Recensieindex


Bode - september 2005

Gezond leiderschap


Paul Donders

Paul Donders wil 'betere leiders' maken

Wil een leider werkelijk leiding kunnen geven, dan wordt dat eerst en vooral bepaald door de persoon die hij is. Een 'gemaakt' leider, iemand die slechts de schijn ophoudt, zal uiteindelijk niet als leider worden erkend.

Is de leider daarentegen authentiek, houdt hij dus niet de schijn op, dan is de kans groot dat hij als leider zal worden aanvaard. Zijn medewekers en collega's erkennen zijn gezag. Ze geven hem als het ware mandaat.

Dat betoogt Paul Donders in zijn nieuwste boek Gezond leiderschap, dat bij Gideon verscheen (184 pagina's, 15,00. ISBN 90 6067 839 7). Het is, waarschuwt de uitgever, geen managementboek, maar een leidersboek. Een boek dat poogt van leiders betere leiders te maken. "Waardevolle theoretische kennis wordt naar de praktijk vertaald, onder andere met behulp van workshops en tests", schrijft de uitgever.

Donders laat in het boek zien hoezeer macht met ons menszijn is verweven. En hij doet dat vooral aan de hand van Romano Guardini, een Duitse cultuurfilosoof die beklemtoont dat de uitwerking van macht sterk wordt bepaald door de normen die we hebben.

Naar de mening van Donders is leiderschap vooral de bekwaamheid om een gemeenschap op te bouwen, want daarin functioneert een mens nu eenmaal het best. Daarvoor zal een leider de balans moeten vinden tussen de ontwikkeling van zijn kundigheid en zijn karakter. Hij doet er dan ook goed aan zijn actieve leven regelmatig te onderbreken en stil te zijn om na te denken: wellicht de allereerste opdracht van een leider.


www.vergadering.nu