www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Het christendom is zo gek nog niet
Dinesh D'Souza
Nieuw Amsterdam, 432 pag.
9789046805718
prijs: € 22,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl


Heeft het christendom gelijk? Kan een intelligent, goed opgeleid mens werkelijk geloven wat de Bijbel zegt? Of hebben atheďsten het bij het rechte eind? Is het christendom door de wetenschap weerlegd, met zijn heilzame pretenties voor joker gezet en als morele gids terecht in diskrediet gebracht? Dinesh D'Souza benadert het christendom met een sceptische blik, maar geeft sceptici van hetzelfde laken een pak. Het resultaat is een boek dat vraagtekens zet bij de idee"n van twijfelaars en gelovigen, maar er geen twijfel over laat bestaan dat het christendom, alles welbeschouwd, zo gek nog niet is. D'Souza legt uit

* waarom het christendom een betere verklaring voor het universum en onze oorsprong heeft dan het atheďsme;
* waarom christendom en wetenschap samengaan, maar wetenschap en atheďsme misschien niet;
* waarom verhalen over de zonden van de christenheid – de kruistochten, de inquisitie – zwaar overdreven zijn;
* waarom de evolutieleer het christendom niet bedreigt;
* waarom de oerknaltheorie atheďsten niet lekker zit;
* waarom juist het christendom de mens een vrije wil garandeert;
* waarom de westerse beschaving – en alles wat we daar waardevol aan vinden – niet los verkrijgbaar is, zonder het christendom dat aan de wieg ervan stond.

Kritisch antwoord op de golf van atheďstische boeken

D'Souza is een ideale gids voor zoekers, een sparringpartner voor sceptici en een betrouwbare mentor voor gelovigen die voor hun overtuigingen willen opkomen. Prikkelend, uitdagend en verhelderend.

'In reactie op de hedendaagse stortvloed van atheďstische manifesten biedt Dinesh D'Souza precies de goede balsem voor gekwelde zielen. Met gebruik van historische, filosofische, theologische en wetenschappelijke argumenten– ja, ook wetenschappelijke!– bouwt hij een sterk en meeslepend pleidooi op voor het geloof in een liefhebbende God. Wie op zoek is naar de waarheid over God, het universum en de zin van het leven, is bij hem aan een goed adres.' Francis Collins, medicus en geneticus, tot augustus 2008 hoofd van het Amerikaanse Human Genome Project (Menselijk Genoom–Project).


2. Uitdaging - juli-augustus 2009 - www.uitdaging.nl

Het christendom is zo gek nog niet

/>

Opmerkelijk: een seculiere uitgeverij (Nieuw Amsterdam) die, naar eigen zeggen, met een kritisch antwoord komt op de golf van atheďstische boeken.


Recensie door Ruben Hadders


Een paar maanden geleden schreef ik nog, naar aanleiding van Gefundeerd Geloof (Medema, 2009), dat er wel wat meer vernieuwing mag komen in het genre apologetische boeken. De katholieke Dinesh D'Souza brengt die. Weliswaar niet door nieuwe thema's aan te snijden, maar wel door zijn benadering. Hij benadert het christendom als een kritische buitenstaander en richt zich rechtstreeks op de intellectuele ongelovige met de boodschap dat het christendom meer credit verdient dan het atheďsme.


Interessant is vooral het eerste deel van het boek, waarin de auteur betoogt waarom het christendom, in tegenstelling tot wat atheďsten willen doen geloven, juist wel toekomst heeft en zelfs belangrijk is voor een gezonde samenleving. Een stelling die later verder wordt uitgewerkt als ook de filosofie en moraliteit worden besproken. Een boek van verbluffend hoog niveau, een aanrader!


1. EO-Visie - 24 juli 2009 - www.eo.nl/visiewww.vergadering.nu