www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Nachtlicht
Een dagboek voor echtparen
James en Shirley Dobson
Uitgeverij Gideon, Hoornaar2007
9789060678480
299pag., € 19,95.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Het is geschreven door twee drukbezette mensen die al vele jaren met elkaar getrouwd zijn. Zij hebben ontdekt hoe kostbaar die momenten zijn, vlak voor het slapengaan.
Uw dagen vliegen voorbij. Van alle kanten wordt er een beroep op u gedaan. Aan het einde van de dag, vlak voordat u in slaap valt, is uw laatste gedachte dat u wéér geen open gesprek hebt gehad met uw man of vrouw en ook niet met God. Dat moeten we morgen beter doen, zegt u bij uzelf.

Nachtlicht helpt u om het niet bij een voornemen te laten. Het is een dagboek – eigenlijk een nachtboek – dat echtparen leert om aan het begin van de nacht even rustig bij elkaar te zitten en naar elkaar te luisteren en naar God.
Elke dag een kwartiertje – meer is er niet voor nodig. Hoewel? Het kan soms behoorlijk uitlopen, als het gesprek ineens diepgang krijgt. Maar de opbrengst van die investering is van onschatbare waarde.


1. CV-Koers – juli/augustus 2007

Nachtlichtwidth="1" height="1"

Recensie door Marleen Ramaker

Het echtpaar James en Shirley Dobson, al ruim veertig jaar getrouwd, schreef 'een dagboek voor echtparen’. Hun motief was: anderen helpen en aansporen om op het fundament van Gods vergevende en aanvaardende liefde te blijven bouwen, en zijn bedoelingen voor het huwelijk serieus te nemen. Hierbij gaan ze niet aan de praktijk voorbij, zoals het belang van de dagelijkse keuze voor toewijding aan elkaar en aan God. Ook de aandacht voor elkaars behoefte aan ontplooiing, persoonlijkheidsgroei en bemoediging komt aan de orde.

De opzet van het boek is dat beide partners elke dag een stukje lezen en bespreken (tien tot vijftien minuten). Daarbij belichten de auteurs de praktische toepassing aan de hand van enkele reflectievragen, zodat bezinning over belangrijke aspecten niet uit de weg wordt gegaan. Voorbeelden van thema's die voorbijkomen, zijn: betere communicatie, groeiende intimiteit, en een gerichtheid op God en elkaar, die vorm krijgt in de praktijk van het dagelijks leven.

Elke overdenking wordt afgesloten met een voorbeeldgebed waarbij overwegingen ook tegenover God worden uitgesproken. Daarbij benadrukken de auteurs meermalen dat, naast het persoonlijke gebed, ook het gemeenschappelijke gebed een krachtbron is: "Het schept een geestelijke verbondenheid, een verantwoordelijkheid, een heilige band die hun relatie kracht en stabiliteit verleent. Het biedt zelfs de gelegenheid om over gevoelige zaken te spreken die anders wellicht nooit aan de orde komen..." Daarbij wordt wel benadrukt dat gebed afgestemd moet blijven op Gods wil. "God wil dat we zorgvuldig nadenken over zijn wil voor ons leven, voordat we in gebed bij Hem komen. Gebed is een voorrecht een directe verbinding met de eeuwige wijsheid en liefde van de Heer. Laten we nooit vergeten wat een zegen het is dat we in zijn nabijheid mogen komen."

Zoals dat vaak het geval is met een vertaling, kun je als lezer de andere cultuur in het boek proeven. Zo hadden bepaalde woorden en voorbeelden wat meer bewerkt kunnen worden. Toch is Nachtlicht aan te bevelen omdat het mannen en vrouwen helpt om reflecterend, diepgaand en toch praktisch bij allerlei terreinen uit de relatie stil te staan. Omdat het boek niet vrijblijvend is geschreven, is de inhoud prikkelend en opbouwend.

www.vergadering.nu