www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

3 RECENSIES


De misleidingsindustrie
Hoe de Nederlandse media ons dagelijks beetnemen
Els van Diggele
Uitgever: De Geus
ISBN: 9789025310127
Prijs: 10 euro
Dit boek bestellen...

Els van Diggele woonde met haar gezin in IsraŽl en het Palestijnse gebied. Op basis van wat zij zag en hoorde schreef ze het boek: De misleidingsindustrie. Over journalistieke principes en emotionele betrokkenheid.
Elke Nederlandse nieuwsconsument staat bloot aan een wijdverbreid maar lang verzwegen fenomeen: emotionele betrokkenheid van de media, met partijdigheid tot gevolg. Het veelzeggendste voorbeeld daarvan is de berichtgeving over Palestina. Vooral als het daarover gaat worden de anders zo strikt nageleefde ambachtelijke journalistieke mores en conventies bij het proces van vrije nieuwsgaring en berichtgeving overboord gezet.

Door deze activistische methode wordt het publiek al meer dan veertig jaar beetgenomen; het laat zich een onvolledig en eenzijdig journalistiek verhaal opdienen. En hoe kan het ook anders? Waarom zouden lezers, kijkers en luisteraars twijfelen aan een vertrouwd beeld dat hun decennialang is voorgehouden?

Els van Diggele zocht al geruime tijd naar bewijs voor de praktijken van deze misleidingsindustrie. Tot ze geheel onverwachts met haar neus in de boter viel, en wel op de redactie van het liberale NRC Handelsblad.

Lees ook: http://www.franklinterhorst.nl/Uit%20het%20nieuws%2009-09-2019.htm 

..


3. Ė Israelaktueel - september 2019 - www.christenenvoorisrael.nl/israel-aktueel

De misleidingsindustrie

Recensie door Ruben Ridderhof

De misleidingsindustrie is het nieuwste boek van Els van Diggele. Het is de weerslag van haar stijgende verbazing over de manier waarop de Nederlandse journalistiek omgaat met het conflict tussen Israel en de Palestijnen. Die handelwijze kenmerkt zich niet alleen door een groot gebrek aan nuance, maar ze noemt het zelfs Ďcampagnejournalistiek'.

Van Diggele erkent het recht van eenieder - ook journalisten - om er een mening op na te houden, maar wanneer onder het mom van 'onafhankelijke verslaggeving' ťťn kant van het verhaal de boventoon voert, wordt het publiek misleidt. En dat is volgens haar precies wat er op grote schaal gaande is.

Vooringenomen
De Nederlandse media hebben volgens Van Diggele, wat het lsraŽlisch-Palestijnse conflict betreft, altijd een vooringenomenheid vertoond. Vanaf de oprichting van de staat Israel in 1948 stond Nederland vierkant achter IsraŽl. De media spraken lovend over het zionisme met zijn Jaffa sinaasappeltjes en zongebruinde kibboetsniks. Maar vanaf pakweg 1970 is de stemming omgeslagen en wordt de Palestijnse kant van het verhaal haast kritiekloos overgepend. Het beeld dat zo bij de gemiddelde Nederlandse nieuwsconsument is ontstaan, is dat van de ongelijke strijd tussen het oppermachtige en bij wijle meedogenloze lsraŽl dat gedreven door een koloniaal zionisme een campagne voert om de weerloze, vreedzame Palestijnen van hun historische thuisland te verdrijven.

Misleiding
Els van Diggele benoemt in haar boekje hoe dit beeld door Nederlandse media in stand wordt gehouden. Zo haalt ze op hoe de media met grote koppen en lange items melding maakten van de dood van een Palestijnse baby bij de demonstraties langs de grens met Gaza, omgekomen door een IsraŽlische traangasgranaat. Later werd bekend dat het meisje stierf aan een aangeboren hartafwijking.

RTL Nieuws zegt in het voorjaar van 2018: "De Palestijnen vechten onder leiding van Hamas voor een einde aan de bezetting van de Gazastrook", vergetend dat lsraŽl Gaza in 2005 verliet.

Verraad
Met ruim veertig jaar van deze campagnejournalistiek is dit eenzijdige beeld zodanig bij het publiek en het journaille ingesleten dat het eerlijke verhaal bijna als ongeloofwaardig terzijde wordt geschoven. Zelden of nooit schrijven media bijvoorbeeld over hoe de Palestijnse Autoriteit de Palestijnse bevolking onderdrukt. Hoe Abbas de democratie en de rechtsgang in de Palestijnse Autoriteit vleugellam heeft gemaakt en als dictator heerst.

Niet alleen plegen media zo verraad aan hun kijkers of lezers, door een activistisch standpunt in te nemen onder het mom van onafhankelijke verslaggeving, ook verraden ze de gewone Palestijn, die gebukt gaat onder terreurregimes die door de media worden goedgepraat.

Geen Joden, geen nieuws
En ergens plegen de media ook verraad aan het Joodse volk. Want in hun streven om vermeend onrecht aan de kaak te stellen, blijken ze vreselijk selectief. Dat illustreert Van Diggele door te beschrijven hoe in lsraŽl meer correspondenten zitten dan waar ook ter wereld. De media hebben het IsraŽlisch-Palestijnse conflict verheven tot het belangrijkste conflict ter wereld, terwijl elders talloos veel meer slachtoffers vallen, zonder enige media-aandacht. No Jews, no news. En daar raakt Van Diggele de eigenlijke zere plek. Palestijnen zijn eigenlijk vooral interessant waar ze kunnen dienen om IsraŽl in een kwaad daglicht te stellen.


2. Likud.nl - 29 augustus 2019 - www.likoed.nl...

De misleidingsindustrie Ė over de mainstream media

Recensie door Redactie Likud Nederland

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour

Er is een nieuw boek uit van de historica Els van Diggele: īDe misleidingsindustrieí.
Het gaat over de structurele media-misleiding bij de berichtgeving over IsraŽl.

Haar vorige boek maakte veel indruk: ĎWe haten elkaar meer dan de Joden. Tweedracht in de Palestijnse maatschappijí. Dat boek was is gebaseerd op interviews met 200 Palestijnen.
De conclusie was dat de extremisten onder de Palestijnen al honderd jaar de dienst uitmaken. Daardoor is de samenleving in de ban van geweld, zwaar onderling verdeeld en volkomen corrupt.

De logische vervolgvraag van Els van Diggele is waarom deze en andere feiten vrijwel nooit in de media komen.
Terwijl het gaat om essentiŽle informatie die veel zou verduidelijken, zoals:

  • De Jodenhaat. Als dieptepunt noemt Van Diggele het haatbetoog van Mahmoud Abbas in 2016 in het Europees parlement, met het middeleeuwse sprookje dat de Joden de bronnen van de Palestijnen vergiftigen.
    Iets wat trouwens in geen enkel Nederlands medium werd besproken of benoemd. Net zo min dat Abbas voor de verkondiging van dit eeuwenoud antisemitisch fabeltje een staand applaus kreeg van de EuroparlementariŽrs, met D66 voorop.
  • Het Palestijnse wanbestuur, de immense corruptie, willekeur, onderdrukking van minderheden, vriendjespolitiek en onderlinge haat. Dat laatste veroorzaakt bijvoorbeeld de blokkade door Fatah van de levering van medicijnen en elektriciteit aan de Gazastrook dat door Hamas wordt beheerst.
  • De weigering om IsraŽl als Joodse staat te accepteren, waarop alle vredesbesprekingen stuk lopen.
  • De verering van geweld en Ďislamitische martelarení (plegers van zelfmoordaanslagen).

Als de media dit wel zouden weergeven, zou IsraŽl niet zo eenzijdig de schuld krijgen.
Maar de berichtgeving wordt volledig vanuit de slachtofferrol van de Palestijnen besproken.


Dit leidt voortdurend tot onjuistheden in de berichtgeving. Van Diggele geeft een aantal recente voorbeelden van de NOS en de NRC, maar geeft aan dat dit bij bijvoorbeeld VPRO en RTL niet anders is.

Met de NRC heeft Van Diggele zelf ervaring. Zij schreef voor de NRC recensies voor twee anti-IsraŽl boeken.
Haar Ė op feiten gebaseerde Ė kritiek leverde spastische reacties op van de NRC-redactie.
Dat is niet verbazingwekkend. Likoed Nederland heeft herhaaldelijk de NRC gefileerd en gewaarschuwd: ďDeze slijpsteen kan uw geest ernstige schade berokkenenĒ.
Eerder verscheen hier al het boek over van Hans Moll, na 23 jaar redacteur van de NRC te zijn geweest: ĎHoe de nuance verdween uit een kwaliteitskrantí.

Van Diggele concludeert over de NRC:.............

Lees verder...


1. Jonet.nl - 27 augustus 2019 - www.jonet.nl...

De misleidingsindustrie is een polemisch pamflet

Recensie door Awraham Meijers

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour

ĎHet zou een prestatie van formaat zijn geweest om geruime tijd in Ramallah te wonen, zoals ik gedaan heb, zonder vriendschap te sluiten met PalestijnenĎ

Historica en journalist Els van Diggele steekt onbevreesd de nek uit om via haar boekje De misleidingsindustrie, hoe Nederlandse media ons dagelijks beet nemen Ė zelf heeft ze het over Ďpamfletí Ė de Nederlandse krantenlezers, radioluisteraars en kijkers naar het NOS Journaal en actualiteitenrubrieken, nauwgezet uit te leggen hoe wij (het ignorante lezers- en kijkerspubliek) danig bij de neus worden genomen als het gaat over nieuwsvoorziening met betrekking tot het IsraŽlisch-Palestijnse conflict. Zij zegt via haar pamflet te bewijzen hoe Nederlandse media ons dagelijks beetnemen door het pro Palestijnse journaille, daarbij gesteund door journalisten en sommige historici.

Outsider
Els Van Diggele (Warmond 1967) beschrijft aan de hand van voorbeelden hoe de afgelopen decennia de Nederlandse berichtgeving over IsraŽl gekleurd zou zijn door al dan niet bewuste misvattingen, verdraaiingen en emoties, die zijn verpakt als feitelijkheden ter meerdere glorie van de Palestijnse underdog. In het pamflet benadrukt zij haar positie als buitenstaander en beweert nadrukkelijk slechts als waarnemer Ė dus outsider Ė het een en ander te analyseren. In de rol van observator sluit zij elke persoonlijke betrokkenheid uit.

Haar uitgever verwoordt het (samengevat) aldus: ĎElke nieuwsconsument staat bloot aan een wijdverbreid maar lang verzwegen fenomeen: Verregaande partijdigheid van de media met misleiding tot gevolg. Een goed voorbeeld is de berichtgeving over IsraŽl en Palestina. Kranten, radio en tv vergeten hun publiek en zetten de anders zo strikt nageleefde ambachtelijke mores probleemloos over boord (Ö) Door deze activistische methode wordt het publiek al meer dan veertig jaar beetgenomení.

Manipulatie
Curieuze redenering van de uitgever: ĎElke nieuwsconsument staat bloot aan verregaande partijdigheid van de media met misleiding als gevolgí...........

Lees verder...


www.vergadering.nu