www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Het Mysterie van de Opname
De onthulling van dit mysterie kan elk ogenblik plaatsvinden
Jaap Dieleman
232 pagina's
ISBN: 9789073982291
Prijs: Ä 15,-
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

'De Opname', een van de meest bijzondere mysteries in de Bijbel! Beloofd de Bijbel echt dat de gelovigen in een ondeelbaar ogenblik worden weggevoerd naar de hemel, of is het een dwaling van de hoogste orde? Door de grote hoeveelheid aan theorieŽn en denkbeelden omtrent dit mysterie, worden velen heen en weer geslingerd en weten ze niet meer wat men wťl of niet zou moeten geloven. Jaap Dieleman neemt u in dit boek mee op een speurtocht in Gods Woord om uw ogen te openen voor het mysterie van de opname. Deze Ďopnameí is de gezegende hoop van allen die Jezus tot hun heil verwachten. Het is geen hersenspinsel, maar een goddelijke belofte, dat er een generatie komt, die de dood niet meer zal zien, maar in een ondeelbaar ogenblik getransformeerd wordt, een onsterfelijk lichaam krijgt, en weggevoerd wordt naar de Heer om voortaan voor altijd bij Hem te zijn. Wist u dat wij de generatie zijn die dit zal meemaken? En daarom zeggen wij: Kom Here Jezus kom! En dan antwoordt Hij: ďZie, Ik kom spoedig!Ē Een indringend en actueel boek voor iedereen die houvast zoekt in deze onzekere tijden.

Inhoud en Aanbevelingen, zie onder...

24-4-2017 CIP: Jaap Dieleman over Het Mysterie van de Opname (interview)...

..


1. Leen de Zwart / Facebook - 11 februari 2017 -

De weg omhoog... Het mysterie van de Opname...

Recensie door Leen de Zwart


Het boek wil de gelovige helpen om uit te zien naar de hereniging met Jezus in de lucht.
Maar Jezus komt bovenal als de Bruidegom om Zijn Bruid - de Gemeente - te ontmoeten, te huwen en mee te nemen naar de Bruiloft.

Zoals verwacht in dit boek uitvoerige Bijbelse verwijzingen die alleszins de Bijbelse Opname rechtvaardigen. Werd aanvankelijk door criticasters geopperd dat de Opname een 18e eeuwse 'uitvinding' was... Jaap bewijst vanuit het Oude Testament dat er ook toen kennis was over Opnames zoals o.a. bij Henoch en Elia.

Maar ook het Nieuwe Testament kent bepaalde Opnames zoals bij Paulus en Filippus, en natuurlijk Jezus Zelf. Het wekt verwachting en doet uitzien...

Uitermate boeiend en interessant boek, maar bovenal Bijbels gefundeerd.
De Opname - een verborgenheid/geheimenis in het Oude Testament, maar later door de apostel Paulus van Godswege aan de Gemeente geopenbaard.

Ik zie het boek als een uitnodiging voor de gelovige om - zoals het betreden van een trap die omhoog leidt en er gaandeweg meer zicht komt op dat wat 'van boven' is - meer zicht en licht komt op de komende Opname van de Gemeente te krijgen. Het wekt verwachting en schenkt hoop !

De trapleuningen aan beide zijden van deze trap dienen gezien te worden als Bijbelse profetische waarheden en bevestigingen om de lezer uit te nodigen om hogerop te komen in Gods realiteit van de Opname! Gaandeweg omhoog krijg je werkelijk meer zicht vanuit breder geestelijk perspektief. En ga je de Bijbelse profetieŽn 'verstaan'... Geen 'natte-vinger-werk' of ' menselijke stellige verklaringen' maar gedegen Bijbels verklaarde uitleg. Ik zou bijna m'n koffers klaarzetten... ;)

Een uitnodigend boek dat je meeneemt in Gods weg omhoog !
Om Jezus niet alleen te verwachten maar ook om je voor te bereiden Hem te gaan ontmoeten... samen met alle heiligen die zo duur gekocht zijn met het Kostbaar Bloed van onze Heiland !

Al met al: Een adembenemend boek ! Bedankt Jaap !
 De eerste pagina's van dit boek 
(pag. 7 t/m 12):

Inhoud
Aanbevelingen 9
Inleiding 13
1 Waar staat het in Gods Woord? 23
2 Opnames in de Bijbel 31
3 Gods mysteries 49
4 Leven in verwachting 65
5 De grote ontsnapping 79
6 De toorn van het Lam 91
7 Wanneer gaat het gebeuren? 109
8 Ben le er klaar voor? 119
9 Het grote feestmaal 141
10 De bruidsverwachting 161
11 Hoe zouden wij dan Leven? 171
12 Vragen en antwoorden 189
Over Stichting de Heilbode 227
Uitgaven van St. de Heilbode 229


Aanbevelingen

In dit prachtige boek vermaant en troost Jaap Dieleman ons met een boodschap van hoop, zoals die in weinig of geen kerken meer gepredikt wordt. De inzichten die de Heer hem over de Opname van de Gemeente gegeven heeft, zullen u verkwikken en uw geloof enorm versterken. Absoluut een aanrader!
John Howard - Hoofdredacteur Charisma Nederland

Jezus komt terug! Alle oog zal Hem zien en Hij komt als Zoon des Mensen op de wolken zoals voorzegd. Op de voor hem zo unieke wijze heeft Jaap deze aloude waarheden pakkend neergepend, zonder het bij theorie alleen te houden. Moge je gegrepen worden door de verwachting van de Opname en de wederkomst zoals de apostelen en profeten en eerste gemeente die hadden, zodat je je leven vandaag zult inrichten met die blik op de toekomst.
Stef Schagen Ė voorganger C.G. 'De Weg', Heerenveen

ĎHet Mysterie van de Opname' van de bekende schrijver, leraar/apostel, zendeling en kunstenaar Jaap Dieleman is een absolute MUST voor iedere Christen om te lezen. De gave van profetie of de bediening als profeet behoeft niet altijd geuit te worden in een WOORD van profetie voor een persoon of voor de gemeente. DaniŽl was een man met INZICHT. De Heilige Geest gaf DaniŽl INZICHT om de droom van de koning uit te leggen. DaniŽl was een profeet met de gave van INZICHT voor het volk van God en voor Zijn Koninkrijk. Ook Jozef had INZICHT door de Geest van God om aan Farao te zeggen wat nodig was voor de komende tijd. In Genesis 41 staat het verhaal van Jozef, hoe hij aan Farao uitlegt war de komende tijd geschieden zal: zeven vette jaren en zeven magere jaren. In Genesis 41:33-36 lezen we de oplossing voor de wereld van toen door het geestelijk INZICHT wat Jozef aan Farao doorgeeft.
Dit boek over de OPNAME, geschreven door Jaap Dieleman, geeft de gelovigen INZICHT op een duidelijke bijbelse wijze. Als ik dit boek doorlees, zie ik een profetische gave van INZICHT, die in dit boek duidelijk door Jaap Dieleman tot uiting komt. Wij leven anno 2017 in spannende tijden, maar er is altijd hoop voor de wedergeboren Christen. In dit boek wordt dit prachtig beschreven. Wij vluchten niet weg, maar worden OPGENOMEN door de liefde van God.
Dit is niet voor sommige 'uitverkorenen, maar Jezus zegt tegen een ieder: "Wees bereid." Zoals Jaap in dit boek schrijft: "Verwacht Hem, Jezus komt!" Dank, Jaap, voor dit prachtige boek van Nederlandse bodem. Van harte aanbevolen!
Jaap Kooij - Zendeling-Apostel

Jaap is een man van God, een man om van te genieten. Een vader voor jonge leiders zoals ik, en voor de onaanraakbaren in India. Hij is een voorbeeld van iemand die door de jaren heen z'n vuur voor de boodschap die de Heilige Geest op z'n hart legt, nooit of te nimmer laat uitdoven. Over de boodschap in dit boek hebben we goede gesprekken gehad. Jaaps passie is echt aanstekelijk, vooral het gevoel van enorme urgentie om elk moment klaar te zijn voor de komst van Jezus. En: om zoveel mogelijk mensen te helpen de overstap te maken naar de goede kant van die
nieuwe tijd. Dit boek zal je zeker laten delen in die passie, dat gevoel van urgentie, en het zal je ook stimuleren om Gods Woord te onderzoeken. En zo is hij er weer in geslaagd om Gods profetische boodschap voor deze tijd over te brengen: Kerk, de tijd is kort! Zet alle zorgen en elke afleiding aan de kant, en ga aan het werk, vermenigvuldig je talenten, dwing iedereen binnen te komen, want Jezus heeft alles gereed gemaakt. Veel zegen bij het lezen van dit boek!
Christian Tan - voorganger LEEF! Aruba

Eindelijk..., een glashelder boek over de ĎOpname', het allergrootste 'upcoming event'. Laren we God danken dat Hij Jaap Dieleman de opdracht heeft gegeven tijd en energie te investeren in diepgaand onderzoek en de vrucht daarvan in duidelijke taal aan de lezers over te brengen. Dit boek gaat niet in de eerste plaats over onze toekomst, of over de toekomst van Israel; het boek spreekt in de eerste plaats over de toekomst van de Here Jezus Zelf. Vol passie zegt Hij in Joh. 17: "Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die in Mij geloven, om Mijn heerlijkheid te aanschouwen die Gij Mij gegeven hebt."
Ziet u Jezus' verlangen? Alleen al daarom is het boek een Ďmust' voor een ieder die Hem oprecht liefheeft. Mijn gebed is dat 'Het mysterie van de Opname' meer christenen doet uitzien naar Jezus' spoedige wederkomst.
Frank Ouweneel - Bijbelleraar en eschatoloog

Het is echt de timing van God dat dit geweldige boek van Jaap over de Opname is verschenen. De laatste jaren merk ik dat er heel verschillend over dit onderwerp wordt gedacht. Tegelijk krijg ik berichten uit het land dat er in de kerken weinig over wordt gesproken, of er wordt een beetje omheen gedraaid. Een van de belangrijkste teksten in de Bijbel waaruit we kunnen opmaken dat de Opname van de gemeente vůůr de grote verdrukking zal plaatsvinden is Openbaring 3:10. Maar nu zag ik dat de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV) er omheen draait (zoals Jaap terecht schrijft in dit boek). En in de Bijbel in Gewone Taal (BGT) is deze tekst zelfs helemaal verminkt. Geweldig is ook de uitleg die Jaap geeft over de vijf wijze en de vijf dwaze maagden in relatie tot de Opname.
Tenslotte wil ik adviseren om van dit onderwerp geen breekpunt te maken. Ik heb ook mensen in ons team van medewerkers die er anders over denken dan ik, en ik begrijp zelfs ook waarom ze van mening zijn dat de Opname pas na de grote verdrukking plaatsvindt. En dat is dan vaak gebaseerd op een enkele tekst, maar als u dit boek (biddend) leest gaat u door de gedegen uitleg van Jaap het totaalplaatje zien en dat zal u zeker verrassen, denk ik.
Bert Panhuise - voorzitter Eurospirit

www.vergadering.nu