www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Verlangen naar de hemel
Henk van Dorp
Uigeverij: Scholten
Paperback
ISBN: 9789083269658
178 pagina's
Prijs: 17,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Veel christenen zijn vooral bezig met hun leven op deze aarde. De hemel komt straks wel. Vaak vinden ze wat de Bijbel erover zegt onduidelijk en vaag. Dit boek laat zien dat de Bijbel juist heel veel vertelt over de hemel. En dat die kennis ons leven op deze aarde in een heel ander licht kan zetten.

Toen de auteur op 19-jarige leeftijd zijn vader verloor, besefte hij hoe belangrijk de eeuwige dingen zijn in verhouding tot de tijdelijke. Met zijn boek wil hij de lezer aansporen om meer te gaan leven vanuit eeuwigheidsperspectief. Niet alleen vanwege de hemelse heerlijkheid die straks ons deel wordt, maar ook om de juiste koers te houden en de juiste keuzes te maken op deze aarde.

Henk van Dorp is samen met zijn vrouw Trijnie al sinds 1984 verbonden aan een evangeliebediening binnen VIANOVA (de voormalige BEZ) in Belgi. Henk heeft een grote liefde voor Gods Woord en is zon 40 jaar betrokken bij het Bijbelonderwijs in gemeenten in Vlaanderen en Nederland. Ook geeft hij les aan de Evangelische Toerusting School in de vakken Inleiding Oude Testament en Systematische Theologie. Als spreker is hij betrokken bij de 4e Musketier Belgi.

 


1. Christenleven - 29 augustus 2023 -  https://christenleven.blogspot.com

Verlangen naar de hemel

Boekrecensie door Wendy Born-van den Brink
(8 augustus 2023)

Veel christenen zijn vooral bezig met hun leven op deze aarde. De hemel komt straks wel. Vaak vinden ze wat de Bijbel erover zegt onduidelijk en vaag.

Toch is dit best merkwaardig. Het woord 'hemel' komt in de Bijbel ongeveer vierhonderd keer terug in het Oude Testament en ongeveer driehonderd keer in het Nieuwe Testament. Dat is nogal wat! Dit betekent dat op ongeveer elke twee bladzijden n keer naar de hemel verwezen wordt en dan zijn de indirecte verwijzingen naar de hemel nog niet eens meegeteld. In de Bijbelboeken Matthes en Openbaring vind je overigens de meeste verwijzingen naar de hemel.

Het boek 'Verlangen naar de hemel' van Henk van Dorp laat zien dat de Bijbel juist heel veel vertelt over de hemel. De kennis hiervan kan ons leven op deze aarde in een heel ander licht zetten.
Toen de auteur op 19-jarige leeftijd zijn vader verloor, besefte hij hoe belangrijk de eeuwige dingen zijn in verhouding tot de tijdelijke. Met zijn boek wil hij de lezer aansporen om (nog) meer te gaan leven vanuit eeuwigheidsperspectief. Niet alleen vanwege de hemelse heerlijkheid die straks ons deel wordt, maar ook om de juiste koers te houden en de juiste keuzes te maken op deze aarde.

Het boek, dat 178 bladzijden telt, leest vlot en gemakkelijk. Het is onderverdeeld in vijf gedeelten en elk deel bevat weer een aantal hoofdstukken.

De hemel, wat, waar en hoe?
De hemel, onze redding
De hemel, onze bestemming
De hemel vandaag
De hemel straks
 
De hoofdstukken in deze vijf delen zijn bewust kort gehouden (twee bladzijden), zodat ze gemakkelijk leesbaar zijn. Elk hoofdstuk begint met een Bijbeltekst die verder uitgelegd wordt en eindigt met een treffend citaat, meestal in verband gebracht met de hemel. De citaten hebben de bedoeling de lezer nog even stil te zetten bij de inhoud van het gelezen hoofdstuk en zijn van diverse mannen en vrouwen van God, die Van Dorp met grote waardering citeert. Hij voegt er in zijn inleiding wel aan toe dat hij het niet met alles eens is wat zij ooit gezegd hebben. 

Het is goed dat de schrijver gelijk in het begin van het boek al vermeldt dat er 'drie soorten hemelen' zijn. Het uitspansel (dat wat we kunnen zien), het universum (de ruimte met de zon, maan en sterren) en het paradijs of de woonplaats van God (door Paulus ook wel derde hemel genoemd in 2 Kor. 12:2-4). In het boek wordt meestal gekozen voor het woord 'hemel' maar daar wordt soms dus ook het hemelse 'paradijs' mee bedoeld. (Iedere gelovige die nu sterft, wordt immers in het paradijs opgenomen (Lucas 23:43) en wacht daar op het moment van de Opname der gemeente, waarbij de gemeente voltallig door haar liefhebbende Bruidegom de hemel (het Vaderhuis) ingeleid zal worden om zo voor altijd met Hem te zijn. Wat een thuiskomst! Hoofdstuk 2.7 - dat gaat over 1 Tess. 4:15-17 - vertelt hier meer over.

Mooi en bemoedigend om te lezen zijn de persoonlijke invullingen die de schrijver geeft. Op deze manier komt alles ng iets dichterbij. Toch doet hij dit bewust niet in elk hoofdstuk want uiteindelijk is het natuurlijk belangrijk wat de Bijbel er zelf over zegt. 

Het gebed en de hoop van de schrijver is dat het verlangen naar de hemel groeit tijdens het lezen van het boek. Daarnaast wil hij de lezer aanmoedigen om zlf de Bijbel te onderzoeken en na te lezen.
Persoonlijk kan ik zeggen dat het boek mij bemoedigd en aangespoord heeft. Het is goed wat minder bezig te zijn met de dingen op de aarde en meer te kijken naar de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Laten we verlangend uitzien naar de dag dat we Hem mogen ontmoeten. Zoals Corrie ten Boom het al zei: 'Het beste deel komt nog'. 

Henk van Dorp is op 8 maart 2023 te gast geweest bij Groot Nieuws Radio om te praten over zijn boek. Je kunt het interview hier terugluisteren.

www.vergadering.nu