1 RECENSIE


Spreuken Prediker Hooglied
Gaan in het spoor van het Oude Testament, deel 6
Dr. Jochem Douma
Uitg. Kok, Kampen 2006
9789043512091
124 blz.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Wat betekenen de teksten van het Oude Testament voor mensen in de 21e eeuw die in het spoor van de Bijbel willen gaan?
- Geschreven als bijbelstudiemateriaal
- Om samen te gebruiken in een bijbelstudiegroep
- Geschikt voor individueel gebruik
De auteur is het Oude Testament doorgekropen met steeds de vraag voor ogen: Wat heeft in dit bijbelgedeelte de tekst te bieden in ethisch opzicht? Wat betekent het verhaal voor hedendaagse lezers die hun leven willen richten naar de Bijbel? Veel groepen en kringen gebruiken deze handzame en praktische bijbelstudies. Jochem Douma houdt samen met Adrian Verbree cursussen op diverse plaatsen waar hij de stof uit de uitgaven behandeld.

1 RECENSIE

Nederlands Dagblad - 17 maart 2006
Boekrecensie door Roel Sikkema

Hooglied, Spreuken en Prediker kunnen - in die volgorde - als de drie fasen van het menselijk leven worden gezien, schrijft Douma in het Woord Vooraf bij dit boek. “Hooglied en de jeugd horen bij elkaar. Spreuken is een boek vol levenswijsheid die iemand in zijn jeugd nog niet kan hebben opgedaan. ( ... ) En in Prediker beluisteren we een man die op zijn verleden terugziet en vaak geen antwoord heeft als hij naar de zin van de dingen vraagt. Evenals in de andere delen van de serie 'Gaan in het spoor van het Oude Testament' probeert Douma in dit deel te laten zien welke betekenis deze drie Bijbelboeken voor een christen van vandaag heeft. Samen met de predikant Adrian Verbree geeft Douma in Rotterdam en Zwolle een cursus, waarin de inhoud van dit deel aan bod komt.

www.vergadering.nu