www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De inspirerende leider
Gezond leiderschap, deel 2
Paul Ch. Donders
Uitgeverij Gideon, Hoornaar 2007
9789060671184
272 blz., € 18, 00.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl
 
Een inspirerende leider haalt het beste in ‘zijn’ mensen naar boven. Zijn visie en voorbeeld scheppen een sfeer die tintelt van creativiteit, resultaatgerichtheid en ondernemingslust. Er is tijd voor ontspanning en plezier, als het kan. En er wordt keihard en coöperatief gewerkt, als het moet. Deze afwisseling houdt de organisatie gezond en de medewerkers scherp. 
Om zo’n leider te worden en te blijven, is een levenslange training nodig – karaktervorming vooral. 
Hier komt het ouderwetse begrip ‘deugd’ om de hoek kijken. En dit is verre van saai, zegt management-consultant Paul Donders, want deugden, zoals eerlijkheid, moed en corrigeerbaarheid, komen van binnenuit en werken inspirerend. Opgelegde deugd is geen deugd. Dus is het van belang dat een leider aan zijn innerlijk werkt, zonder zijn uiterlijk te verwaarlozen. 
Een van de eerste dingen die elke leider moet doen, is zijn angsten onder ogen zien – die veelal zijn opgedaan in zijn vroege jeugd en hem tot hoge prestaties kunnen opjagen, maar ook te gronde kunnen richten. Nadat deze angsten aan het licht zijn gebracht, kan het leertraject beginnen. ‘Leerbaarheid’ is dan ook een begrip dat regelmatig in dit boek terugkomt. Een inspirerend leider is een visionair, maar ook iemand die bereid is te veranderen. Hij leert van andere culturen, van andere leeftijden, van het andere geslacht en, niet te vergeten, van zijn medewerkers. Hij loopt niet voor conflicten weg, maar weet ze openlijk te hanteren met respect voor de betrokkenen. Om te beginnen, kan hij dit boek lezen. Het geeft zowel verdieping als praktische adviezen. 
Natuurlijk worden vrouwelijke leiders hierbij inbegrepen, maar om niet telkens ‘hij/zij’ en ‘zijn/haar’ te moeten schrijven, is hier gekozen voor ‘hij’ en ‘hem’ en ‘zijn’.


1. CV-Koers – juni 2007

De inspirerende leider

Boekrecensie door Willem Henri den Hartog

Het mooie van de leiderschapsboeken van Paul Donders is dat ze duidelijk christelijk geïnspireerd zijn, maar evengoed toepasbaar zijn in een seculiere context. De christelijke inspiratie komt in dit boek tot uiting in de bespreking van de 'deugden'. Donders haalt de klassieke goddelijke en kardinale deugden van stal. Die deugden spelen volgens hem een belangrijke rol in het ontwikkelen van het karakter van de leider. De goddelijke deugden (geloof, hoop en liefde) vertaalt hij door naar eigenschappen als aanvaarding, humor en creativiteit. De kardinale deugd wijsheid vertaalt hij door naar inzicht en voorzichtigheid.

Karaktervorming is nooit af, volgens de auteur is er een levenslange training voor nodig. Zo is het voor een leider van essentieel belang dat bij zijn persoonlijke angsten onder ogen wil zien. Onbewuste angsten (opgedaan in de vroege jeugd) kunnen de leider te gronde richten, stelt Donders.

Ook het begrip leerbaarheid speelt een grote rol in het model van Donders. Een leider wordt geacht een visie uit te dragen. Maar die visie moet hem of haar niet boven de realiteit doen uitstijgen. Een leider moet bereid zijn te leren van anderen en moet nederig en fris blijven. Daarnaast noemt Donders conflicthantering als een belangrijk punt waarin een leider zich moet bekwamen. Vergevingsgezindheid is hierbij een belangrijke deugd.

Dit boek biedt veel stof voor leiders in kerk en maatschappij. Het is voorzien van allerlei verwerkingsvormen en het leent zich voor gebruik in groepsverband.

www.vergadering.nu