www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

4 RECENSIES


Intiem
Gesprekken van vrouw tot vrouw
Linda Dillow & Lorraine Pintus
Medema, Vaassen
ISBN 9789063534783
343 blz. € 16,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Dit boek behandelt 21 vragen van vrouwen over seks. Gesprekken van vrouw tot vrouw. Intiem gaat over Gods gedachten over sexualiteit – en hoe we daar van mogen genieten. Intiem gaat er vanuit dat je gek bent op je echtgenoot, en dat je niets liever wilt dan dat jullie liefdesleven tot volle bloei komt. 
Waar we ook kijken, overal gaat het over seks. Toch zijn er maar weinig plekken waar je als christen-echtgenote terecht kunt voor bijbelse, eerlijke informatie over dit gevoelige onderwerp, vanuit een vrouwelijk perspectief. Omdat hieraan toch veel behoefte is, hebben wij Intiem geschreven. We zouden het liefst, onder het genot van een kop thee of koffie, samen met jou praten over je vragen en bidden voor de dingen die je bezighouden. Maar omdat dat niet mogelijk is, hebben we God gevraagd of Hij bij je wil zijn als je dit boek leest. We hebben Hem ook gevraagd of Hij je het gevoel wil geven dat je daarin niet alleen samen met Hém bent, maar ook met twee goede vriendinnen die om je geven.' wil vrouwen behulpzaam zijn zich te ontwikkelen tot een liefhebbende, sensuele echtgenote die in staat (én bereid!) is Gods mooiste geschenk voor het huwelijk op Zijn waarde te schatten.


4. Nederlands Dagblad - 30 augustus 2006

Christenvrouw kan sensueler

Recensie door Martha Aalbers

Vrouwen mogen, kunnen en moeten genieten van seks met hun man. De Amerikaanse Linda Dillow en Lorraine Pintus vertellen in hun boek 'Intiem' hoe.

Als een aardappel in bed liggen en geeuwend wachten tot 'het' weer voorbij is. Of wél genieten van seks, maar niet te veel, want dat mag vast niet van God. Dit zijn de twee dwalingen van christenvrouwen op het gebied van seksualiteit die Dillow en Pintus telkens tegenkwamen. Daarom schreven ze hun boek. Omdat er behoefte was aan 'bijbelse, eerlijke informatie over dit gevoelige onderwerp, vanuit een vrouwelijk standpunt'. (blz. 11) De auteurs bekennen geen deskundigen te zijn, maar wel de Bijbel van a tot z te hebben gelezen. Daar staat alles in wat je over seksualiteit wilt weten. Als je deze bijbelse woorden ter harte neemt, word je een echtgenote die zowel godvrezend is als opwindend voor haar man.

Gods geschenk
God heeft seks geschapen zodat de mens leven kan scheppen, maar ook om intieme eenheid te ervaren als man en vrouw. (Genesis 2:24) Ook schiep God seks om te genieten; het hele bijbelboek Hooglied spreekt ervan. Bovendien is seks er als afweermiddel tegen de verleiding (1 Korintiërs 7), en als troostmiddel, zoals David Bathseba troostte na de dood van hun kindje. De wereld heeft Gods prachtige geschenk van seks ontwijd en verziekt, constateren de auteurs. Dan valt het niet mee om binnen het huwelijk godvrezend en sensueel te zijn. Met sensueel bedoelen zij ontvankelijk voor het plezier van zintuiglijke prikkels, samen met je echtgenoot. Ze bedoelen nadrukkelijk niet de zinnelijke lusten van Galaten 5, die altijd verkeerd en niet godvrezend zijn. Alles wat God geschapen heeft, is goed. Het staat in 1 Timoteüs 4. En met alles wordt ook alles bedoeld. Ook seksualiteit. Vertederd kijkt de almachtige Schepper neer op het hete, erotische liefdesspel tussen Salomo en Sulammith uit Hooglied. Zo kijkt Hij ook naar ons als we ons laten gaan en genieten met onze man, aldus Dillow en Pintus. 'Hoe doe ik dat?', vraag je je misschien af. Kijk naar Sulammith, de bruid van Salomo, bestudeer haar en overtref haar. Hooglied beschrijft immers hun verkering, bruiloft en eerste huwelijksjaren, interpreteren de schrijfsters. De bruid van Salomo geeft respons, is avontuurlijk, ongeremd, expressief en sensueel. De metamorfose begint echter niet in de slaapkamer, maar op je knieën. Bid God dat je een sensuele minnares mag worden en dan gebeuren er ook grote dingen.

Duizend vragen
Dan volgen er natuurlijk vragen. Duizend vrouwen gaven de schrijfsters schriftelijk hun vragen en daarvan worden er 21 in het boekje behandeld. Een kleine greep. Wat doe ik als ik geen zin heb? Mijn man wil veel te vaak vrijen. Voor deze deplorabele situatie is zeker een schriftuurlijke oplossing, namelijk in 1 Korintiërs 7, menen Dillow en Pintus. Man en vrouw beiden hebben de vrijheid en de verantwoordelijkheid elkaar seksueel te bevredigen. De ander onszelf onthouden, daar geeft God ons het recht niet toe. De enige reden voor onthouding is het gebed. Alle andere redenen zijn ongeldig. Seks is dus geen vervelende verplichting, maar een verantwoordelijkheid die tegelijkertijd een voorrecht is. Maar mag ik dan nooit nee zeggen? Jawel, maar hou er rekening mee dat een man op seksueel gebied ontzettend kwetsbaar is, tekenen de auteurs hierbij aan. Zijn gevoel van mannelijkheid hangt nauw samen met zijn prestaties als minnaar. Zeg dus liefdevol: Later, of beter nog: Zal ik alleen jou bevredigen? Bid maar om zin. Als je kleine kinderen hebt en te moe bent voor seks, dan is dit echt geen excuus, zegt het boek. Je kunt niet wachten tot baby's doorslapen of naar school gaan of het huis uit zijn. Je hoeft heus niet met elkaar op vakantie om intiem te worden. Ban de kinderen 's nachts uit je slaapkamer, besteed ze eens uit, denk aan 'creatieve thuisseks' zoals vluggertjes. Zorg dat je eens lekker ruikt en er leuk uitziet, in plaats van in je oude vest en ruikend naar 'Eau de Babydoekjes', adviseren Dillow en Pintus.

'Genadeseks'
Mijn man wil niet, is ook een veelgehoord probleem. Een koude kikker als echtgenoot komt meer voor dan je denkt, maar is in tegenstelling tot het omgekeerde een taboe, antwoorden de schrijfsters. Als hij niet wil, is dat onbijbels. Je moet in gebed onderzoeken of jij soms de heilloze weg bent die er toe leidt dat je man zich van jou afkeert. Kleineer je? Speel je de baas? Ook moet je dit aankaarten bij je man. Desnoods schrijf je hem een brief dat jij je ongewenst en afgewezen voelt. Vreemd genoeg geven de auteurs hier geen advies om bij hem aan te dringen op het al genoemde 1 Korintiërs 7. Bovendien doet het tekort aan hun advies dat mannen fysiologisch gezien zeker elke twee weken een orgasme moeten hebben. Staat seks dan gelijk aan het bereiken van zijn orgasme? Nee, want hoewel dit wel moet gebeuren, desnoods door vluggertjes en andere door Dillow en Pintus genoemde 'genadeseks', blijft dit een 'voorgerecht'. Er is ook 'seks uit eigen keuken', waarbij ook de vrouw tot orgasme komt, wat, zoals elke man weet, zo'n dertig minuten duurt. En ten slotte de 'fijnproeverseks', die uren duurt. Hiervoor gaan de kinderen uit logeren. De vrouw trekt alles uit Hooglied uit de kast. Geuren, poëzie, lekker eten en drinken, en erotisch dansen, want Sulammith deed het ook.

Achterin het boek is een aantal bladzijden opgenomen in spiegelschrift, die je pas aan het eind mag lezen. Zo'n gebod doet kinderachtig aan. Er staan tips in voor een soort culinaire vrijpartij met recepten voor kip bovendien. Leuk voor de schrijfsters, maar gewapend met Hooglied kan ieder haar eigen spiegelschrift bedenken...

Porno
Ten slotte. Hij is verslaafd aan porno. Wat moet ik nou?, is een actuele vraag. Nadat je het ontdekt hebt, gaan woede, walging en schaamte door je heen. Echter, de oplossing van zijn probleem ligt absoluut niet in jouw vermogen hem seksueel te bevredigen, waarschuwen de auteurs. Het één staat volledig los van het andere. Seks is als een rivier, die in de bedding van het huwelijk stroomt. Zijn pornoverslaving is zijn eenzame overstroming. Ontmasker dus de vijand. Het is satan. Maar satan kan verslagen worden als je voortdurend op Gods kracht vertrouwt. Bid voor je man. Lees Gods Woord als bron van troost en kracht. Praat erover met een vriendin. Geef je grenzen duidelijk aan en speel zijn, door porno gevoede, fantasieën niet uit. Ten slotte moet de vrouw haar hart onderzoeken, adviseren de scribenten: 'Heb ik mij op een bepaalde manier gedragen ten opzichte van seks of mijn man die schadelijk is?' Dit advies staat mijns inziens op gespannen voet met de eerder genoemde loskoppeling van zijn verslaving en haar vermogen hem te bevredigen. Bovendien begint zijn pornoverslaving niet zelden voor ze elkaar kenden, in de puberteit.

Dit frank en vrije maar niet onbeschaamde boek kan vrouwen zeker helpen. Dillow en Pintus geven vrijmoedig tips, gestoeld op hun visie op de Bijbel, zelfs over zaken als orale seks, vibrators en satijnen lakens. Een verademing na seculiere vrouwenbladen die dicteren dat seks slechts jouw bevrediging moet dienen. Wel doet de verzekering van de schrijfsters dat zij vaak voor mij, individuele lezeres, gebeden hebben dat hun boek zal helpen, denken aan gebedsmarketing. Bovendien weten veel vrouwen dat gebeden om slaapkamergeluk, in tegenstelling tot de opvatting van de schrijfsters, niet altijd verhoord worden zoals zij willen. Wordt satan in dit leven altijd verslagen?


3. CV-Koers - 30 juli 2006

Recensie door Marleen Ramaker

Linda Dillow en Lorraine Pintus gaan in hun boek ‘Intiem, gesprekken van vrouw tot vrouw’ in op 21 vragen van vrouwen over aspecten van seksualiteit. Vrouwen die gehuwd zijn, van hun man houden en verlangen naar groei en bloei van hun liefdesleven. Voorbeelden van vragen zijn: Hoe denkt God over seks? Hoe loop ik warm voor seks? Wat doe ik als ik geen zin heb? Hoe kom ik vrij van seksuele zonden uit het verleden? Hoe kom ik vrij van schuldgevoelens over mijn abortus? Mijn man houdt zich bezig met pornografie, wat moet ik doen? Is de pijn van seksueel misbruik te boven te komen? Wat mag wel of niet in bed? Hoe hervind ik de passie?

De motivatie van de auteurs voor dit boek is de overtuiging dat veel vrouwen volgens hen behoefte hebben aan eerlijke, op de Bijbel gefundeerde informatie over seksualiteit vanuit het oogpunt en de beleving van een vrouw. Daarbij benadrukken ze dat God bij elk terrein van het leven betrokken wil zijn: als hun Schepper en hemelse Vader. De vragen die behandeld worden zijn de uitkomst van een onderzoek onder duizend vrouwen. Daarbij willen de auteurs "gedetailleerd genoeg zijn om behulpzaam te zijn, maar gevoelig genoeg om geen aanstoot te geven”.

De opzet van het boek is afgestemd op persoonlijk gebruik, op toerusting van vrouwen die anderen willen helpen met wie ze in contact komen, maar ook op gebruik in gespreksgroepen. Voor dit doel zijn twaalf lessen in het boek opgenomen die gedurende twaalf weken overdacht en besproken kunnen worden.

De auteurs pleiten ervoor om allerlei gedachten en indrukken over seksualiteit onder ogen te zien (vanuit de eigen leefwereld, impressies en de media) en na te denken over Gods visie op seksualiteit en zijn oorspronkelijke bedoeling voor man en vrouw. God wil immers dat er sprake is van onderlinge verbondenheid en toewijding waarbij we van elkaar kunnen genieten naar geest, ziel en lichaam: "Onze seksualiteit en onze geestelijkheid zijn geen gescheiden, afzonderlijke eenheden, zoals de boven-en benedenverdieping van een huis. Ze vormen eerder een cirkel..." God wil ook het aspect van seksualiteit zegenen en wil daarom in de vragen en in mogelijke remmingen, moeite en pijn betrokken worden, zodat er sprake kan zijn van geleidelijk herstel en (nieuwe) vreugde en voldoening.


2. EO-Visie - 22 juli 2006


1. Trouw - 8 juli 2006 - www.trouw.nl 

Bijbelgetrouwe seks voor vrouwen

Boekrecensie door Elma Drayer

Linda Dillow en Lorraine Pintus schreven een zelfhulpboek voor christenvrouwen. Zij moeten genezen van de gedachte dat seks smerig en zondig is. Wat verbiedt God in bed en wat vindt Hij wél goed? 
’Schrijf psalm 139:14 op een vel papier en plak het op je badkamerspiegel. Ga vervolgens naakt voor de spiegel staan. Bekijk je lichaam vanaf je kruin naar beneden en prijs God omdat Hij je zo ’wonderbaar’ heeft toebereid.”

Het is een tip die je niet snel zult aantreffen in bladen als Cosmopolitan of Viva, noch in het doorsnee zelfhulpboek ter verbetering van je seksleven. Het onlangs verschenen ’Intiem’ staat er vol mee. 

Dit boek, bedoeld voor ’christenvrouwen’, kwam al in 1999 op de Amerikaanse markt en kreeg daar een enthousiaste ontvangst. De evangelische uitgever Medema zag nu pas brood in een vertaling. 

Niet zo vreemd, trouwens. Het onderwerp lééft de laatste jaren onder ’bijbelgetrouwe’ christenen. De ’huwelijkscursussen’ bloeien binnen het Nederlandse zuiltje. En ook de Evangelische Omroep en het verwante vrouwenblad Eva deinzen niet langer terug voor het ooit zo onbespreekbare thema. 

’Intiem’ bestaat uit autobiografische anekdotes, citaten, oefeningen (’Train je liefdesspier’) en tips. Het is het vertrouwde stramien, maar dan net even anders. „Stel je man voor om samen het Hooglied te lezen en bespreek hoe jullie als echtpaar kunnen groeien in creativiteit.” Het zelfhulpboek eindigt met de gedegen bijbelstudie ’Twaalf weken om een godvrezende én sensuele echtgenote te worden’.

/>

Het kan verkeren. Eeuwenlang stond volgens christenen in de Bijbel dat seks uitsluitend bedoeld was ter voortplanting. Auteurs Linda Dillow en Lorraine Pintus zwijgen daarover als het graf. Zij weten op hun beurt de Heilige Schrift om te toveren tot een ware inspiratiebron voor erotisch genot. Wél binnen de grenzen van het huwelijksbed, dat spreekt. „Seks”, schrijven ze beslist, „is een cadeau van God voor echtparen.” 

Ze vlooiden de Bijbel na, van Genesis tot Openbaringen, op zoek naar passages over ’seksuele omgang’. Om opgetogen te concluderen dat God „ongelooflijk veel vrijheid biedt”. Eén ding weten de auteurs heel zeker: „God wil dat je een ongedwongen, blije en groeiende seksuele relatie met je man hebt, dat je minnaar eindeloos zal ronddolen in je liefde.” 

Vooraf vroeg het duo bij zo’n duizend Amerikaanse christenvrouwen naar hun vragen over seks. Die waren er volop. En ze kwamen volgens Dillow en Pintus in essentie op één kwestie neer: wat verbiedt God in bed en wat kan Zijn goedkeuring wél wegdragen? 

Met de Bijbel als richtsnoer blijken sommige antwoorden kinderlijk eenvoudig. Bijvoorbeeld die op de vraag ’Is het gebruik van een vibrator verboden in de Schrift?’. Of op de kwestie: ’Is het goed als ik mijzelf bevredig?’. En op de vraag die volgens de auteurs ’het allermeest’ werd gesteld: ’Is orale seks toegestaan?’. 

Over al deze excercities rept de Bijbel met geen woord. Dat betekent volgens de auteurs dat ze ’noch goed noch verkeerd’ zijn. En dan heeft de christenvrouw, heel simpel, de vrijheid zelf te beslissen, uiteraard nadat ze Zijn wijsheid in gebed heeft gezocht. „Alleen God kan duidelijkheid geven waar de Schrift zwijgt. Vraag Hem wat goed en gepast is in jouw situatie.”

Er zijn wél grenzen. Over homoseksualiteit zijn volgens de auteurs wél afkeurende bijbelteksten te vinden, dat mag echt niet. Evenmin als porno: je daarin verlustigen is net zo verwerpelijk als overspel. Gelukkig heeft God geen bezwaar tegen vluggertjes. 

Dillow en Pintus willen, loffelijk streven, christenvrouwen vóór alles genezen van de gedachte dat seks smerig en zondig zou zijn. „Gods boodschap is: Geniet van het lichaam dat Ik je gegeven heb. Gebruik het om Mij te eren en je man te plezieren.” 

De auteurs putten met graagte uit John Gray’s theorie over Mars en Venus: mannen komen van de ene planeet, vrouwen van een totaal andere. En het is een hele klus om elkaar te begrijpen en tegemoet te komen. 

Mannen zijn ’op seksueel gebied ontzettend kwetsbaar’ volgens hen. „Vergeet niet dat hun gevoel van mannelijkheid nauw samenhangt met hun vaardigheid als minnaar. Je man voelt zich emotioneel afgewezen als jij zijn seksuele avances afwijst.” 

In het universum van Dillow en Pintus mag de christenvrouw eindelijk plezier beleven aan seks. Maar haar genot is wél dienstbaar aan dat van de man. De gedachte dat vrouwen wellicht zelf óók lustvolle wezens zijn die begeerte begeren, zal nog wel een brug te ver zijn. 

De bijbelgetrouwe boodschap van Dillow en Pintus is, gezien de dankbare lezersreacties op het web, niet tegen dovemansoren. Christenvrouwen schrijven in alle toonaarden dat ze zich erdoor ’bevrijd’ voelen. En een christenman meldt dat zijn vrouw al na drie hoofdstukken haar preutsheid aan het verliezen is. „Ik kan niet wachten tot ze het hele boek uit heeft!” 

Linda Dillow & Lorraine Pintus: Intiem. Gesprekken van vrouw tot vrouw. Medema, Vaassen. ISBN 9063534787, 343 blz. €16,95.

www.vergadering.nu