lijkt dat nog wat naï ef. Het klinkt zelfs overdreven om mensen van lukraak moorden of aanranden te willen vergeven. Naarmate haar boek vordert wordt duidelijk dat vooral het slachtoffer baat heeft bij vergeving van de dader. Oude wrok kan immers nieuwe contacten gemakkelijk verpesten. Wel geeft de schrijfster toe soms ook liever wraak te willen. Zij ziet het vergevingsproces net als de meeste mensen als een worsteling, wat haar schrijven echter en eerlijker maakt. Wel wil ze de strijd steeds aangaan en ze richt zich daarbij op wat Jezus voor ons deed. Hij vergaf zelfs vastgenageld aan het kruis zijn vijanden. Terwijl Zijn daad van groot formaat was, gaat het hier net zo vaak om het vergeven van kleine dingen. Stekeligheden kunnen wortel schieten in het hart en zorgen voor verbitterde gevoelens over anderen. In veel gevallen is dat niet eens vervelend voor die ander, want soms hoeft hij of zij daar niets van te merken. Veel erger is het voor jezelf. Die gevoelens zorgen voor een grote knoop, waardoor je niet vrij kunt leven. DeMoss maakt duidelijk dat je het in deze gevallen niet alleen hoeft te doen. Met Bijbelteksten laat ze zien dat velen ons zijn voorgegaan.

Dit vlot geschreven, simpel opgebouwde boek kan daar zeker bij helpen. DeMoss' schrijfstijl lijkt vooral op vrouwen gericht, al zullen ook mannen baat hebben bij deze woorden. De schrijfster biedt namelijk handvatten en stelt haar lezers aan het einde van ieder hoofdstuk persoonlijke vragen. Ze confronteert en neemt ze via overzichtelijke hoofdstukken bij de hand door het proces. Lezers worden geprikkeld om te zoeken naar de eigen pijn in hun leven. Wanneer ze die erkennen en op tafel leggen kan het proces tot vergeving beginnen. Zodat we elkaar volledig kunnen vergeven, net als God ons vergeven heeft.

www.vergadering.nu