www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


One 2 be
Paul Ch. Donders
€ 13.95
9789060679821
Bestellen bij de Fakkel?  Klik !Uitgeverij Gideon

Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

‘Wat wil ik worden? En wat kán ik?’
Droom en werkelijkheid liggen soms ver uiteen.
Er zijn duizenden beroepen, en daar moet je uit kiezen.
Moeilijk!

Dit boek helpt je om keuzes te maken. Het laat je ontdekken wat voor type mens je bent en wat je sterke kanten zijn.
En welke omstandigheden jou motiveren.

Je krijgt een duidelijk beeld van jezelf en je toekomst

Je vindt antwoorden op de volgende vragen:
o Wat heb ik aan talenten meegekregen?
o Wat voor ervaringen hebben mij beďnvloed?
o Welke doelen zijn realistisch voor mij?
o Wat kan ik doen om mijn doelen te bereiken?
o Wie kan me daarbij helpen?
Met tests en workshops (o.a. talenten-workshop)

Voor jongeren tussen 15 en 25 jaar
o die een geschikte vervolgopleiding zoeken
o die op zoek zijn naar een ander beroep
o die willen weten welk beroep bij hen past

Je kunt worden wie je bent: The One-2-Be.
 


De Oogst - juni 2003 - recensie door M.J. de Haan

'Zo, dit was weer een Gideon-boek', lees ik op de laatste pagina. Met een diepe zucht sla ik het boek One-2-be van Paul Donders ('met Janny Budding') dicht. 

Het is een werkboek voor jongeren waarmee zij zich kunnen bezinnen op hun beroepskeuze. Donders heeft hiermee een sympathiek geschreven en zeer deskundig opgebouwd werkstuk afgeleverd.

Ik ben ervan overtuigd dat het veel jongeren zal helpen om inzicht in zichzelf te krijgen en tot weloverwogen keuzes te komen. Donders is in staat om het beste uit mensen te halen, en dat is buitengewoon knap en getuigt van een groot talent.

Desondanks is zijn boodschap bij mij niet goed gevallen. Ik kan mij namelijk absoluut niet vinden in zowel het uitgangspunt als de doelstelling van het boek. De schrijver motiveert zijn lezer vanuit de oproep dat hij moet kiezen 'voor het leven dat hij bij zichzelf vindt passen'. 

Op een andere plaats zegt hij dat wat het leven voor hem in petto heeft, afhangt van wat hij er zelf van maakt. Hoe sympathiek het boek ook is geschreven, het is vooral de autonome mens die hier centraal staat. En hoe nobel zijn opgevoerde motieven ook zijn, deze mens is in de eerste plaats gericht op zijn eigen zelfverwerkelijking. In mijn beleving passen autonomie en zelfverwerkelijking niet bij de levenshouding van een christen. 

Een kind van God mag zich ontplooien in verantwoordelijkheid jegens zijn hemelse Vader. Over deze grondhouding, waaruit een diepe afhankelijkheid spreekt, wordt in het boek met geen woord gerept. Waar in de uitwerking zelfs wordt stilgestaan bij de noodzaak van het nuttigen van gezond voedsel, ontbreekt de aandacht voor het biddend zoeken naar de wil van God. Beroepskeuzeadviseurs zijn er legio, maar wie helpt jonge mensen vandaag de dag om Gods plan voor hun leven te ontdekken? 

Het is voor mij onbegrijpelijk dat Gideon dit boek heeft willen uitgeven. (184 blz.)


One 2 be - Paul Ch. Donders - € 13.95 - 9060679822

Bestellen bij de Fakkel?  Klik !Uitgeverij Gideon

Eva - juli 2003 - recensie door Mariëtte Woudenberg

One-2-be. Wat wil je worden? Beroepskeuze tussen droom en werkelijkheid

Het is moeilijk kiezen uit 60.000 verschillende beroepen. Jongeren weten vaak niet wat ze willen worden of hebben een baan die niet bij hen past. Voor twijfelaars is er nu One-2-be; een boek dat via een vijfstappenplan helpt bij het maken van een beroepskeuze. One-2-be is een lees-en-werkboek tegelijk. Er staan schema's in die jongeren kunnen invullen om te achterhalen wat hun gaven zijn.

Wie het werk van Paul Donders kent - hij schreef ook De leider als coach en Creatieve Levensplanning - komt veel bekends tegen. Een groot aantal voorbeelden en methodes dat hij noemt in One-2-be , gebruikt hij ook in z'n eerdere werk. Dat waren boeken voor volwassen, dit is er eentje speciaal voor jongeren. Zo staat het tenminste aangekondigd op de achterflap, maar ik vraag me af of het echt geschikt is voor iedereen in de doelgroep van 15 tot 25 jaar.

Bepaalde hoofdstukken zijn wel erg theoretisch. En ook het taalgebruik is niet altijd makkelijk. Begrippen als divergent denken, kerncompetenties of semantische leerstijl - hoe goed ook uitgelegd - kun je beter schrappen als je een leidraad voorjongeren schrijft. Desondanks: One2-be kan jongeren zeker een eind op weg helpen bij het vinden van een passend beroep.


www.vergadering.nu