www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

RECENSIE


Balanceren in de kleine groep
Bil Donahue en Russ Robinson
200 blz.; prijs € 14,75
Uitgeverij Gideon, Hoornaar, 2005
9789060679456
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Al hebt u honderd boeken over het onderwerp gelezen, of geen, Balanceren in kleine groepen is een openbaring! Ineens wordt duidelijk waarom de werkelijkheid zo weerbarstig is. Die blijkt zich telkens tussen twee polen te bewegen – bijvoorbeeld de souvereiniteit van God en de vrije wil van de mens. En dat veroorzaakt een dynamische spanning.
Het leiden van een kleine groep is zoiets als koorddansen. Je moet het evenwicht zien te bewaren tussen twee uitersten. We hebben het dan over ‘polariteit-hanterering’ – leren omgaan met twee tegengestelde eisen of waarheden. De auteurs onderscheiden zes polariteiten waarmee elke kleine groep te maken krijgt:
– Waarheid en leven
– Zorgzaamheid en discipelschap
– Vriendschap en verantwoording
– Vriendelijkheid en confrontatie
– Mens en missie
– Openheid en intimiteit.Dit handboek is meer dan een handleiding. Het is een inspiratiebron!
Bill Donahue en Russ Robinson komen allebei uit de ‘stal’ van Willow Creek. Een eerder boek van hen is "Zeven valkuilen voor kleine groepen". En Donahue is de auteur van "Gemeente in kringen".


Oogst - september 2005

Boekrecensie door A.A.

Balanceren in de kleine groep

Moeten we ons in de kleine groep richten op diepgaande studie van de bijbeltekst, of juist op persoonlijke vragen en belevingen van de groepsleden? Moeten we de groeiende intimiteit in onze groep koesteren, of zullen we ons openstellen voor nieuwe leden?

'Balanceren in de kleine groep' is bij uitstek geschikt voor groepsleiders met enige ervaring in kleine groepen. De basisprincipes voor het leiden van kleine groepen worden als bekend verondersteld en het boek richt zich op de weerbarstige werkelijkheid van het groepsproces. De auteurs, komend uit de stal van Willow Creek, behandelen zes spanningsvelden waar een kleine groep mee kan worstelen: waarheid leven, zorgzaamheid discipelschap, vriendschap verantwoording, vriendelijkheid confrontatie, missie mensen, openheidintimiteit.

De belangrijkste boodschap die de auteurs willen overbrengen, is dat je niet hoeft te kiezen voor het ene ten koste van het andere, maar dat het er om gaat te balanceren tussen twee goede dingen. Naar mijn mening overlappen de zes spanningsvelden die in het boek beschreven worden elkaar te veel waardoor deze indeling soms een beetje gemaakt overkomt. Maar voor wie zich hier niet aan stoort, is het een verhelderend boek dat groepsleiders helpt de dynamiek in de groep beter te begrijpen en hun leert om te gaan met de uitdagingen van een kleine gemeenschap.

www.vergadering.nu