www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De komst van de Koning der koningen
Jaap Dieleman 
uitgever Stichting De Heilbode
192 pagina's, Ä 14,95
ISBN 9789073982192
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Vernieuwde uitgave met extra hoofdstuk
Inmiddels is het boek in diverse talen vertaald en gaat het over de hele wereld. Het bevat een zeer belangrijke boodschap voor Gods kinderen voor deze tijd. In veel kerken wordt er helaas niet gesproken over de wederkomst van Jezus Christus. Hoe zullen deze gelovigen dan met verwachting uitzien naar Zijn komst. Het geloof komt immers door het horen! Daarom moeten Gods kinderen opnieuw horen over de op handen zijnde komst van de Koning der koningen. Dit boek zal uw verwachting van Jezus' komst vernieuwen, u aansporen tot levensheiliging en uw zendingsijver versterken.


1. Nederlands Dagblad - 21 april 2006 - www.nd.nl 

Een oproep tot waakzaamheid

Ik ben ervan overtuigd dat wij de laatste generatie voor de wederkomst van Jezus zijn", stelt Jaap Dieleman in De komst van de Koning der koningen.

Het mag duidelijk zijn: de schrijver schroomt niet om duidelijke taal te spreken. Volgens de gedreven evangelist is dat ook hard nodig. Eerdere voorspellingen over de wederkomst kwamen niet uit en hierdoor staan veel gelovigen sceptisch tegenover dit onderwerp. Dieleman constateert zelfs dat christenen nu amper meer durven te spreken over Jezus' wederkomst.

De schrijver pleit er niet voor om opnieuw een datum voor de wederkomst te prikken ("dat weet alleen God"), toch schrikt hij er niet voor terug om het thema concreet te behandelen. "We kunnen toch niet altijd zwijgen over dit zeer belangrijke onderwerp waar de bijbel zo veel over te zeggen heeft?" 

Daarbij belicht Dieleman het thema in de volle breedte. Hij schrijft over Gods Koninkrijk op aarde, de bruiloft van het Lam en bespreekt concreet tekenen van de eindtijd. De profetieŽn van profeten als Zacharia en DaniŽl gaan, naar de overtuiging van de schrijver, in deze tijd in vervulling.

Een apart hoofdstuk besteedt Dieleman aan wat hij noemt 'het mysterie van de opname'. Dit mysterie houdt in dat Christus zijn gemeente opneemt voor de laatste grote rampen de aarde treffen. Dieleman geeft een heldere uiteenzetting, maar om andersdenkenden te overtuigen neemt de schrijver hier tegenargumenten te weinig serieus. Van vermeende tegenstanders schetst hij enkel een karikatuur: "Hoewel velen twijfelen aan de opname - zij vinden het een sprookje, te onwerkelijk om waar te zijn - zal de Here plotseling komen voor zijn kinderen en hen wegvoeren."

Dieleman geeft daarnaast in De komst van de Koning der Koningen vrij nauwkeurige beschrijvingen van het verloop van de eindtijd en het Nieuwe Jeruzalem. Ook al zo'n discutabel punt. Ongetwijfeld zal niet iedere christen Dielemans eindtijddraaiboek met instemming doorbladeren. Ook zijn nauwkeurig getekende plattegrond van de toekomstige Godsstad roept vragen op.

Maar over een ander aspect van dit boek zullen de meningen minder uiteenlopen. Misschien is dat ook wel de belangrijkste boodschap van De komst van de Koning der koningen. Dieleman roept namelijk op tot een leven in heiligheid.

Het boek is uitgegeven door stichting De Heilbode in Vlissingen, telt 192 pagina's en kost Ä 14,95. ISBN 9073982197.

www.vergadering.nu